ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Прес-випуски серпень 2010 року Печать
Прес-випуски 2010

31.08.2010

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств області

Складовими зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля товарами, послугами та інвестиційна діяльність. Зовнішня торгівля є основним джерелом валютних надходжень, поповнення обігових коштів підприємств та доходів бюджету.
Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг за січень–червень 2010 року склав 442 млн.дол.США, що більше, ніж у січні–червні 2009 року, на 76 млн.дол. При цьому, визначальну роль у зовнішній торгівлі області займає зовнішня торгівля товарами, частка якої в експорті склала 94%, в імпорті – 82%. Питома вага послуг залишається незначною – відповідно, 6% та 18%.
Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 253 і 143 млн.дол., що засвідчує значну перевагу вивозу продукції, а не ввозу товарів. Баланс зовнішньої торгівлі товарами стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 110 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 91 країни світу. Найбільші обсяги експортно-імпортних операцій належать Російській Федерації (98 млн.дол.), Польщі (45 млн.дол.), Білорусі (40 млн.дол.), Німеччині (33 млн.дол.), Казахстану (16 млн.дол.), Китаю (15 млн.дол.), Нідерландам та Литві (по 13 млн.дол.) і Угорщині (10 млн.дол.).
Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області на протязі багатьох років залишається відносно стабільною з незначним відсотковим коливанням. Основу її складають дві групи товарів, а сме, готові харчові продукти і жири та олії тваринного або рослинного походження.
Так, іноземними резидентами закуплено на Вінниччині 273 тис.дал. горілки, 79 тис.т зернових культур, 65 тис.т олії, 73 тис.м3 лісоматеріалів, 249 тис.шт. машин пральних побутових.
Суб’єктами господарювання Вінниччини закуплено у іноземних партнерів 36 тис.т продуктів переробки нафти (з них 17 тис.т бензинів автомобільних), 5 тис.т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 1 тис.т м’яса свиней, 5 тис.т прокату чорних металів, 655 тис.шт. машин пральних побутових, 578 автомобілів вантажних та 512 тракторів.
Зовнішньоторговельний оборот послуг у січні–червні 2010 року становив 46 млн.дол. Обсяги експорту та імпорту послуг склали, відповідно, 15 і 31 млн.дол. Підприємства Вінниччини надавали послуги резидентам із 94 країн світу, а отримували з 35 країн.
Основними споживачами послуг були Кіпр, Німеччина, Польща, Російська Федерація і Сент-Вінсент та Ґренадіни. Іноземним резидентам надавались, в основному, послуги, пов’язані зі створенням програмного забезпечення (6 млн.дол.), послуги у виробництві готового одягу та хутра (5 млн.дол.) та послуги у сфері вищої освіти (1 млн.дол.).
Провідними партнерами в імпорті послуг є такі країни, як Кіпр, Польща, Німеччина, Російська Федерація, Австрія та Іспанія. Майже половина імпорту всіх послуг (18 млн.дол.) – це послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю. Послуги, пов’язані з діяльністю у сфері архітектури та будівництва і послуги, пов’язані з рекламою становлять разом 10 млн.дол.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в економіку області, на 1 липня 2010р. склав 183 млн.дол.
Інвестиції надійшли із 41 країни світу. Переважна більшість інвестицій, а саме 135 млн.дол. або 74% від загального обсягу, надійшла з країн ЄС, з країн СНД внесено 10 млн.дол., з інших країн світу – 38 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 99 млн.дол.
В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям, акумульовано 45 млн.дол.
Обсяг інвестицій з області в економіку країн світу на 1 липня 2010 року склав 166 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко
31.08.2010

Структурні зміни роздрібного
товарообороту у Вінницькій області
за І півріччя 2010 року

Оборот роздрібної торгівлі1 за січень – червень 2010р. становив 6128,4 млн. грн., що у порівнянних цінах на 3,2% більше обороту відповідного періоду 2009р. У структурі обороту роздрібної торгівлі 38,4% обсягів становив оборот торгової мережі підприємств (юридичних осіб), 53,0% – оборот фізичних осіб-підприємців, що мають мережу поза ринками, 8,6% припадало на оборот ринків.
Порівняно з січнем–червнем 2009р. питома вага обороту торгової мережі фізичних осіб-підприємців, що мають мережу поза ринками, збільшилась на 0,3 в.п., підприємств (юридичних осіб) зменшилась – на 0,3 в.п., а частка обороту організованих і неформальних ринків залишилась на рівні минулорічного періоду.
За даними статистичних спостережень у І півріччі 2010 року обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі склав 2423,0 млн.грн., що у порівняних цінах на 0,4% більше обсягів продажу відповідного періоду 2009 року.
Продаж споживчих товарів на одну особу населення через торгову мережу юридичних осіб області в поточному періоді становив–1463,8 грн., і більше ніж у відповідному періоді 2009 року (майже на шість грн. в порівнянних цінах), причому по продовольчим товарам склав 529,2 грн., по непродовольчим – 934,5 грн. ( відповідно з минулорічним періодом по продовольчих зменшення на 7,8% по непродовольчих збільшення на 5,7%).

1 Включає роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.

За І півріччя 2010 року через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) населенню області було реалізовано продовольчих товарів на суму 876,0 млн.грн., або 36,2% обсягу роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств (юридичних осіб).
Серед обсягів продажу продовольчих товарів продукти харчування складають 68,6 %, алкогольні напої – 19,1 %, тютюнові вироби - 12,3%.
У торгівлі продовольчими товарами приорітетна позиція продовжує залишатись за м’ясом копченим, солоним та ковбасними виробами, м’ясом та птицею свіжою та замороженою, виробами кондитерськими цукровими, плодами, ягодами, виноградом, горілкою та виробами лікеро – горілчаними, тютюновими виробами. Їх реалізовано на 385,5 млн.грн., що становить 48,4% реалізації всіх товарів продовольчої групи.
Незначною залишається частка продажу борошна, картоплі, маргарину, виробів макаронних, що пояснюється тим, що більшість обсягів цих товарів реалізується на ринках.
В І півріччі 2010 року в порівнянні з минулорічним періодом населенню області реалізовано менше виробів хлібобулочних – на 1423,4 тонн, м’яса копченого та ковбасних виробів на 252,7 тонн, м’яса та птиці свіжих та заморожених - на 246 тонн, масла вершкового на 131,5тонн, виробів макаронних - на 92,2 тонн, виробів кондитерських борошняних – на 48,1 тонн.
В загальному обсязі роздрібного продажу продовольчих товарів традиційно переважає продукція вітчизняних виробників. За перше півріччя через торгову мережу області реалізовано продовольчих товарів виробництва України на 731 млн.грн. (91,8% від усіх продовольчих товарів у торговій мережі).
Продовольча продукція українських товаровиробників на 88-98% забезпечує продаж переважної більшості продуктів харчування та алкогольних напоїв. Всі підприємства роздрібної торгівлі, що реалізують хлібобулочні вироби, м’ясо та птицю свіжу та заморожену, яйця та яйцепродукти, цукор, крупи та бобові на 99-100% забезпечені вітчизняною продукцією.
Найменшою була частка вітчизняних товарів в обсягах продажу кави (74,3%), овочів (71,9%), чаю (69,9%). консервів фруктово-ягідних (62,6%), плодів, ягід, винограду (40,5%). В цілому ж питома вага імпортних продовольчих товарів незначна 8,2%.
За І півріччя 2010 року за товари непродовольчої групи населенням було сплачено 1546,9 млн.грн., що склало 66,0% обсягу роздрібного товарообороту.
Найбільш поширеними серед непродовольчих товарів, які населення купує в торговій мережі підприємств, залишаються нафтопродукти, фармацевтичні товари, автомобілі та автотовари. Витрати на їх реалізацію формують 69,4% товарообороту по непродовольчій групі товарів, і залишаються майже на рівні відповідного періоду минулого року.
Поточний період позначився зменшенням платоспроможного попиту населення на товари тривалого користування, які склали лише 15,8% в обсязі товарообороту непродовольчих товарів проти 17,2% рівня І півріччя 2009р і в порівнянних цінах збільшились на 10,5%.
Залишається обмеженою пропозиція і асортимент товарів легкої промисловості, які пропонує торгова мережа підприємств. Незважаючи на збільшення (в порівнянних цінах) обсягу продажу одягу на 40,7%, взуття на 38,9 % частка обороту цих товарів у складі непродовольчих залишається незначною 1,6 %, що на 0,2 в.п. більше ніж торік.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язково.

Заступник начальника С.В.Рибалко

27.08.2010

Капітальні інвестиції1
за січень–червень 2010 року

За січень–червень 2010р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1210,7 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (97,7% загального обсягу) складають капітальні інвестиції у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 2,3% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 55,9% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.
Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями області, за січень–червень 2010р. у порівнянних цінах становив 94,0% від капіталовкладень за відповідний період 2009р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 2,0%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область посіла шістнадцяте місце. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій в основний капітал склав 657,6 грн.
Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно (53,1%) загального обсягу інвестицій в основний капітал. Частка інвестицій освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик досягла за січень–червень 2010р. – 4,7%, у той же час кошти, виділені з державного та місцевих бюджетів, склали 1,0% у загальному обсязі капіталовкладень.
Серед видів економічної діяльності вагому частку (23,3%) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промислових підприємств.
У переробній промисловості зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів економічної діяльності, як оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів – у 4,7 раза, виробництво гумових та пластмасових виробів – у 3,3 раза, хімічне виробництво – у 2,4 раза, виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання – у 1,7 раза.
____________
1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.

У січні–червні 2010р. капіталовкладення у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям, збільшилися на 32,3%, а їхня частка у загальних обсягах інвестицій в основний капітал становила 37,6%. Зростання обсягів інвестицій в основний капітал спостерігається у державному управлінні – у 2,0 раза, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – на 42,3%, будівництві – на 20,4%, фінансовій діяльності – на 8,9%.
У січні–червні 2010р. на будівництві житла забудовниками освоєно 361,2 млн.грн. інвестицій в основний капітал (36,7% від загального обсягу по області). Обсяги інвестицій у житлові будівлі порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились на 51,8%.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника Валентина Погорельська

26.08.2010

Введення в експлуатацію індивідуального житла в області
за січень­–червень 2010 року

За січень–червень 2010р. населенням області збудовано та введено в експлуатацію житлових будинків загальною площею 94,9 тис.м2, що складає 91,5% від загального обсягу по області. В порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги індивідуального житлового будівництва збільшились на 80,6%.
За обсягами індивідуального житлового будівництва Вінниччина посіла десяте місце серед регіонів України, а її частка в загальнодержавному обсязі становила 4,0%. Варто зазначити, що у всіх містах обласного підпорядкування та у 24 районах області були введені тільки індивідуальні житлові будинки.
Найбільше індивідуального житла введено у містах: Вінниці – 25,2 тис.м2 (26,6% від загального обсягу), Хмільнику – 3,8 тис.м2 (4,0%) та Жмеринці – 2,2 тис.м2 (2,3%), а також у районах: Вінницькому – 22,8 тис.м2 (24,0%), Калинівському – 5,8 тис.м2 (6,1%), Гайсинському – 3,9 тис.м2 (4,1%), Барському – 3,3 тис.м2 (3,4%) та Бершадському – 3,1 тис.м2 (3,3%).
Індивідуальне житлове будівництво має переваги в тому, що воно дозволяє врахувати побажання забудовників щодо розміру площі. Середній розмір однієї квартири у І півріччі 2010р. становить 129,2 м2.
Для вирішення проблеми забезпечення населення житлом в області прийнята цільова обласна програма “Власний дім”. Програмою передбачено будівництво індивідуальних житлових будинків шляхом видачі забудовникам довгострокової позики. На виконання програми населенню у січні–червні 2010р. було надано кредитів на суму 129 тис.грн. для будівництва 43 житлових будинків загальною площею 3,9 тис.м2.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

25.08.2010 
Стан житлового будівництва на Вінниччині
за січень–червень 2010 року

Задоволення потреби населення у житлі вирішується шляхом будівництва власних індивідуальних помешкань, придбання житла у новозбудованих багатоквартирних житлових будинках, купівлі помешкань на вторинному ринку, отримання соціального житла на пільгових умовах.
У І півріччі 2010р. забудовниками області введено в експлуатацію 103,6 тис.м2 загальної пл­ощі житла, що на 18,1% більше, ніж за відповідний період попереднього року. На зростання обсягів житлового будівництва (на 80,6%) вплинуло збільшення обсягів житла введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками, частка якого у загальних обсягах становила 91,5%.
Обсяги введеного житла у міських поселеннях порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли на 5,5%, у сільській місцевості – на 49,6%. Питома вага, введеного у сільській місцевості житла, зменшилась до 36,2% проти 28,6% у І півріччі 2009р. Частка Вінницької області у загальнодержавному введенні житла становить 3,2%. За цим показником Вінниччина посіла 11 місце серед регіонів України.
У січні–червні 2010р. зросло житлове будівництво у містах Козятині, Жмеринці, Хмільнику та 16 районах області. Більше половини (61,7%) загального обсягу житла збудовано у м.Вінниці та Вінницькому, Калинівському, Бершадському районах.
За рахунок коштів державного бюджету у І півріччі 2010р. житлові будинки не вводились.
У розрахунку на 10000 осіб постійного населення обсяги введеного в експлуатацію житла в середньому по області становили 628,8 м2 загальної площі.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника Валентина Погорельська

25.08.2010

Охорона атмосферного повітря області у січні–червні 2010 року

Сучасний стан атмосферного повітря у Вінницькій області характеризується як відносно стабільний. Протягом січня–червня 2010 року в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило біля 40 тис.т шкідливих речовин, що на 13 тис.т менше аналогічного періоду попереднього року.
Значна питома вага 79,8% (32 тис.т) викидів шкідливих речовин припадає на місто Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на місто Вінницю (3,8%), Барський (6,1%), Бершадський (1,4%) та Вінницький (1,0%) райони.
Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом січня–червня 2010 року склала 1506 кг. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр припадає на місто Ладижин – 358 т, а також на міста Козятин – 36 т, Вінницю – майже 22 т та Жмеринку – 15 т.
На душу населення в середньому по області припадає 24 кг викинутих у повітря шкідливих речовин.
Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, розподілення та постачання газу, переробної промисловості та транспорту.
У місті Вінниці за січень–червень 2010 року викиди шкідливих речовин становили 1501 тонну. Щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний кілометр в обласному центрі майже в 14 раз більше, ніж в цілому по області, обсяги викидів у розрахунку на кожного жителя міста складають 4 кг. Основними забруднювачами повітря в обласному центрі є тепломережі, викиди від яких склали майже 50% у загальних викидах шкідливих речовин та підприємства переробної промисловості – 43%, в тому числі харчової промисловості – 31% .

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отриманої інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника В.І. Погорельська

25.08.2010
Лісове господарство Вінниччини
за І півріччя 2010 року

Загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства Вінниччини за січень-червень 2010 року склав 74 млн.грн, що майже на 17 млн.грн або на 30% більше, ніж за відповідний період минулого року.
В цілому по області заготовлено 301 тис.куб.м ліквідної деревини, в тому числі від рубок головного користування 163 тис.куб.м, що складає 54% її заготівлі. Із загальної кількості заготовленої деревини: 115 тис.куб.м (38%) складає дров`яна деревина для технологічних потреб, близько 100 тис.куб.м (33%) – лісоматеріали круглі та 79 тис.куб.м (26%) – дрова для опалення.
Провідну роль у заготівлі деревини займають підприємства Вінницького обласного управління лісового господарства. Саме на них припадає 90% обсягу продукції, робіт та послуг лісового господарства області та 80% заготовлі ліквідної деревини.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отриманої інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника В.І. Погорельська

20.08.2010

Будівельна діяльність підприємств області за січень–липень 2010 року

У січні–липні 2010р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 366,7 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 91,2% до обсягів будівництва у січні–липні попереднього року.
У загальнодержавному обсязі будівельних робіт за січень–липень 2010р. Вінниччина посіла 13 місце серед регіонів України.
За видами будівельної діяльності переважна (89,9%) частка обсягів будівництва припадає на підприємства, що займаються будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт таких підприємств проти січня–липня попереднього року зменшились на 7,7%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 68,9% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (27,4% та 3,7% відповідно).
Будівельні підприємства м.Вінниці, якими виконано 85,7% загальнообласного обсягу робіт, наростили їх проти січня–липня попереднього року на 0,9% .
Скоротили обсяги будівництва проти відповідного періоду попереднього року підприємства міст Жмеринки, Могилів–Подільського, Козятина, Ладижина, Хмільника та 17 районів області.
Зросли обсяги будівництва у Вінниці, Жмеринському, Калинівському, Крижопільському, Тиврівському, Томашпільському, Хмільницькому районах.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника В.І.Погорельська

17.08.2010

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами
Вінницької області за січень-липень 2010 року.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень-липень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. знизився на 24,9%, внаслідок зменшення обсягів продажу продукції рослинництва на 33,3%. Зокрема, знизилась реалізація ріпаку в 3,4 раза, олії в 3,2 раза, зернових культур в 1,9 раза, олійних культур в 1,7 раза, в т.ч. насіння соняшнику на 28,6%, молока та молочних продуктів – на 1,3%. Хоча, зросла на 39,8% реалізація овочів і склала 2370 тонни, картоплі на 88,2% (416 тонн), сої на 51,7% (15 тис.тонн), цукру – на 15,1% (70 тис.тонн), плодів та ягід – на 19,5% (майже 12 тис.тонн), яєць – на 19,4% (108 млн.штук).
Середні ціни реалізації у січні-липні 2010 року зросли на всі види сільськогосподарської продукції (за винятком сої, де знизились на 3,0%, картоплі на 16,8%, свині на 27,1%). Найбільш вагомо зросли ціни продажу овочів в 14,6 раза та цукру – в 1,8 раза.
Протягом року сільськогосподарськими товаровиробниками за продані переробним підприємствам худобу та птицю отримано дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість на суму 11,5 млн.грн., молока та молочних продуктів – 19,9 млн.грн.
Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника В.І. Погорельська

13.08.2010

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За повідомленням органів внутрішніх справ протягом січня–липня 2010р. в області зареєстровано 7,7 тис. злочинів, що на 19% більше, ніж у січні–липні 2009р.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 37% – тяжкі та особливо тяжкі.
У загальній кількості злочинів 52% склали злочини проти власності, 14% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 7% – злочини у сфері службової діяльності, 5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3% – злочини у сфері господарської діяльності, 3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2% – злочини проти громадської безпеки та 2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Протягом семи місяців 2010р. скоєно 38 умисних вбивств та замахів на вбивство (що на 9% більше проти відповідного періоду минулого року), 41 умисне тяжке тілесне ушкодження, 14 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (відповідно на 36% та 18% менше, ніж у січні–липні 2009р.).
Кількість крадіжок (3116 випадків) порівняно із січнем–липнем 2009р. збільшилась у 2 рази, проте кількість грабежів (249) та розбоїв (36) зменшилась відповідно на 22% та 29%. Кількість випадків шахрайства (383) порівняно із відповідним періодом минулого року збільшилась у 2 рази, хабарництва (94 злочини) – майже вдвічі.
Органами внутрішніх справ за січень–липень 2010р. виявлено 9 організованих груп та злочинних організацій, що скоїли 52 злочини, усі вони – тяжкі та особливо тяжкі. По одній злочинній групі діяло у Вінницькому, Літинському, Липовецькому, Могилів-Подільському, Піщанському, Теплицькому, Хмільницькому районах та 2 – у м.Вінниці.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2010р. становила 4703 особи (на 37% більше, ніж у січні–липні 2009р.), з числа яких 1534 особи – жінки, 653 – пенсіонери та 189 осіб – неповнолітні. Найбільше потерпілих від крадіжок – 2862 особи (61%) та шахрайств – 314 осіб (7%). Кожна третя особа серед потерпілих від даних видів злочинів – жінка (1135 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах на території області постраждала 131 особа, з яких 19% – загинуло. Всього в результаті злочинних діянь загинуло 83 особи, з числа яких кожний десятий – внаслідок нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 43% було вбито.
Із загального числа причетних до злочинів осіб (4,7 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 33% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких кожний третій має незняту або непогашену судимість, 19% вчинили злочин у групі, 15% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 17% – жінки, 4% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 55%.

Заступник начальника С.В. Рибалко

12.08.2010

Про стан іноземного інвестування
економіки області у січні–червні 2010 року

Привабливість економіки області та її розвиток визначаються вкладами іноземних інвестицій. Одержання іноземних інвестицій, умови їх залучення – це фактори, що характеризують інвестиційну діяльність і сприяють подальшому розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.
У січні–червні 2010р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 20,6 млн.дол. США прямих інвестицій. Основною формою залучення капіталу були грошові внески, які становили 19,4 млн.дол. (94,0% вкладеного обсягу). Крім того, капітал нерезидентів в області зріс за рахунок внесків у вигляді акцій, внесків за рахунок скасування боргу та внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна.
Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці області, з урахуванням його переоцінки, утрат та курсової різниці, за січень­­–червень 2010р. склав 5,7 млн.дол.
За цей час найбільше зріс капітал нерезидентів із Польщі – на 11,1 млн.дол. та Кіпру – на 2,8 млн.дол. Продовжували нарощувати свій капітал інвестори із Румунії, Туреччини та інших країн.
Значний приріст іноземного капіталу у січні­­–червні 2010р. спостерігався на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям – на 11,8 млн.дол.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в економіку області, на 1 липня 2010р. становив 182,5 млн.дол., що складає (0,5%) від обсягу інвестицій в Україну. За обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 20 місце серед регіонів України. В розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних інвестицій складає 110,8 дол.
Інвестиції надійшли із 41 країни світу. Переважна більшість інвестицій (74,1% загального обсягу) надійшла з країн ЄС – 135,3 млн.дол., з країн СНД – 9,6 млн.дол. (5,3%), з інших країн світу – 37,7 млн.дол. (20,6%).
Найбільш активні на обласному ринку інвестори з Німеччини, інтереси яких поширюються переважно на підприємства добувної та хімічної промисловості, та Польщі – на підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям. Також вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Франції, Кіпру, Ліхтенштейну, Австрії, Російської Федерації, Румунії та Віргінських Островів (Британських).
Інвестиційно привабливими залишаються організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям. Їх обсяги в сукупному капіталі нерезидентів становлять 46,7 млн.дол., що складає 24,5% від загального обсягу. Також сталою є зацікавленість у закордонних інвесторів до таких видів економічної діяльності, як: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де вкладено – 41,5 млн.дол. (22,7%), хімічна та нафтохімічна – 25,4 млн.дол. (13,9%) добувна промисловість – 21,5 млн.дол. (11,8%) сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги – 17,0 млн.дол. (9,3%).
Майже половина (49,9%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 91,0 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджені у Козятинському районі – 21,5 млн.дол. (11,9%) та Немирівському районі – 18,5 млн.дол. (10,1%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують м.Ладижин та райони: Барський, Тиврівський, Липовецький, Вінницький.
Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами області від прямих інвесторів, на 1.07.2010р. становила 83,2 млн.дол. Найбільше їх надійшло з Польщі та Російської Федерації. Включаючи позичковий капітал, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 липня 2010р. склав 265,7 млн.дол.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника Валентина Погорельська

11.08.2010

Хід збирання урожаю сільськогосподарських культур

Станом на 30 липня 2010 року господарствами Вінниччини намолочено 1200,3 тис.тонн зерна (на 13% менше, ніж у попередньому році), в т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 1105,4 тис.тонн (на 14% менше), господарствами населення – 94,9 тис.тонн (на 7% менше). Зменшення валових зборів відбулось за рахунок зниження їх урожайності на 5,2 ц з га, яка склала в середньому по області 30,9 ц з га.
Серед зернових культур найбільш урожайною є пшениця (озима та яра), якої в середньому намолочено по 34,3 ц з га.
Найбільші намолоти зерна одержано аграрними підприємствами Бершадського (74,6 тис.тонн), Теплицького (67,7 тис.тонн) та Тростянецького (63,0 тис.тонн) районів.
Вагому частку в загальному обсязі зібраного зерна займає пшениця 63% і становить 760,5 тис.тонн та ячмінь – 34% (407,9 тис.тонн).
Господарства області збільшили обсяги вирощування картоплі в порівнянні з минулим роком на 46% і склали 222,7 тис.тонн за рахунок розширення площ збирання на 44%. Основними виробниками цієї культури залишаються господарства населення (майже 100%).
Проти відповідної дати минулого року зросло загальне виробництво плодовоягідних культур та овочів на 14 – 15%, що становило 22,4 та 73,0 тис.тонн відповідно.

В.о. начальника В.І. Погорельська 09.08.2010

ЦІНИ І ТАРИФИ

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє, що, за інформацією Держкомстату України, величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) по Україні за липень 2010р. по відношенню до червня 2010р. становить 99,8%, з початку року – 103,1%. У Вінницькій області індекс споживчих цін у липні 2010р. по відношенню до червня 2010р. становить 99,7%, з початку року – 101,8%.

09.08.2010

Стан та тенденції розвитку будівельних підприємств

В будівництві області зайнято майже 12 тис.осіб, що становить 6,5% від кількості зайнятих працівників на підприємствах усіх видів економічної діяльності. За розмірами понад 70,0% будівельних підприємств є малими, в малому бізнесі зайнято більше половини працюючих в будівництві, а частка продукції малих підприємств галузі становить понад 40% в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) будівельних підприємств.
Будівельна галузь залишається однією із провідних складових економічного простору країни і в певній мірі виступає індикатором розвитку економічних відносин. Фінансова криза в першу чергу вплинула на діяльність будівельних підприємств, про що свідчить різке скорочення обсягів реалізованих продукції (робіт, послуг), скорочення чисельності зайнятих в будівництві, погіршення фінансових результатів. В порівнянні з попереднім роком в 2009р. обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг будівельних підприємств області (з урахуванням малих підприємств) зменшився майже вдвічі, кількість найманих працівників в будівництві скоротилась майже на 30%, кожне друге підприємство є збитковим. За 2009р. сума сальдованого збитку, допущеного в будівництві перевищила 100,0 млн.грн., що втричі перевищує суму попереднього року, за січень–травень 2010р. збитки будівельників склали 48,3 млн.грн. (без врахування результатів діяльності малих підприємств). Вкрай низьким залишається рівень рентабельності операційної діяльності в будівництві (0,01% за 2009р. та мінус 12,6% за перший квартал 2010р.).

Заступник начальника В.Б.Моісеєв

09.08.2010

До Дня будівельника

У І півріччі 2010р. в області введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 171,3 км, місцеві водопровідні мережі – 12,1 км, автозаправні станції на 38 тис. обслуговуваних автомобілів, будівлі торгівельних підприємств торговою площею 39,1 тис.м2, потужності з виробництва мила на 3,1 тис.т, з оброблення молока рідкого і вершків на 100 т. та інші об’єкти.
Для потреб сільського господарства введено в експлуатацію тваринницький комплекс по вирощуванню та відгодівлі свиней на 8,1 тис.голів, зерноочисні та зерноочисно–сушильні пункти на 16 тис.т.
У соціальній сфері найбільш важливим напрямом залишаєть­ся житлове будівництво. У січні–червні 2010р. введено в експлу­а­та­цію 103,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 18,1% більше ніж за відповідний період попереднього року. Зросли обсяги введеного житла у містах Козятині, Жмеринці, Хмільнику та 16 районах області. За обсягами житлового будівництва обласний центр займає перше місце, де збудовано 30,3% житла від загального обсягу по області. Серед інших об’єктів соціальної сфери введено в експлуатацію амбулаторно–поліклінічні заклади на 40 відвідувань за зміну.
У І півріччі 2010р. будівельними підприємствами області виконано робіт на суму 283,1 млн.грн. що у порівнянних цінах становить 88,5% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року.
Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–червні 2010р. становила 2,0%. За цим показником Вінниччина посіла 12 місце серед регіонів України.
Зросли обсяги будівництва у Ямпільському, Калинівському, Крижопільському, Тиврівському, Томашпільському, Хмільницькому районах.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника Валентина Погорельська
Обновлено 06.01.2012 10:53
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області