ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Прес-випуски лютий 2010 року Печать
Прес-випуски 2010

26.02.2010
Посівні площі та валовий збір урожаю
сільськогосподарських культур у 2009 році


Всіма категоріями господарств Вінниччини у 2009 році зібрано понад 3 млн.т зернових та зернобобових культур, що менше на 8% рівня 2008 року; з них сільськогосподарськими підприємствами – 2,7 млн.т зерна (на 8% менше), господарствами населення – 433 тис.т (на 12% менше). Зменшення валових зборів зернових культур зумовлено зниженням їх урожайності в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення на 4 ц та 6 ц з 1 га, відповідно.

В валовому зборі зернових та зернобобових культур найбільш вагомі обсяги займає: пшениця – 47% (1467 тис.т), кукурудза на зерно – 26% (818 тис.т), ячмінь – 23% (705 тис.т).

Зменшення проти попереднього року посівів цукрового буряка (фабричного) на 22% та його урожайності на 20% призвело до зниження його валового збору на 37%, який склав 1405 тис.т.

Серед олійних культур в області виділяється ріпак озимий, валовий збір якого становить 263 тис.т (менше на 20%, ніж у 2008р.) та соняшник – 223 тис.т (на 3% більше).
Зріс проти 2008р. обсяг виробництва плодоягідної продукції та картоплі на 31% та 1% (за рахунок збільшення урожайності на 22 ц та 3 ц з 1 га, відповідно) і склав 213 тис.т та 1,6 млн.т. Проте, виробництво овочевої продукції знизилось на 5% (внаслідок зменшення урожайності та зібраної площі на 2% та 3%, відповідно).

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника В.І. Погорельська


26.02.2010

Підсумки обліку худоби станом на 1 січня 2010 року


За підсумками обліку худоби станом на 1 січня 2010 року чисельність поголів’я великої рогатої худоби в усіх господарствах області становила майже 347 тис. голів, в тому числі корів – 184 тис. голів, свиней – 424 тис. голів, коней – 24 тис. голів, овець і кіз – 39 тис. голів та птиці – 8974 тис. гол. Проти попереднього року зросло поголів’я свиней на 18%; овець і кіз – на 4%, але скоротилося поголів’я великої рогатої худоби, з них корів на 5%, коней – на 8% та птиці – на 7%.

Зменшення поголів’я худоби відбулося, за рахунок як сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, так і господарств населення. Зокрема, чисельність поголів’я великої рогатої худоби в аграрних підприємствах скорочено на 4% (в господарствах населення – на 5%), в тому числі корів – на 3% (на 5%), коней – на 10% (на 5%), птиці – 2% (в господарствах населення – на 8%).

У домогосподарствах населення на початок січня 2010р. утримувалось 67,6% загального поголів’я великої рогатої худоби (67,8% на відповідну дату торік), у тому числі корів – 80,5% проти 80,8%, свиней – 70,9% проти 71,7%, овець та кіз – 79,7% проти 81,3%, птиці – 79,7% проти 80,7% на 1 січня 2009р.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника В.І.Погорельська25.02.2010
Попередні фінансові результати діяльності підприємств області за 2009 рік


За попередніми даними підприємствами області (без врахування банків, установ, що утримуються за рахунок бюджету, та малих підприємств) за січень–грудень 2009р. отримано прибуток на суму 21,2 млн.грн. Прибуток одержали 60,5% підприємств, 39,5% підприємств виявились збитковими.

Попередньо, за підсумками діяльності за 2009р. прибуток отримали підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства, промисловості, транспорту та зв’язку, освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. В промисловості за січень–грудень 2009р. одержано 171,9 млн.грн. прибутку, прибутковими є 56,0% підприємств.

Водночас, збитковими виявились за цей період підприємства будівництва; торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; готельного та ресторанного бізнесу; підприємства, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям; підприємства, які надають комунальні та індивідуальні послуги, здійснюють діяльність у сфері культури та спорту.

Негативний вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (132,2 млн.грн. збитку), будівництва (50,3 млн.грн. збитку), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (40,7 млн.грн. збитку).

За підсумками діяльності за січень–грудень 2009р. найбільша кількість збиткових підприємств в будівництві (58,1%), серед підприємств з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту (53,5%).

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника О.В.Шевченко


23.02.2010

Науковий потенціал області у 2009 році


У минулому році в області підготовку аспірантів здійснювали 5 установ, зокрема інститут кормів Української академії аграрних наук, національний технічний університет, національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського та національний аграрний університет.

Чисельність аспірантів на початок цього року складає 470 осіб, що лише на 1% менше, ніж у минулому році. Із загальної чисельності аспірантів більше половини складають жінки. Значна кількість аспірантів (57%) навчаються з відривом від виробництва.

Найбільше аспірантів навчаються по галузях “Технічні науки”, “Медичні науки”, “Педагогічні науки” та “Сільськогосподарські науки”.

Серед загальної кількості аспірантів мають місце і слухачі-іноземці. Кількість аспірантів із зарубіжних країн зменшилась на 35% і склала 11 осіб.

Фактичний випуск аспірантів залишився майже на рівні минулого року і становив 130 осіб. Із загального числа аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, випущено 80 осіб (30%), без відриву від виробництва – 50 осіб (25%).

В порівнянні з минулим роком на 33 % зросла чисельність осіб, що захистили кандидатські дисертації. Так, в наукових установах і вузах області в 2009 році було захищено 85 кандидатських дисертацій, з них 67% особами, які закінчили аспірантуру в минулому році.

В 2009 році чисельність аспірантів, що вибули до закінчення аспірантури зменшилась на 6% і склала 17 осіб.

Чисельність докторантів на Вінниччині лишилася майже на рівні минулого року і склала 8 осіб. У звітному році було захищено 5 докторських дисертацій.

Із загальної чисельності аспірантів 470 осіб (92%) навчаються за рахунок держбюджету, 38 (8%) – на комерційній основі. Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В.Рибалко22.02.2010
Будівельна діяльність підприємств області за січень 2010 року


У січні 2010р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 18,8 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 56,7% до обсягів будівництва у січні попереднього року.

У загальнодержавному обсязі будівельних робіт за січень 2010р. Вінниччина посіла 12 місце серед регіонів України.

За видами будівельної діяльності переважна (83,8%) частка обсягів будівництва припадає на підприємства, що займаються будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт таких підприємств проти січня попереднього року зменшились на 43,7%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 85,4% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (8,5% та 6,1% відповідно).

Будівельні підприємства м.Вінниці, якими виконано 77,9% загально-обласного обсягу робіт, скоротили їх проти січня попереднього року на 26,4% (у зв’язку із зменшенням робіт із будівництва житла, торговельних комплексів, об’єктів соціально-культурного призначення, автомобільних доріг).

Скоротили обсяги будівництва проти попереднього року підприємства міст Вінниці, Жмеринки, Козятина, Ладижина, Хмільника та майже всі райони області.

Зросли обсяги будівництва у м.Могилів–Подільському та Хмільницькому районі.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника В.І.Погорельська18.02.2010
Про стан іноземного інвестування економіки області у 2009 році


Привабливість економіки області та її розвиток визначаються вкладами іноземних інвестицій. Одержання іноземних інвестицій, умови їх залучення – це фактори, що характеризують інвестиційну діяльність і сприяють подальшому розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

У 2009р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 17,3 млн.дол. США прямих інвестицій. Основною формою залучення капіталу були грошові внески, які становили 11,6 млн.дол. (67,3% вкладеного обсягу). Крім того, капітал нерезидентів в області зріс за рахунок реінвестування доходів іноземних інвесторів, внесків у вигляді рухомого та нерухомого майна та інших видів здійснення інвестицій. У той же час нерезидентами вилучено капіталу на суму 1,8 млн.дол.

Приріст іноземного капіталу в області, з урахуванням його утрат та курсової різниці, у 2009р. склав 15,2 млн.дол., що становить 9,4% до обсягів інвестицій на початок року.

За цей час найбільше зріс капітал нерезидентів із Німеччини – на 7,2 млн.дол., Канади – на 4,1 млн.дол. та Швейцарії – на 1,3 млн.дол. Продовжували нарощувати свій капітал інвестори із Франції, Російської Федерації, Австрії, Віргінських островів (Британських), Румунії, Польщі та інших країн. Розпочали свою інвестиційну діяльність на території області інвестори із Уругваю.

Найбільший приріст іноземного капіталу у 2009р. спостерігався на підприємствах добувної промисловості – 7,5 млн.дол., підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 4,2 млн.дол., виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1,4 млн.дол., оптової торгівлі та посередництва в оптовій торгівлі – 1,1 млн.дол.

Про наявність прямих іноземних інвестицій прозвітувало 173 підприємства області.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в економіку області, на 1 січня 2010р. становив 176,5 млн.дол., що складає 0,4% від обсягу іноземних інвестицій в Україну. За обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 21 місце серед регіонів України. В розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних інвестицій складає 107,5 дол. та є найбільшим за всі роки спостереження показником.

Інвестиції надійшли із 41 країни світу. Переважна більшість інвестицій (71,9% від загального обсягу) надійшла з країн ЄС – 127,0 млн.дол., з країн СНД внесено 9,7 млн.дол. (5,5%), з інших країн світу – 39,8 млн.дол. (22,6%).

Найбільш активні на обласному ринку інвестори з Німеччини, інтереси яких поширюються переважно на підприємства добувної та хімічної промисловості, та Франції – на підприємства харчової промисловості. Також вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Польщі, Ліхтенштейну, Кіпру, Австрії, Російської Федерації та Віргінських островів (Британських).

Інвестиційно привабливою протягом усього періоду інвестування залишається харчова промисловість, її обсяги в сукупному капіталі нерезидентів становлять 47,0 млн.дол., що складає 26,6% від загального обсягу. Також сталою є зацікавленість у закордонних інвесторів до таких видів економічної діяльності, як: операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, де вкладено 32,9 млн.дол. (18,6%); хімічна та нафтохімічна промисловість – 26,0 млн.дол. (14,7%); добувна промисловість – 20,2 млн.дол. (11,4%); сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги – 18,4 млн.дол. (10,4%).

Переважна більшість (47,0%) іноземного капіталу зосереджена у м.Вінниці – 82,9 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій внесено в економіку Козятинського району – 20,3 млн.дол. (11,5%) та Немирівського району – 18,9 млн.дол. (10,7%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують м.Ладижин та райони: Барський, Тиврівський, Вінницький, Липовецький.

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами області від прямих інвесторів, на 1 січня 2010р. становила 101,8 млн.дол. Найбільше їх надійшло з Польщі. Включаючи позичковий капітал, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 січня 2010р. склав 278,3 млн.дол.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника Валентина Погорельська18.02.2010

Стан індивідуального житлового будівництва у 2009 році


У 2009р. населенням області збудовано та введено в експлуатацію житлових будинків загальною площею 76,5 тис.м2, що складає 44,6% від загального обсягу по області. В порівнянні з попереднім роком обсяги індивідуального житлового будівництва зменшились на 73,4%.

За обсягами індивідуального житлового будівництва Вінниччина посіла одинадцяте місце серед регіонів України, а її частка в загальнодержавному обсязі становила 3,3%. Варто зазначити, що у 3 містах обласного підпорядкування (Жмеринці, Козятині, Хмільнику) та у 19 районах області були введені тільки індивідуальні житлові будинки.

Найбільше індивідуального житла введено у містах: Вінниці – 17,7 тис.м2 (23,1% від загального обсягу), Хмільнику – 2,6 тис.м2 (3,5%), Могилів-Подільському – 2,0 тис.м2 (2,7%) та Жмеринці – 1,4 тис.м2 (1,8%), а також у районах: Вінницькому – 29,6 тис.м2 (38,7%), Гайсинському – 5,0 тис.м2 (6,6%), Козятинському – 1,5 тис.м2 (2,0%), Теплицькому – 1,3 тис.м2 (1,7%), Тиврівському та Крижопільському – по 1,2 тис.м2 (1,5%), Томашпільському – 1,1 тис.м2 (1,5%) та Тростянецькому – 1,0 тис.м2 (1,3%).

Індивідуальне житлове будівництво має переваги в тому, що воно дозволяє врахувати побажання забудовників щодо розміру площі. З кожним роком зростає середній розмір однієї квартири, якщо у 2008р. її розмір дорівнював 131 м2, то у 2009р. – 155 м2.

Для вирішення проблеми забезпечення населення житлом в області прийнята цільова обласна програма “Власний дім”. Програмою передбачено будівництво індивідуальних житлових будинків шляхом видачі забудовникам довгострокової позики. На виконання програми населенню у 2009р. було надано кредитів на суму 1342 тис.грн. для будівництва 112 житлових будинків загальною площею 10,1 тис.м2.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника Валентина Погорельська16.02.2010

Стан житлового будівництва у 2009 році


Задоволення потреби населення у житлі вирішується шляхом будівництва власних індивідуальних помешкань, придбання житла у новозбудованих багатоквартирних житлових будинках, купівлі помешкань на вторинному ринку, отримання соціального житла на пільгових умовах.

У 2009р. забудовниками області введено в експлуатацію 171,5 тис.м2 загальної площі житла, що становить 47,4% до попереднього року. На скорочення обсягів житлового будівництва суттєво (на 73,4%) вплинуло зменшення обсягів введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками житла, частка якого у загальних обсягах становила 44,6%.

Переважну частку (78,2%) житла введено в експлуатацію у міських поселеннях. Проти попереднього року його обсяги скоротилися на 34,2% (у сільській місцевості – на 76,3%). Частка Вінницької області у загальнодержавному введенні житла становить 2,7%. За цим показником Вінниччина посіла 10 місце серед регіонів України.

У цілому по області найбільше житла (59,4%) збудовано у м.Вінниці. Ще у 5 регіонах (містах Ладижині, Могилів-Подільському, Хмільнику та Вінницькому, Гайсинському районах) введено в експлуатацію 28,1% загального обсягу житла.

Слід зазначити, що за 2009р. обсяги введеного житла зросли лише у містах Вінниці, Ладижині та Мурованокуриловецькому районі.

У розрахунку на 10000 осіб постійного населення обсяги введеного в експлуатацію житла в середньому по області становили 1040,7 м2 загальної площі.

За рахунок коштів державного бюджету за 2009р. збудовано 31,9 тис.м2 загальної площі житла, частка якого становить 18,6% загального обсягу.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника Валентина Погорельська16.02.2010
Про стан розрахунків з нерезидентами підприємств області


Станом на 31 грудня 2009 року на підприємствах області несплати нерезидентам за товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість, забезпечену векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки) склали 493 млн.грн. в дебіторській заборгованості та 1207 млн.грн. в кредиторській заборгованості, з яких 99%, як дебіторської так і кредиторської заборгованості, становить поточна заборгованість. Слід відмітити, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги поточної дебіторської заборгованості зросли на 17%, а кредиторської – на 11 відсотків.

Найбільші обсяги поточної дебіторської та кредиторської заборгованості по розрахунках з нерезидентами утворились в промисловості (446 млн.грн. в дебіторській та 634 млн.грн. в кредиторській заборгованості) та в торгівлі (21 млн.грн. та 543 млн.грн., відповідно).

Обсяги простроченої заборгованості у розрахунках з нерезидентами є незначними і становлять менше 1% як в дебіторській, так і в кредиторській заборгованості.
Надсилається в порядку інформації, при використанні даних посилання на першоджерело є обов’язковим.

Заступник начальника О.В Шевченко16.02.2010
Розвиток малого бізнесу в сфері маршрутних пасажирських автоперевезень


Протягом 2009р. маршрутні пасажирські перевезення в області здійснювали понад 60 автопідприємств. Крім того, згідно рішень конкурсних комітетів станом на 1 січня 2010р. мали право на перевезення пасажирів 458 приватних перевізників. Вони поповнили рухомий склад, що обслуговує маршрутну мережу 746 одиницями таксобусів загальною пасажиромісткістю 15,6 тис. пасажиромісць та забезпечили у 2009 році більше половини (59%) усіх пасажирських автоперевезень в області.

Послугами пасажирського автотранспорту області (з урахуванням перевезень фізичних осіб-підприємців) за 2009р. скористалося майже 102 млн. пасажирів. Пасажирооборот становив 1,6 млрд. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з 2008р. обсяги перевезених пасажирів зменшилися майже на 9%, а пасажирооборот – на 12%.

Кількість пасажирів, яка скористалася пасажирськими автобусами підприємств автомобільного транспорту зменшилась на 8%. Маршрутні пасажирські перевезення, які виконуються “приватниками” зменшилися на 12% і становили 60 млн. пасажирів.

Фізичні особи-підприємці у 2009р. забезпечили 75% маршрутних пасажирських автоперевезень в обласному центрі та більше половини (або 63%) у внутрішньоміському сполученні інших міст області. У приміському та міжміському сполученнях ними виконано по 37% загального обсягу маршрутних пасажирських автоперевезень.

Значного поширення маршрутні перевезення пасажирів приватними перевізниками набули у Мурованокуриловецькому, Оратівському, Іллінецькому, Могилів-Подільському, Жмеринському районах, де на долю фізичних осіб-підприємців припадає від 72% до 100% загальних обсягів пасажирських перевезень автомобільним транспортом. У Погребищенському, Тиврівському, Тульчинському, Калинівському, Козятинському районах ця категорія перевізників виконала майже половину (40–49%) пасажирських автоперевезень.

В умовах жорсткої конкуренції все більшого значення набуває якість наданих транспортних послуг. Так, у м.Вінниці розвиток підприємницької діяльності у сфері маршрутних перевезень відбувається не за рахунок збільшення кількості рухомого складу, а за рахунок збільшення пасажиро-місткості таксобусів. На маршрутах все більше з’являються сучасні, комфортабельні таксобуси з більшою пасажиромісткістю, чим задовольняють самих вимогливих споживачів транспортних послуг. Через свою мобільність, комфортність цей вид транспортної послуги користується популярністю серед мешканців міста.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко16.02.2010

Стан і благоустрій автомобільних доріг загального користування


Автомобільні дороги – це важлива складова частина економіки. Без надійних, добротних доріг практично неможливо забезпечити функціонування жодної галузі економіки.

Займаючи одинадцяте місце в Україні по території (26,5 тис.кв.км), Вінницька область на 01.01.2010р., як і в минулі роки, має одну з найбільших протяжностей доріг загального користування – 9,5 тис.км. Це 2 місце серед регіонів України. Дороги з твердим покриттям становлять 9,0 тис.км, або 95%, загальної протяжності, решта – ґрунтові дороги. Щільність автомобільних доріг з твердим покриттям на 1000 кв.км території в середньому по Україні 275 км. По Вінницькій області цей показник вищий, ніж в цілому по країні та в інших областях і становить 339 кілометрів. По цьому показнику область посідає п’яте місце серед регіонів України.

Дороги з цементобетонним та асфальтобетонним покриттям, на які приходиться найбільше навантаження по перевезенню пасажирів та вантажів становлять майже 2,0 тис.км – це п’ята частина автодоріг з твердим покриттям. Найбільшу питому вагу в дорогах з твердим покриттям області займають чорне шосе і чорні гравійні дороги – майже 40 відсотків. Автодороги з перехідними типами покриття (білощебенове та бруковані), які потребують вдосконалення, займають відповідно 24% та 18% в загальній протяжності автодоріг з твердим покриттям. Всі ці показники залишились на рівні 2008р.

Аналізуючи якісний стан автодоріг слід відмітити, що питома вага автодоріг з удосконаленими типами покриття (цементобетонне, асфальтобетонне, чорне шосе, чорне гравійне) станом на 1 січня 2010р., як і станом на 1 січня 2009р. становила більше половини (59%) всіх доріг з твердим покриттям, що в порівнянні з станом на 1.01.2008р. більше на 0,2 в.п., а з 2000р. – на 1,3 відсоткового пункту.

У зв’язку зі сприятливим географічним положенням, наявністю транспортних коридорів, автомобільними дорогами Вінниччини прямує значна кількість великовагових, великогабаритних транзитних автомобілів, автотранспорт підприємств та організацій області, а також значна кількість автопарку приватних перевізників, переважна кількість якого також складається з автомобілів великої вантажопідйомності.

В зв’язку з цим, з кожним роком зростає значимість автодоріг, вимоги до їх стану.

Але, на жаль, слід відмітити суттєве зменшення фінансування на утримання автомобільних доріг в 2009р. порівняно з 2008р. Якщо в 2008р. воно становило 174 млн.грн., то в 2009р. фінансування зменшилось на 30% і становило 122 млн.грн. Таке велике зменшення відбулось за рахунок зменшення надходження коштів з місцевого бюджету, які в 2009р. становили майже 3 тис.грн. проти 22 млн.грн. в 2008 році.

За 2009р. дорожниками на капітальний ремонт витрачено 2,9 млн.грн., що в 12 разів менше, ніж у попередньому році. Але, незважаючи на це, було відремонтовано 0,3 кілометра автомобільних доріг з твердим покриттям та один міст загальною протяжністю 141,4 пог.м.

Роботи по поточному ремонту у 2009р. виконані на суму 38 млн. грн. Це дало змогу відремонтувати майже 210 кілометрів доріг та 120 пог.м мостів.
Витрати на експлуатаційне утримання становили 94 млн.грн.

Близькість державних кордонів зобов’язує дорожників, не зважаючи на зменшення фінансування, підтримувати дороги в належному стані, від цього залежить не тільки імідж регіону, але і всієї держави.

Направляємо для публікації. При оприлюднені посилання на джерело отримання інформації обов`язкове.

Заступник начальника С.В.Рибалко 


12.02.2010

Автоперевезення у 2009 році: Вінниччина серед регіонів


За 2009 рік автомобільним транспортом області перевезено 2,7 млн. тонн вантажів на комерційній основі (тобто за плату) та виконано 719,8 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти 2008 року обсяги вантажних перевезень зменшились на 15%, а вантажооборот – на 20%.

Впродовж минулого року вантажні автоперевезення на комерційній основі виконували майже 100 підприємств області.

Слід відмітити, що у 2009 році дещо змінився розподіл загальних обсягів вантажних автоперевезень за категоріями перевізників. Зросла питома вага автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, з 40% у попередньому році до 51% у 2009 році. Частка автопідприємств навпаки зменшилась і становила 49% проти 60% у 2008 році.

В цілому по Україні підприємці-фізичні особи виконують більше третини (38%) вантажних автоперевезень.

Питома вага комерційних вантажних автоперевезень Вінниччини в загальному обсязі перевезень по Україні становила за 2009 рік 1,9%, що на 0,2 в.п. більше, ніж за 2008 рік.

По обсягах комерційних вантажних автоперевезень область посідає 20 місце серед регіонів України. Слід зазначити, що у першу п’ятірку по обсягах комерційних вантажних автоперевезень, як і в попередні роки, увійшли такі області: Донецька (1), Харківська (3), Дніпропетровська (4), Луганська (5), та м.Київ (2).

Обсяги пасажирських перевезень автобусами за 2009 рік становили майже 102 млн. осіб: 41% пасажирських автоперевезень виконали автопідприємства і 59% – фізичні особи-підприємці. Для порівняння: у 2005 році автопідприємства виконували 47% перевезень, а фізичні особи-підприємці – 53%.

По обсягах перевезених пасажирів автобусами область займає 12 позицію серед регіонів України. По цьому показнику лідирують такі області, як Донецька (1), Дніпропетровська (3), Луганська (4), Львівська (5) та м.Київ (2). Це найбільш населені регіони.

Кількість перевезених пасажирів за 2009 рік зменшилась в порівнянні з 2008 роком майже на 9%. По темпах зростання (зменшення) обсягів пасажирських автоперевезень Вінниччина серед регіонів України посідає 17 позицію.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко

Обновлено 06.01.2012 10:54
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області