ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Прес-випуски травень 2010 року Печать
Прес-випуски 2010

28.05.2010

Капітальні інвестиції1 за січень–березень 2010 року

За січень–березень 2010р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 422,9 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (97,6% загального обсягу) складають капітальні інвестиції у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 2,4% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 59,1% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.
Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями області, у січні–березні 2010р. складає 74,5% від капіталовкладень за січень–березень 2009р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 1,6%. За цим показником Вінницька область серед регіонів України посіла вісімнадцяте місце.
Основним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно (43,6%) загального обсягу інвестицій в основний капітал. Частка інвестицій освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик досягла за січень–березень 2010р. – 7,2%, у той же час кошти, виділені з державного та місцевих бюджетів, склали 1,5% у загальному обсязі капіталовкладень.
Серед видів економічної діяльності вагому частку (17,0%) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промислових підприємств.
У переробній промисловості зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів економічної діяльності, як виробництво гумових та пластмасових виробів – у 12,4 раза, хімічне виробництво – у 5,5 раза, виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування – у 1,6 раза, оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів – у 1,5 раза.
____________
1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.

У січні–березні 2010р. капіталовкладення у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, збільшилися на 1,6%, а їхня частка у загальних обсягах інвестицій в основний капітал становила 45,7%. Зростання обсягів інвестицій в основний капітал спостерігається у державному управлінні – у 2,8 раза, фінансовій діяльності – у 2,2 раза, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – у 1,6 раза та будівництві – на 15,6%.
У січні–березні 2010р. на будівництві житла забудовниками освоєно 158,1 млн.грн. інвестицій в основний капітал (45,2% від загального обсягу по області). Обсяги інвестицій у житлові будівлі порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились на 23,6%.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника Валентина Погорельська
28.05.2010

Стан сільського господарства Вінниччини у 2009 році

Вінниччина – один з найважливіших аграрних регіонів України, де виробляється 6,4% валової продукції сільського господарства держави, у тому числі продукції рослинництва – 7,5%, тваринництва – 4,8%. За рівнем виробництва продукції сільського господарства Вінницька область у 2009 році зайняла 3 місце в країні, з нього по рослинництву – 1 та тваринництву – 7 місце. За попередніми підсумками року аграрний комплекс регіону спрацював досить ефективно, що дало змогу збільшити обсяг валової продукції до 2008 року на 3,8%.
Протягом 2009 року в області функціонувало 2099 підприємств, які створені в процесі реформування аграрного сектору. Серед них: 9 державних та 2090 недержавних підприємств, з яких 1403 фермерських господарств, 365 господарських товариств, 193 приватних підприємства, 56 виробничих кооперативів та 73 підприємства інших форм господарювання.
Середньооблікова кількість найманих працівників (тут і далі без врахування зайнятих на статистично малих підприємствах та у громадян-підприємців) на підприємствах аграрного сектору за звітний рік зменшилася на 11,9% і склала 43,3 тис. осіб. Відповідно зменшилась частка працівників сільського господарства у загальній кількості зайнятих в економіці Вінниччини і склала 13,0% (у 2008р. – 13,9%). Фонд оплати праці, нарахований за звітний рік працівникам сільського господарства становив 551,4 млн.грн. або 9,2% загального фонду економіки області. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств сільського господарства у 2009р. була однією з найнижчих серед усіх видів діяльності і становила 1061 грн., хоча порівняно з попереднім роком вона зросла на 10,6%.
Несприятливі погодні умови та весняна посуха в основний вегетаційний період стартового формування врожаю знизили проти попереднього року середню урожайність зернових культур майже на 10% та їх валові збори на 8%, цукрових буряків ­­– на 20% і 37%, овочів – на 2% і 5% відповідно. Хоча проти попереднього року зросли обсяги виробництва плодів та ягід на 31%, сої – на 10%, соняшника на зерно – на 2% та картоплі – 0,6%.
Намітилась позитивна тенденція стабілізації до рівня 2008р. обсягів виробництва молока та яєць, за рахунок їх збільшення в сільськогосподарських підприємствах на 12% та 8%, при зниженні реалізації худоби та птиці на забій на 9%. Однак, щорічно зменшується наявність поголів'я худоби, крім свиней, овець та кіз, де зросло на 18% та 4% відповідно. Так, до рівня 2008р. в господарствах області скоротилась чисельність великої рогатої худоби, в тому числі корів на 5%, птиці – на 7%. Скорочення кількості поголів'я худоби відбулося за рахунок зменшення чисельності худоби як в сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення.
У вартісному виразі обсяг реалізованої продукції області за 2009р. перевищив 4 млрд.грн. проти 3,5 млрд.грн. у попередньому році. Зокрема, зросла реалізація сільгосппідприємствами плодів та ягід, молока та молочних продуктів, картоплі, соняшника на зерно, зернових культур на 11–53%. Але скоротились обсяги продажу за всіма каналами цукрових буряків на 47%, вовни – на 21%, яєць – на 6%, худоби та птиці – на 13%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямками реалізації у 2009р. порівняно з 2008р. значно зросли на продукцію рослинництва (подорожчали в 1,6 раза зерно соняшника, на 43% – цукрові буряки, на 19% – овочі, на 12% – картопля, а також на 10% – яйця та на 4% – зернові культури. У той же час, знизились ціни на всю худобу та птицю, молоко та вовну на 4–21 відсоток.
За підсумками 2009 року від усієї діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області отримано понад 3 млрд.грн. чистого доходу проти 2,5 млрд.грн. у 2008р., при цьому знизився рівень рентабельності області з 11,5% до 8,5%. З прибутками рік закінчили 361 аграрне підприємство (менше на 9 одиниць, ніж у 2008р.), сума їхнього прибутку склала майже 420 млн.грн (більше на 7%). У розрахунку на одне прибуткове підприємство отримано 1,2 млн.грн. прибутку, що майже на рівні попереднього року. Зі збитками свою діяльність завершили 137 сільгосппідприємства (146 – в 2008р.), у яких сума збитків склала 162 млн.грн (131 млн.грн.). В середньому по області на одне збиткове сільськогосподарське підприємство припадає 1,2 млн.грн. збитку (0,9 млн.грн.).
Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника В.І.Погорельська

27.05.2010

До Міжнародного дня захисту дітей

1 червня світ відзначає Міжнародний день захисту дітей – одне із найстаріших міжнародних свят. Його започаткувала 1949 року міжнародна демократична федерація жінок, що заприсяглася "боротися за міцний мир як єдину гарантію щастя дітей". В Україні цей день святкують з 1998 року.
Діти – це життєдайна надія планети і народжуватись вони мають для того, щоб звеселяти нас дзвінким сміхом, прославляти своїми успіхами, та для цього вони мають бути впевненими у щасливому майбутньому. На Вінниччині за останніми даними проживає біля 250 тис. дітей. У 2009 році в області народилося 18 тис. немовлят, що на 20 дітей більше, ніж у 2008 році. Рівень народжуваності відповідно збільшився з 10,8 дітей на 1000 жителів у 2008 році до 10,9 у 2009 році. Традиційно хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток. У 2009 році на 100 дівчаток народилося 108 хлопчиків.
Радує позитивна тенденція останніх років щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Так, у порівнянні із 2005 роком їх кількість збільшилась на 45 (це більше на 7%). В минулому році у 689 дошкільних навчальних закладах виховувалося 44,8 тис. маленьких мешканців Вінниччини.
В Україні згідно із законодавством повна загальна середня освіта є обов’язковою. На початок 2009/2010 навчального року в області розпочали роботу 994 загальноосвітніх закладів, в яких навчались 169,4 тис. учнів. У 2009 році 12,2 тис. підлітків отримали базову, а 13,2 тис. – повну загальну середню освіту, що відповідно на 42% та 10% менше, ніж у минулому році.
Залученню дітей до надбань національної та світової культури й мистецтва, розвитку їх духовного та інтелектуального потенціалу сприяє діяльність позашкільних навчальних закладів. На початок 2009/2010 навчального року в області працювала 51 дитяча музична, 2 художні школи та 2 школи мистецтв. Із загальної кількості 38% шкіл знаходиться в сільській місцевості. У школах естетичного виховання навчається 10 тис. учнів, з них кожний п’ятий – у сільській місцевості. Усіляко сприяє розвитку талановитих і обдарованих дітей участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, виставках. Протягом 2009/10 навчального року більше 120 учнів шкіл естетичного виховання стали лауреатами і дипломантами у 31 міжнародному конкурсі, біля 200 учнів – у 70 всеукраїнських.
Також у 2009 році діти часто відвідували заклади культури та мистецтва. Так, на ранкових спектаклях театрів побувало 36 тис. глядачів (з них у ляльковому театрі – 13 тис.), на концертах для дітей – маже 39 тис. слухачів. Набагато рідше за минулий рік діти відвідували сеанси закладів кіно-(відео-) показу – з 140 тис. в 2008 році до 85 тис. – у 2009 році.
В області діють 40 дитячих та 2 юнацьких бібліотеки, книжковий фонд яких налічує 1,0 млн. примірників. Разом з тим, кількість читачів – дітей та юнацтва, у порівнянні з 2000 роком зменшилась і становила на кінець минулого року 254,3 тис. дітей віком до 18 років.
Незначно зменшилась за минулий рік кількість відвідувань музеїв учнями та студентами – на 15 тис., або на 4%.
Культурно-масові заходи для дітей та підлітків проводять також клубні заклади. За 2009 рік організовано 18 тис. культурно-освітніх та розважальних заходів, 2 тис. вистав та концертів, 1 тис. виставок декоративно-прикладного мистецтва та інші. В клубних закладах системи Міністерства культури діють 2,7 тис. клубних формувань для дітей і підлітків, в яких на кінець минулого року налічувалося більше 37,5 тис. учасників. Серед цих формувань – 2120 колективів художньої творчості, 18 дискотек, 110 фізкультурно-оздоровчих формувань. .
Сьогодні у дітей країни багато проблем. Особливо хвилює проблема здоров’я дітей та їх бездоглядності, питання формування здорових звичок та моральних цінностей. В цей день не треба забувати і про насилля над дітьми. Найстрашніше – коли дітлахи живуть зі страхом, що їх можуть скривдити близькі люди. Багато дітей тікають з дому. На виконання обласних заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності службами у справах дітей створено банк даних на дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах, схильних до бродяжництва, правопорушень. Всього по області виявлено 3216 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 1083 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах та проживають у 521 неблагополучній сім’ї.
Особливу категорію цієї важливої гомінкої спільноти становлять діти з інвалідністю. На початок 2010 року на обліку в органах Пенсійного фонду України у Вінницькій області перебувало 1253 дитини-інваліда (1% від загальної кількості інвалідів).
Для забезпечення оптимальних умов життєдіяльності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, залежно від віку і стану здоров’я дитини, на Вінниччині на початок навчального року функціонували 2 будинки дитини, 3 дитячих будинки-інтернати для дітей з вадами розвитку, 2 дитячих будинки, 4 школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 18 дитячих будинків сімейного типу.
Протягом 2009 року в області усиновлено 142 дитини, у тому числі 60 дітей – це сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування; 46 дітей усиновлено одним із подружжя (коли один із батьків – рідний); 36 дітей – іноземцями. Також у минулому році було оформлено опіку (піклування) на 428 осіб.
Для соціального захисту позбавлених сімейного виховання дітей, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили заклади освіти, в області діють два заклади для неповнолітніх: обласний притулок “Добро” та Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. В цих закладах в 2009 році пройшли соціальну реабілітацію 274 дитини.
В умовах напруженої соціально-економічної та небезпечної екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, коли стресові ситуації стали звичною справою, особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку. Одним з найбільш масових та доступних видів організованого відпочинку школярів є проведення літніх канікул в оздоровчих таборах. Так, у літній період 2009 року школярів приймали 769 дитячих оздоровчих закладів (таборів), в них було оздоровлено 82,8 тис. дітей та підлітків. Особливу увагу було приділено окремим категоріям дітей: сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, постраждалим на ЧАЕС, дітям з малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей, з функціональними обмеженнями.
Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме тому святий обов’язок родини, школи, органів влади та громадськості подбати про всебічний розвиток їх інтересів та здібностей, забезпечити належний рівень виховання і дотримання прав дитинства.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко

27.05.2010

“Діяльність громадських організацій Вінниччини”

Сучасні дослідники визначають громадські організації та рухи як інститути громадянського суспільства, яке формується в Україні.
Громадянське суспільство – це сфера спілкування, взаємодії, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій переважають громадянські цінності, за визначенням доктора філософських наук А.Колодія.
Не всі громадські організації Вінниччини однаково активні, тільки 52% спромоглися надати звіт про свою діяльність Головному управлінню статистики, по м. Вінниці – 32%.
Серед діючих 6 тис. громадських організацій 676 організацій мають статус центральних органів та 5,7 тис. місцевих осередків. Серед організацій, які мають місцевий статус 15 (0,3%) організацій обласного значення, 21 (0,4%) – міського значення, 356 (6,2%) – районного значення та 5343 (93 %) – первинних організацій.
На обліку в громадських організаціях знаходиться 1085,5 тис. членів. У 2009р. дещо збільшилась громадська активність. Найбільш багаточисельними громадськими організаціями є місцеві осередки районного та міського значення, в яких в середньому знаходиться на обліку відповідно 1,2 тис. та 370 осіб, в первинних – 81 особа. Громадські організації мають 1,0 тис. колективних членів-організацій, два друкованих органа.
Для виконання ними статутних цілей було засновано 119 підприємств, установ та організацій. Їх кількість у порівнянні з минулим роком незначно зменшилась.
Слід відмітити, в зв’язку з виборчою компанією у минулому році значно зросла політична активність громадських організацій: майже в 2 рази більше в порівнянні з минулим роком проведено мітингів, демонстрацій, виставок, лекцій (зустрічей), в 1,4 рази – з’їздів, конференцій та зборів.
На Вінниччині діє три всеукраїнських громадських організації. Серед них – Асоціація працівників медичних вузів України, в яку входять 18 колективних членів, на обліку знаходиться 12 тис. членів. Асоціацією була проведена нарада ректорів медичних вузів України, метою якої було обговорення реформування вищої медичної освіти, організація навчання іноземних громадян.
Одним із активних членів Асоціації є Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
Громадськими організаціями області протягом року проведено 2,2 тис. лекцій, 1,4 тис. з’їздів, конференцій, зборів, 982 семінари, 397 заходів по залученню коштів, 225 виставок, 293 мітинга та демонстрації.
У 2009р. на рахунки громадських організацій надійшло 35,4 млн. гривень, з них 31,3% склали надходження від благодійності, 16,2% – членські внески, 10,2% – надходження з державного бюджету.
Протягом року було використано 34,3 млн. гривень, з них 22,4% склали матеріальні витрати та оплата послуг, 35,4% – оплата праці, 7,2% – використання коштів на благодійну діяльність.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В.Рибалко

27.05.2010

Промислове виробництво області у 2009 році

Загальний кризовий стан в економіці держави негативно позначився на промисловій діяльності підприємств Вінницької області у 2009 році, де зафіксовано спад промислового виробництва проти попереднього року на 16,4% (у 2008 році скорочення обсягів становило 8,1%).
За темпами промислового виробництва серед регіонів України Вінниччина посіла 5 місце, на 5,5 відсоткових пункти перевищуючи загальнодержавний показник.
Більш, ніж на третину скоротились обсяги у добувній промисловості. Кар’єрами області у 2009 році було видобуто гальки, гравію, щебеню та каменю дробленого у 1,7 раза менше проти попереднього року, однак, за цей період на 42,5% зріс випуск каоліну та глин каолінових.
Не досягнуто рівня виробництва 2008 року і у основній складовій частині промислового комплексу Вінниччини – виробництві харчових продуктів та напоїв, де спостерігається відставання в межах десяти відсотків.
На скорочення обсягів у цьому виді економічної діяльності в цілому суттєво вплинув стан виробництва м’яса і м’ясопродуктів та цукрового виробництва, яке зменшилось в середньому на чверть.
Так, за 2009 рік, було вироблено м’яса та субпродуктів 1 категорії на 24,5% менше, ніж у 2008 році, напівфабрикатів м’ясних – на 11,9%, цукру білого кристалічного – на 27,7%.
На 10–20% скоротились обсяги у переробленні та консервуванні овочів і фруктів, виробництві молочних та інших харчових продуктів.
Проти 2008 року спостерігалось відставання у випуску круп – на 59,5%, соків фруктових, овочевих та нектарів – на 26,1%, масла вершкового – на 15,6%, молока обробленого рідкого – на 11,5%, сирів жирних – на 10,5%, хлібобулочних виробів – на 10,4%, борошна – на 2,3%.
Разом з тим, на третину більше вироблено кондитерських виробів з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, на 41,6% – олії, наполовину – макаронних виробів.
Зафіксовано відставання і у всіх інших видах економічної діяльності, причому найбільший спад (від 25 до 60%) допущено підприємствами по обробленню деревини та виробництву виробів з неї, целюлозно - паперовому виробництві, машинобудуванні та виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції.
Майже на десять відсотків зменшились обсяги у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води
Водночас, слід зазначити, що протягом всього 2009 року спостерігались ознаки поступового нарощування обсягів промислового виробництва, яке щомісячно зростаючи в середньому на 1відсотковий пункт, у січні-грудні перевищило рівень січня на 10 відсоткових пунктів.
За 2009 рік підприємствами Вінниччини було реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 12165,2млн.гривень.
Основу структури реалізованої продукції області складає виробництво харчових продуктів та напоїв, на яке припадає 56,2% загального обсягу, 22,4% продукції реалізують підприємства по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води, 5,4%– машинобудування, 4,4%– хімічної та нафтохімічної промисловості, 2,7%–металургії, 2,3%– іншої неметалевої мінеральної продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості переважають товари широкого використання (70,8%), сировинна продукція складає 22,0%, продукція інвестиційного призначення – 5,5%, товари тривалого використання – 1,7%.

В.о начальника В.І.Погорельська

27.05.2010

ДО ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

На початок 2010 року статус державного службовця мали 3,1% працівників, зайнятих в установах та організаціях області.
Аналіз структури державних службовців за статтю свідчить про кількісну перевагу жінок, які складають 7,1 тис. осіб або 69,9% всієї кількості. Водночас чоловіки, як правило, займають більш високі посадові категорії. Якщо серед керівників кількість жінок становить 1,8 тис. осіб або 59,4%, то серед керівників першої–четвертої категорії лише 31,7%.
Повну вищу та базову вищу освіту мають 99,4% державних службовців, у той час, як в цілому по області цей показник складає 55,1%. Науковий ступінь кандидатів та докторів наук мають 23 особи, з них 3 – доктори наук, вчене звання «професор» – у 2 осіб.
Для установ і організацій, де працюють державні службовці, характерний досить стабільний кадровий склад. Найбільша частка (29,7%) працівників перебувають на державній службі від 5 до 10 років. Серед кожних 100 працівників 18 керівників та 20 спеціалістів мають стаж державної служби понад 10 років.
Впродовж 2009 року на державну службу прийнято 1,0 тис. осіб, з них на керівні посади – 17,7%. Вибуло з різних причин 871 державний службовець, в тому числі за власним бажанням – 33,0%, кожного четвертого звільнено у зв’язку досягненням граничного віку перебування на державній службі.
За віковою структурою серед державних службовців молодь у віці до 35 років складає близько половини (47,3%), четверта частина (26,1%) – це особи у віці 35–45 років. Державні службовці передпенсійного віку – жінки (50–54 роки) та чоловіки (55–59 років) по відношенню до кількості працюючих відповідної статі представлені у співвідношеннях 11,7% та 10,9% відповідно.

Начальник управління
статистики праці Людмила Поліщук

26.05.2010

Про стан розрахунків знерезидентами підприємств області

Станом на 31 березня 2010 року поточна дебіторська та кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання області (без банків, бюджетних установ та малих підприємств) за товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість, забезпечену векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки) становила 431 млн.грн. та 943 млн.грн., відповідно. В порівнянні з початком року обсяги дебіторської заборгованості зменшились на 13%, а кредиторської – на 22 %.
Найбільші обсяги заборгованості по розрахунках з нерезидентами утворились в промисловості (382 млн. грн. в дебіторській та 364 млн. грн. в кредиторській) та в торгівлі (26 млн. грн. та 559 млн. грн., відповідно).
Обсяги простроченої заборгованості у розрахунках з нерезидентами є незначними і становлять менше 1% у дебіторській та 2 % у кредиторській.
Надсилається в порядку інформації, при використанні даних посилання на першоджерело є обов’язковим.

Заступник начальника О.В. Шевченко

26.05.2010

Довкілля Вінницької області у 2009 році

Сучасний стан атмосферного повітря у Вінницькій області характеризується, як відносно стабільний. Протягом 2009 року в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило 114 тис.т шкідливих речовин, що майже на 16 тис.т або на 12% менше порівняно з 2008 роком.
Значна питома вага (80% або 92 тис.т) викидів шкідливих речовин припадає на м.Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів щодо загального їх обсягу припадає на м.Вінницю (3,7%), Калинівський (2,7%), Барський (2,1%), Липовецький (1,6%) та Гайсинський (1,3%) райони.
Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2009 року склала 4,3 т. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин в розрахунку на квадратний кілометр припадає на м.Ладижин – 1 тис.т, а також на міста Козятин – 118 т, Вінницю – 62 т, Жмеринку – 52 т, Могилів-Подільський – 26 т та Хмільник – біля 5 т.
На душу населення в середньому по області припадає по 69 кг викинутих у повітря шкідливих речовин.
Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, розподілення та постачання газу, переробної промисловості, а також транспорту та зв`язку.
Потужним забруднювачем довкілля в області є транспорт. Протягом 2009 року викиди шкідливих речовин від транспорту склали 80 тис.т, що на 8% менше, ніж за 2008 рік.
Значна питома вага 90% (72 тис.т) викидів шкідливих речовин припадає на автотранспорт. Найбільша частка 78% (56 тис.т) викидів забруднюючих речовин припадає на автотранспорт, який працює на бензині. Від автомобілів, що використовують дизельне паливо, потрапило в атмосферу 10 тис.т, стиснений та зріджений газ – майже 6 тис.т.
Основними токсичними компонентами, якими забруднюється повітря області від автотранспорту, є оксид вуглецю – 56 тис.т або 78%, неметанові леткі органічні сполуки – 8 тис.т (12%), діоксид азоту – 6 тис.т (9%), крім того діоксид вуглецю – 784 тис.т.
Висока концентрація транспортних засобів має вирішальний вплив на стан довкілля у містах області. Обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту в цілому по області у розрахунку на душу населення становить 43,7 кг та щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр території – 2,7 т, тоді як по містах обласного підпорядкування ці показники значно більші і складають відповідно: по Вінниці – 44 кг та 234 т; Козятину – 43 кг та 91 т; Хмільнику – 43 кг та 58 т; Ладижину – 43 кг та 11 т; Могилів-Подільському – 42 кг та 62 т; Жмеринці – 38 кг та 75 т.
Залишається високим 72% (52 тис.т) обсяг викидів шкідливих речовин від автомобілів, що перебувають у приватній власності.
Протягом 2009 року на підприємствах області утворилось 2490 т небезпечних відходів I–III класів небезпеки. Із загальної кількості (враховуючи 342 т небезпечних відходів I–III класів небезпеки, які зберігалися на підприємствах станом на 01.01.2009р.) використано 2236 т, знешкоджено майже 7 т та передано іншим підприємствам 248 т. Наявність відходів у сховищах організованого складування на 01.01.2010р. склала 341 т, з них 30 т – це небезпечні відходи I класу небезпеки, 124 т – II класу небезпеки та 187 т – III класу небезпеки.
Найбільше небезпечних відходів I–III класів небезпеки утворилося у Хмільницькому районі – 80,5% до загальної кількості, а також у м.Вінниці – 5,9% та м.Могилів-Подільському – 3,1%.
Подолання екологічних негараздів вимагає багато років праці і великих коштів. Саме для отримання цих коштів впроваджено економічний механізм природокористування. Зокрема, протягом 2009 року підприємствами області всіх галузей було сплачено 43 млн.грн екологічних зборів за забруднення навколишнього середовища, що становить 114% від пред’явлених (нарахованих) зборів. Крім того, було сплачено майже 14 тис.грн штрафів за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
У 2009 році 241 підприємство мало поточні витрати на охорону навколишнього середовища. Майже повністю (95,9%) ці витрати були здійснені за рахунок власних коштів підприємств.
Загалом по всіх джерелах надходження коштів на охорону та раціональне використання природних ресурсів в області протягом року витрачено 96 млн.грн. Значна питома вага 47% (45 млн.грн) коштів затрачена на очищення зворотних вод; 22% (21 млн.грн) – на охорону атмосферного повітря; 12% (12 млн.грн) – на використання, зберігання та знешкодження відходів виробництва і побутових відходів; по 7% (по 7 млн.грн) – зниження шумового і вібраційного впливу та на захист і реабілітацію ґрунту, підземних та поверхневих вод; 3% (3 млн.грн) – на збереження біорізноманіття і середовища існування. Крім того, оплата послуг природоохоронного призначення склала біля 17 млн.грн.
Протягом 2009 року капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища склали 29 млн.грн, в тому числі накапітальний ремонт основних природоохоронних фондів витрачено 1 млн.грн., в значній мірі (66%) капітальні інвестиції фінансувалися з власних коштів підприємств.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отриманої інформації обов’язкове.

В.о. начальника В.І. Погорельська

25.05.2010

Введення в експлуатацію індивідуального житла в області
за січень­–березень 2010 року

За січень–березень 2010р. населенням області збудовано та введено в експлуатацію житлових будинків загальною площею 43,0 тис.м2, що складає 94,2% від загального обсягу по області. В порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги індивідуального житлового будівництва збільшились на 37,3%.
За обсягами індивідуального житлового будівництва Вінниччина посіла дев’яте місце серед регіонів України, а її частка в загальнодержавному обсязі становила 4,2%. Варто зазначити, що у всіх містах обласного підпорядкування та у 21 районі області були введені тільки індивідуальні житлові будинки.
Найбільше індивідуального житла введено у містах: Вінниці – 11,8 тис.м2 (27,4% від загального обсягу), Хмільнику – 2,0 тис.м2 (4,6%) та Козятині – 1,3 тис.м2 (3,1%), а також у районах: Вінницькому – 7,3 тис.м2 (16,8%), Калинівському – 3,7 тис.м2 (8,5%), Гайсинському – 3,6 тис.м2 (8,3%), Тиврівському – 1,4 тис.м2 (3,3%) та Немирівському – 1,1 тис.м2 (2,5%).
Індивідуальне житлове будівництво має переваги в тому, що воно дозволяє врахувати побажання забудовників щодо розміру площі. Середній розмір однієї квартири у І кварталі 2010р. становить 122 м2.
Для вирішення проблеми забезпечення населення житлом в області прийнята цільова обласна програма “Власний дім”. Програмою передбачено будівництво індивідуальних житлових будинків шляхом видачі забудовникам довгострокової позики. На виконання програми населенню у січні–березні 2010р. було надано кредитів на суму 48 тис.грн. для будівництва 16 житлових будинків загальною площею 1,3 тис.м2.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника Валентина Погорельська

25.05.2010

Стан житлового будівництва на Вінниччині
за січень–березень 2010 року

Задоволення потреби населення у житлі вирішується шляхом будівництва власних індивідуальних помешкань, придбання житла у новозбудованих багатоквартирних житлових будинках, купівлі помешкань на вторинному ринку, отримання соціального житла на пільгових умовах.
У І кварталі 2010р. забудовниками області введено в експлуатацію 45,7 тис.м2 загальної пл­ощі житла, що на 35,4% більше, ніж за відповідний період попереднього року. На зростання обсягів житлового будівництва (на 37,3%) вплинуло збільшення обсягів житла введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками, частка якого у загальних обсягах становила 94,2%.
Переважну частку (70,0%) житла введено в експлуатацію у міських поселеннях. Проти січня–березня попереднього року його обсяги зросли на 48,9% (у сільській місцевості – на 11,8%). Частка Вінницької області у загальнодержавному введенні житла становить 3,1%. За цим показником Вінниччина посіла 12 місце серед регіонів України.
Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги введеного житла зросли у 13 регіонах області, найбільше (у 6,2 раза) у Бершадському районі, Липовецькому (у 4,4 раза), Козятинському (у 3,7 раза).
У цілому по області найбільше житла (25,8%) збудовано у м.Вінниці. Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику та Вінницькому, Калинівському, Гайсинському, Козятинському, Бершадському районах) введено в експлуатацію 45,2% загальн­ого обс­ягу житла.
У розрахунку на 10000 осіб постійного населення обсяги введеного в експлуатацію житла в середньому по області становили 277,2 м2 загальної площі.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника Валентина Погорельська

21.05.2010

Забезпеченість населення області послугами пошти та зв’язку

У січні–березні 2010р. 44 підприємства області надавали послуги пошти та зв’язку, загальний обсяг яких становив 387,0 млн. гривень, що на 3% менше, ніж за січень–березень 2009р. Як і раніше, левова частка в загальних обсягах послуг пошти та зв’язку належить мобільному зв’язку – майже 80%.
Населенню області надано послуг пошти та зв’язку майже на 65 млн.грн., що становить 17% від загальної суми одержаних доходів проти 15% за січень–березень 2009р.
Реалізація послуг пошти та зв’язку населенню порівняно з відповідним періодом 2009р. зросла на 3%. Майже на половину (на 47%) зросли доходи від надання послуг комп’ютерного зв’язку, на третину – мобільного (на 33%) та проводового радіомовлення (на 30%).
В той же час, майже на чверть зменшилися доходи від надання послуг поштового, міжміського телефонного зв’язку та передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку, на 6-10% зменшилися доходи від послуг телефонного міського, телефонного сільського зв’язку.
У січні–березні п.р. на 31% збільшено доставку посилок, надання міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні) зросло на 3%. Обсяги відправлення періодичних друкованих видань (5211,0 тис.), листів (1378,3 тис.), поштових переказів і пенсійних виплат (1357,1 тис.) залишилися майже на рівні відповідного періоду 2009р.
У січні–березні 2010 р. у розрахунку на 100 осіб населення області споживання послуг пошти та зв’язку становило в середньому: 83 листи, 1 телеграма, 5 посилок, 945 міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні).
Телефонна мережа області на 1 квітня 2010р. нараховувала 343 тис. основних телефонних апаратів, з них 86% – у населення.
З початку року приріст основних домашніх телефонних апаратів по міській телефонній мережі становив 421 одиницю. По сільській місцевості відбулось зменшення на 315 одиниць. Станом на 1 квітня 2010р. в середньому на 100 сімей області припадало 46 телефонних апаратів.
Кількість абонентів мобільного зв’язку становила 1,5 млн. Число абонентів кабельного телебачення становило 46 тис., що на 20% менше, ніж на 1 квітня 2009р. Кількість користувачів мережі «Інтернет» зросла на 16% і на 1 квітня нараховувала майже 70 тис. абонентів.
Приведені дані свідчать, що в області відбувається подальший розвиток телекомунікацій, впроваджуються нові послуги зв’язку, розширюється їх спектр.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко

20.05.2010

Викиди в атмосферу шкідливих речовин автотранспортом
у 2009 році

Потужним забруднювачем довкілля в області є транспорт. Протягом 2009 року викиди шкідливих речовин від транспорту склали 80 тис.т, що на 8% менше, ніж за 2008 рік.
Значна питома вага 90% (72 тис.т) викидів шкідливих речовин припадає на автотранспорт. Найбільша частка 78% (56 тис.т) викидів забруднюючих речовин припадає на автотранспорт, який працює на бензині. Від автомобілів, що використовують дизельне паливо, потрапило в атмосферу 10 тис.т, стиснений та зріджений газ – майже 6 тис.т.
Основними токсичними компонентами, якими забруднюється повітря області від автотранспорту, є оксид вуглецю – 56 тис.т або 78%, неметанові леткі органічні сполуки – 8 тис.т (12%), діоксид азоту – 6 тис.т (9%), крім того діоксид вуглецю – 784 тис.т.
Висока концентрація транспортних засобів має вирішальний вплив на стан довкілля у містах області. Обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту в цілому по області у розрахунку на душу населення становить 43,7 кг та щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр території – 2,7 т, тоді як по містах обласного підпорядкування ці показники значно більші і складають відповідно: по Вінниці – 44 кг та 234 т; Козятину – 43 кг та 91 т; Хмільнику – 43 кг та 58 т; Ладижину – 43 кг та 11 т; Могилів-Подільському – 42 кг та 62 т; Жмеринці – 38 кг та 75 т.
Залишається високим 72% (52 тис.т) обсяг викидів шкідливих речовин від автомобілів, що перебувають у приватній власності.

Перший заступник начальника В.І. Погорельська

19.05.2010

Лісове господарство Вінниччини
за І квартал 2010 року

Загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства Вінниччини за січень–березень 2010 року склав майже 37 млн.грн, що на 11 млн.грн або на 41% більше, ніж за відповідний період минулого року.
В цілому по області заготовлено 154 тис.куб.м ліквідної деревини, в тому числі від рубок головного користування 81 тис.куб.м, що складає 52% її заготівлі. Із загальної кількості заготовленої деревини: 59 тис.куб.м (38%) складає дров`яна деревина для технологічних потреб, 52 тис.куб.м (34%) – лісоматеріали круглі та 37 тис.куб.м (24%) – дрова для опалення.
Провідну роль у заготівлі деревини займають підприємства Вінницького обласного управління лісового господарства. Саме на них припадає 93% обсягу продукції, робіт та послуг лісового господарства області та 85% заготівлі ліквідної деревини.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отриманої інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника В.І. Погорельська

14.05.2010

“До Міжнародного дня музеїв”

Робота музеїв області протягом 2009р. була спрямована на поліпшення обліку, збереження і популяризацію пам’яток музейного фонду, реалізацію завдань державних і регіональних програм розвитку культури і духовного відродження.
У 2009р. в області працювало 26 музеїв, з них 10 – краєзнавчих, 7 – історичних, 6 – мистецьких, 3 – літературних.
В сільській місцевості працює 6 музеїв або кожний четвертий, в яких налічується 6,8 тис. музейних предметів основного фонду. Протягом року сільські музеї мали змогу експонувати 69,6% своєї колекції.
В області діє Національний Музей-садиба М.І. Пирогова, який занесений до Державного реєстру культурної спадщини України як пам’ятка національного значення.
Основний фонд музеїв у минулому році склав 183,2 тис. експонатів і протягом року збільшився на 2,7 тис. Комплектування музейних колекцій протягом року здійснювалось переважно шляхом подарункових надходжень. За бюджетні кошти придбано 210 музейних предметів на суму 72,2 тис. гривень. Зокрема, 165 предметів для Державного історико-культурного заповідника «Буша», 20 предметів для Бершадського краєзнавчого музею, 13 предметів для Вінницького обласного художнього музею та 12 предметів для музею гончарного мистецтва (музей-садиба братів Герасименків), с.Новоселівка Гайсинського району.
Наукову інвентаризацію протягом року пройшли 2,6 тис. предметів основного фонду. Через нестачу експозиційних площ музеї мали змогу демонструвати протягом року тільки 19,2% експонатів свого основного фонду, зокрема: мистецькі – 30,4%, історичні – 29,1%, краєзнавчі – 17,1%, а літературні – тільки 9,3%. Потребують реставрації 17,0 тис. (9,3%) предметів основного фонду.
Відреставровано 44 речових та писемних предметів. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї реставрації потребують 11,8 тис. предметів, Вінницькому обласному художньому музеї – 1,5 тис. предметів, Могилів-Подільському краєзнавчому музеї – 1,1 тис. предметів,
2009 рік був насичений культурно-мистецькими подіями, пов’язаними з відзначенням 13-ї річниці Конституції, 20-ї річниці виведення військ колишнього Союзу РСР з Республіки Афганістан, Дня соборності України, 360-ї річниці подій, пов’язаних зі створенням Української козацької держави, 195-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, 23-ї річниці Чорнобильської трагедії, 18-ї річниці проголошення Незалежності України, Днів партизанської слави, українського козацтва, пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні тощо.
Традиційно музейними установами області проводяться заходи до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 66-ї річниці звільнення Вінницької області від німецько-фашистських загарбників.
Урізноманітнились форми масово-освітньої роботи, налагоджуються міжнародні зв’язки музеїв. Традиційним стало проведення у Салоні мистецтв обласного художнього музею фрагменту щорічного Міжнародного фестивалю «Барви музики XX століття. Авангард. Класика. Джаз».

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко

12.05.2010

Стан заборгованості з виплати заробітної плати

Станом на 1 квітня 2010р. сума невиплаченої заробітної плати працівникам області становила 32,9 млн.грн., що на 8,3% або на 3,0 млн.грн. менше порівняно зі станом на 1 березня 2010р., а по відношенню до початку року більше на 21,0% або на 5,7 млн.грн.
Із загальної суми боргу 69,7% припадає на економічно активні підприємства, 24,1% – на підприємства–банкрути, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 6,2%.
У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,9%.
Найбільша частка (53,8%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства, підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг (12,8%), будівельні організації (10,2%) та сільськогосподарські підприємства (10,1%).
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств порівняно з початком 2010р. збільшилась в 1,2 раза, а у порівнянні зі станом на 1 березня п.р. зменшилась на 13,2% та на 1 квітня 2010р. становила 22,9 млн.грн.
Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, впродовж березня зменшилась на 12,1% та становила 12,1 тис. осіб або 3,8% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 1899 грн., що в 1,2 раза більше розміру середньої заробітної плати за березень 2010р.
Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 60 підприємств–банкрутів області. Сума їх боргу, яка становила 7,9 млн.грн., упродовж березня 2010р. збільшилась на 0,6 млн.грн., або на 8,5%, а в порівнянні до 1 січня 2010р. – на 0,9 млн.грн., або на 13,4%.

Начальник управління Л. П. Поліщук
статистики праці

12.05.2010

Заробітна плата працівників області
у березні 2010 року

Кількість найманих працівників на підприємствах, в установах та організаціях області у березні 2010р. склала 325,2 тис. осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 1594 грн., який у 2,1 раза перевищив рівень законодавчо встановлених державних соціальних стандартів, що діяли у березні: мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (744 грн.).
Середньомісячна заробітна плата працівників в усіх видах економічної діяльності перевищувала рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи – від 1,2 раза у рибальстві та рибництві до 4,0 разів у фінансовій діяльності.
Найвищий рівень середньої заробітної плати залишається у працівників фінансових установ, розмір оплати праці яких у березні перевищив середній розмір по економіці області в 1,9 раза. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах хімічного виробництва та виробництва і розподілення електроенергії, газу та води, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області відповідно в 1,7 та 1,6 раза. Разом з тим, найменш оплачуваними у березні були працівники готелів та ресторанів, будівництва, сільського господарства, рибальства та рибництва, розміри нарахованої їм заробітної плати були на 23,6–42,9% нижче середнього рівня по економіці Вінницької області.
Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у березні 2010р. Вінниччина посідала 23 місце. Серед 4 областей, у працівників яких нарахована заробітна плата була нижче, ніж у Вінницькій, з найнижчою заробітною платою (1505 грн.) виділяється Тернопільська область. Водночас, найвищий рівень заробітної плати (2364 грн.) був у працівників Донецької області, який на 12,1% вище середнього показника по Україні та в 1,5 раза перевищував показник Вінницької області.

Начальник управління статистики праці Л. П. Поліщук

07.05.2010

Будівельна діяльність підприємств областіза січень–березень 2010 року

У січні–березні 2010р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 98,5 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 81,2% до обсягів будівництва у січні–березні попереднього року.
У загальнодержавному обсязі будівельних робіт за січень–березень 2010р. Вінниччина посіла 12 місце серед регіонів України.
За видами будівельної діяльності переважна (89,7%) частка обсягів будівництва припадає на підприємства, що займаються будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт таких підприємств проти січня–березня попереднього року зменшились на 15,8%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 85,2% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (10,8% та 4,0% відповідно).
Будівельні підприємства м.Вінниці, якими виконано 86,5% загальнообласного обсягу робіт, скоротили їх проти січня–березня попереднього року на 2,4% .
Скоротили обсяги будівництва проти відповідного періоду попереднього року підприємства міст Вінниці, Жмеринки, Козятина, Ладижина, Хмільника та 16 районів області.
Зросли обсяги будівництва у м.Могилів–Подільському та Жмеринському, Калинівському, Липовецькому, Погребищенському, Томашпільському районах.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника Валентина Погорельська

Олійник (0432) 52 57 62
Обновлено 06.01.2012 10:53
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області