ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Прес-випуски листопад 2010 року Печать
Прес-випуски 2010

 


30.11.2010 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств області

Складовими зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля товарами, послугами та інвестиційна діяльність. Зовнішня торгівля є основним джерелом валютних надходжень, поповнення обігових коштів підприємств та доходів бюджету.
Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг за січень–вересень 2010р. склав 696 млн.дол.США, що більше, ніж у січні–вересні 2009р., на 106 млн.дол. При цьому, визначальну роль у зовнішній торгівлі області займає зовнішня торгівля товарами, частка якої в експорті склала 94%, в імпорті – 85%. Питома вага послуг залишається незначною – відповідно, 6% та 15%.
Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 378 і 248 млн.дол., що засвідчує значну перевагу вивозу продукції, а не ввозу товарів. Баланс зовнішньої торгівлі товарами стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 130 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 92 країн світу. Найбільші обсяги експортно-імпортних операцій належать Російській Федерації (151 млн.дол.), Польщі (77 млн.дол.), Білорусі (75 млн.дол.), Німеччині (56 млн.дол.), Казахстану (28 млн.дол.), Китаю (21 млн.дол.), Литві (19 млн.дол.), Нідерландам (18 млн.дол.), Угорщині (17 млн.дол.) та Молдові (15 млн.дол.).
Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами області на протязі багатьох років залишається відносно стабільною з незначним відсотковим коливанням. Основу її складають дві групи товарів, а саме, готові харчові продукти і жири та олії тваринного або рослинного походження.
Так, іноземними резидентами закуплено на Вінниччині 409 тис.дал. горілки, 97 тис.т зернових культур, 86 тис.т олії соняшникової, 120 тис.м3 лісоматеріалів, 454 тис. шт. машин пральних побутових.
Суб’єктами господарювання Вінниччини закуплено у іноземних партнерів 77 тис.т продуктів переробки нафти (з них 39 тис.т бензинів автомобільних), 8 тис.т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 2 тис.т м’яса свиней, 8 тис.т прокату чорних металів, 956 тис. шт. машин пральних побутових, 1357 автомобілів вантажних та 851 трактор.
Зовнішньоторговельний оборот послуг у січні–вересні 2010р. становив 69 млн.дол. Обсяги експорту та імпорту послуг склали, відповідно, 25 і 44 млн.дол. Підприємства Вінниччини надавали послуги резидентам із 100 країн світу, а отримували з 36 країн.
Основними споживачами послуг були Кіпр, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Йорданія і Сент-Вінсент та Ґренадіни. Іноземним резидентам надавались, в основному, послуги, пов’язані зі створенням програмного забезпечення (10 млн.дол.), послуги у виробництві готового одягу та хутра (9 млн.дол.) та послуги у сфері вищої освіти (3 млн.дол.).
Провідними партнерами в імпорті послуг є такі країни, як Кіпр, Польща, Німеччина, Російська Федерація, Австрія та Іспанія. Більше половини імпорту всіх послуг (28 млн.дол.) – це послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю. Послуги, пов’язані з діяльністю у сфері архітектури та будівництва і послуги, пов’язані з рекламою становлять разом 12 млн.дол.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в економіку області, на 1 жовтня 2010р. становив 204 млн.дол.
Інвестиції надійшли із 43 країн світу. Переважна більшість інвестицій, а саме 154 млн.дол. або 75% від загального обсягу, надійшла з країн ЄС, з країн СНД внесено 13 млн.дол., з інших країн світу – 38 млн.дол.
В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям, акумульовано 51 млн.дол.
Обсяг інвестицій з області в економіку країн світу на 1 жовтня 2010р. склав 169 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко29.11.2010

Капітальні інвестиції за січень–вересень 2010 року

За січень–вересень 2010р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 2200,5 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (98,5% загального обсягу) складають капітальні інвестиції у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 1,5% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 53,4% становили витрати на придбання (створення) засобів програмного забезпечення.
Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями області, за січень–вересень 2010р. у порівнянних цінах становив 124,5% від капіталовкладень за відповідний період 2009р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 2,2%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область посіла тринадцяте місце. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій в основний капітал склав 894 грн.
Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно (58,4%) загального обсягу інвестицій в основний капітал. Частка інвестицій освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик досягла за січень–вересень 2010р. – 5,6%, у той же час кошти, виділені з державного та місцевих бюджетів, склали 1,3% у загальному обсязі капіталовкладень.
Найбільшу частку капіталовкладень (29,6%) було спрямовано у розвиток промислових видів економічної діяльності, обсяги яких, порівняно з січнем–вереснем 2009р., збільшились на 13,5%.
У переробній промисловості зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів економічної діяльності, як виробництво гумових та пластмасових виробів – у 4,8 раза, хімічне виробництво – у 3,0 раза, оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів – у 2,1 раза, виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання – у 2,0 раза, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – на 39,5%.
____________
1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.

У січні–вересні 2010р. капіталовкладення у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, збільшилися на 55,1%, а їхня частка у загальних обсягах інвестицій в основний капітал становила 32,0%. Зростання обсягів інвестицій в основний капітал спостерігається у державному управлінні – у 2,5 раза, фінансовій діяльності – у 2,3 раза, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – на 36,9% та будівництві – на 10,0%.
У січні–вересні 2010р. на будівництві житла забудовниками освоєно 589,4 млн.грн. інвестицій в основний капітал (31,6% від загального обсягу по області). Обсяги інвестицій у житлові будівлі порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшились в 1,8 раза.

Перший заступник начальника               Валентина Погорельська29.11.2010

3 грудня – Міжнародний день інвалідів

Третього грудня українське суспільство разом із світовим співтовариством відзначає Міжнародний день інвалідів. На сьогодні для України проблема захисту інвалідів набуває значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки серед населення держави. По Україні чисельність осіб з особливими потребами у розрахунку на 1000 населення на початок 2010 року становила 58 осіб (по Вінницькій області – 61).
Тривалий час проблемою інвалідів серйозно займалися тільки вузькоспеціалізовані кола – лікарі, соціальні працівники, педагоги, патронажні сестри, а також і самі інваліди, які, незважаючи на свій статус, намагалися все-таки брати участь у трудовому та громадському житті країни.
Держава, хоч і ще не належному рівні, бере на себе конкретні зобов’язання з матеріального забезпечення інвалідів, створення для них необхідних правових, соціально-побутових, психологічних умов життя, надання їм пільг, конституційно гарантувала рівні з усіма іншими громадянами можливості для освіти, участі в економічній, політичній, соціальній та інших сферах життя суспільства. Серед них: безоплатне встановлення квартирних телефонів, безоплатний проїзд в міському та приміському транспорті і пільговий проїзд у міжміському транспорті, безоплатне і пільгове одержання спецавтотранспорту, забезпечення інвалідними візками, протезування, пільги зі сплати державного мита, гарантії щодо працевлаштування інвалідів тощо.
На початок 2010 року на Вінниччині за даними Пенсійного фонду та Міністерства праці та соціальної політики налічувалося 109,2 тис. інвалідів. Із них: інвалідів I групи – 15,1 тис. осіб, II групи – 37,9 тис. осіб, III – 49,5 тис. осіб, дітей-інвалідів до 18 років – 6,7 тис. осіб. Станом на 01.01.2010 року пенсію за інвалідністю отримували 61,0 тис. осіб, середній розмір якої з урахуванням цільової грошової допомоги складав 806 грн. 09 коп. (станом на 01.10.2010 року 60,3 тис. осіб отримують щомісяця в середньому 904 грн. 92 коп.).
Протягом минулого року лави інвалідів поповнило 175 тисяч українців. По Вінницькій області ця цифра становить більше 7 тис. осіб. Причому, інвалідність «молодшає» – більшість із них люди середнього віку, працездатні. У 2009 році 5 тис. мешканців області працездатного віку було вперше визнано інвалідами. Причини банальні і відомі всім: травматизм на виробництві, дорожньо-транспортні пригоди, екологічні проблеми, внаслідок чого – знижений імунітет і високий рівень захворюваності. Минулого року 19% вперше визнані інвалідами через новоутворення; через хвороби системи кровообігу – 31%; хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини – 12%. Зростає щороку й кількість дітей із вродженими аномаліями, які, підійшовши до повноліття, одержать не лише паспорти, але й групу інвалідності. На початок 2010 року у Вінницькій області налічувалося майже 7 тис. дітей-інвалідів до 18 років (що складає 6% від загальної чисельності інвалідів).
Однією з надійних форм соціального захисту людей з особливими потребами є організація соціально-побутового та медичного обслуговування їх через мережу інтернатних установ, територіальних центрів і відділень соціальної допомоги, яка постійно вдосконалюється. У Вінницькій області діють 7 будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів-дорослих на 1626 місць та 3 будинки-інтернати для інвалідів-дітей на 415 місць. У 2009 році 36 територіальних центрів надавали побутову і медико-соціальну допомогу непрацездатним громадянам в умовах стаціонарного, тимчасового, денного перебування і вдома.
Інваліди, люди з особливими потребами, потребують не лише прямої фінансової допомоги на прожиття з бюджету, а й можливості своєю власною працею заробити собі і своїй родині. Тим самим вони не лише забезпечать себе матеріально, але й повноцінно адаптуються у суспільство. Для цього лише необхідно створити умови, зберегти існуючий норматив по працевлаштуванню інвалідів – 4% від середньооблікової чисельності працівників на підприємствах. За даними Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України по Вінницькій області на 1 січня 2010 року було створено 102 вільних робочих місця для інвалідів і працевлаштовано 301 особу.
Але існують ще нерозв’язані проблеми щодо працевлаштування інвалідів, зокрема у сфері освіти: відсутність у навчальних закладах належних фінансових ресурсів для спеціального забезпечення навчально-виховного процесу та корекційно-розвиткової роботи з інвалідами, їх дистанційного навчання, брак педагогічних працівників з відповідною фаховою підготовкою, бар’єрність у доступі до відповідних навчальних закладів та вільного пересування в них тощо. На початок 2010/11 н.р. в області у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації здобувають освіту 562 особи, що мають інвалідність.
Люди з обмеженими можливостями беруть активну участь у громадському житті. На Вінниччині діють міська організація соціального розвитку та становлення окремих категорій молоді «Паросток», міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам з інтелектуальними вадами «Надія», обласна організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія». Мета цих об’єднань – спільне розв’язання проблем соціального, культурного, правового плану.
Міжнародний день інвалідів – це не свято, це лише мотив, щоб привернути увагу суспільства до цих людей. Варто лише постійно пам’ятати, що побудувати державу і зробити її заможньою і щасливою не можна, коли хоч комусь у ній буде самотньо і незатишно.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко25.11.2010
Фінансові результати діяльності підприємств області
за січень–вересень 2010 року

Фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування за січень–вересень 2010р. підприємств області (без врахування банків, малих підприємств, підприємств сільськогосподарського виробництва та установ, що утримуються за рахунок бюджету) став прибуток на суму 42,5 млн.грн. Прибуток одержали 57,3% підприємств на суму 660,9 млн.грн. та 42,7% виявились збитковими на 618,4 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року частка прибуткових підприємств зросла на 4,8 в.п., сума отриманого ними прибутку збільшилась на 26,7%, водночас, сума збитків, отриманих збитковими підприємствами зросла на 2,5%.
За підсумками діяльності січня–вересня 2010р. сальдований прибуток отримали промислові підприємства (125,1 млн.грн.), підприємства торгівлі автомобілями та мотоциклами, їх технічного обслуговування та ремонту (37,1 млн.грн.), діяльності готелів та ресторанів (0,3 млн.грн.), фінансової діяльності (16,9 млн.грн.), освіти (0,2 млн.грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5,5 млн.грн.), підприємства решти видів економічної діяльності отримали негативний фінансовий результат. Зокрема, за вказаний період отримано збиток від звичайної діяльності до оподаткування в будівництві (72,3 млн.грн.), оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі (24,0 млн.грн.), роздрібної торгівлі; ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку (15,7 млн.грн.), транспорту та зв’язку (20,1 млн.грн.), з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту (4,0 мільйонів гривень).
Найбільше збиткових підприємств в будівництві (59,6%), серед підприємств транспорту та зв’язку (51,9%), з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту (56,8%), промисловості (45,7 відсотку).
Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко25.11.2010
Рентабельність підприємств області за 9 місяців 2010 року

Показником, що відображає ефективність діяльності підприємств є показник рентабельності. За даними фінансової звітності підприємств (без врахування підприємств сільськогосподарського виробництва, банків, бюджетних установ та малих підприємств) рівень рентабельності операційної діяльності (відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності) за 9 місяців 2010 року склав 2,0%, що 0,4 в.п. нижче відповідного періоду минулого року.
Найвищий рівень рентабельності операційної діяльності мають підприємства фінансової діяльності – 37,2%, рибальства – 16,6%, торгівлі (включаючи послуги з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку) – 16,3%, підприємства охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 7,4%. Найнижчий рівень рентабельності зафіксовано у підприємств з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (–11,4%), підприємств, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, надання послуг підприємцям (–10,7%), у будівництві (–10,5%), на підприємствах транспорту та зв’язку (–3,7 відсотку).
Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств є на 1,1 в.п. вищою середньообласного показника і становить 3,1%. Найвищим в промисловості є рівень рентабельності операційної діяльності підприємств хімічного виробництва (12,6%), найнижчим – у підприємств, які займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води (–7,0%).

Заступник начальника С.В. Рибалко23.11.2010
Розвиток малого підприємництва
у сфері вантажних автомобільних перевезень

Наявність вантажного автомобільного транспорту у приватній власності фізичних осіб, а також здійснення на ньому комерційних (за плату) вантажних перевезень, є однією з прикмет розвитку підприємництва у сфері вантажних автомобільних перевезень.
За даними управління ДАІ УМВС України у Вінницькій області кількість вантажного автотранспорту Вінниччини (включаючи спеціальні ватажні автомобілі) нараховує більше 30 тисяч автомобілів. Більше половини вантажних автомобілів (55%) є індивідуальною власністю мешканців області (для порівняння: у 1991 році майже весь вантажний автопарк області перебував на балансі підприємств, установ та організацій, а в приватній власності було біля тисячі вантажних автомобілів).
Така велика кількість вантажного автотранспорту в індивідуальній власності не означає, що всі власники цього виду транспорту здійснюють перевезення вантажів на комерційній основі. Частина автомобілів працює для власних потреб.
Для здійснення комерційних перевезень необхідні ліцензії, видача яких знаходиться в компетенції Головної державної інспекції на автомобільному транспорті та її територіального управління у Вінницькій області. За їх даними на 01.10.2010р. в області нараховується майже 240 фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензії на здійснення вантажних перевезень у міжнародному сполученні, а у внутрішньому сполученні – їх кількість майже у шість разів більша і становить 1388 осіб.
Ліцензування на автомобільному транспорті вводиться з метою забезпечення нормального функціонування ринку транспортних послуг, захисту інтересів споживачів, забезпечення безпеки дорожнього руху та дотримання екологічних норм. За останні п’ять років на вантажні автомобілі було видано більше двох тисяч ліцензій.
Слід відмітити, що найбільша кількість фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензії на здійснення комерційних перевезень, зосереджена у м.Вінниці (609 осіб) та в таких районах, як Бершадський (56 осіб), Вінницькій (137), Калинівський (55), Немирівський (64) та Тульчинський (55 осіб). У цих фізичних осіб-підприємців в особистій власності знаходяться 1460 вантажних автомобілів – це 65% загальної кількості вантажних автомобілів, на які видано ліцензії.
За даними статистичних спостережень обсяг вантажних перевезень (розрахункові дані), виконаний фізичними особами-підприємцями на комерцій-ній основі, за січень–жовтень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. збільшився на 28% і становив 1,3 млн. тонн. При цьому виконано вантажну роботу (вантажооборот) в обсязі 468,1 млн. тонно-кілометрів. А це майже половина (49%) загального обсягу перевезених вантажів по області та більше половини (71%) виконаного вантажообороту. В цілому по Україні фізичні особи-підприємці забезпечили більше третини (37%) вантажних автоперевезень.
Переважна більшість поїздок у внутрішньому сполученні здійснюється підприємцями в межах району та області, а в міжнародному сполученні – у такі країни, як Росія, Туреччина та Польща. Так як фізичні особи-підприємці переважну більшість поїздок виконують на значні відстані, то середня відстань перевезення 1 тонни вантажу у фізичних осіб-підприємців за цей період у 2,5 раза більша, ніж у підприємств автомобільного транспорту і становить 353 км.
Вантажі, які перевозять фізичні особи-підприємці, різноманітні: будівельні матеріали (цегла, цемент, щебінь та інші), продовольчі товари (цукор, молочні, кондитерські та лікеро-горілчані вироби, напої, фрукти, овочі та інші), промислові товари (побутова техніка, миючі засоби, косметика, канцтовари та інші), цукровий буряк, соняшник, зернові, устаткування, деревина тощо.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника C.В. Рибалко23.11.2010

Введення в експлуатацію індивідуального житла в області
за січень­–вересень 2010 року

За січень–вересень 2010р. населенням області збудовано та введено в експлуатацію житлових будинків загальною площею 158,5 тис.м2, що складає 77,3% від загального обсягу по області. В порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги індивідуального житлового будівництва збільшились у 2,5 раза.
За обсягами індивідуального житлового будівництва Вінниччина посіла сьоме місце серед регіонів України, а її частка в загальнодержавному обсязі становила 4,3%. Варто зазначити, що у всіх містах обласного підпорядкування крім м.Козятина та у 23 районах області були введені тільки індивідуальні житлові будинки.
Найбільше індивідуального житла введено у містах: Вінниці – 46,1 тис.м2 (29,1% від загального обсягу), Хмільнику – 4,7 тис.м2 (2,9%) Козятині та Жмеринці по – 2,7 тис.м2 (1,7%), а також у районах: Вінницькому – 41,9 тис.м2 (26,4%), Калинівському – 7,7 тис.м2 (4,9%), Гайсинському – 6,3 тис.м2 (4,0%), Барському – 5,0 тис.м2 (3,1%), Шаргородському – 4,0 тис.м2 (2,5%), Тиврівському та Немирівському по – 3,4 тис.м2 (2,2%).
Індивідуальне житлове будівництво має переваги в тому, що воно дозволяє врахувати побажання забудовників щодо розміру площі. Середній розмір однієї квартири у І кварталі 2010р. становить 122 м2, у І півріччі 2010р. – 129 м2, за січень­–вересень 2010р. – 139 м2.
Для вирішення проблеми забезпечення населення житлом в області прийнята цільова обласна програма “Власний дім”. Програмою передбачено будівництво індивідуальних житлових будинків шляхом видачі забудовникам довгострокової позики. На виконання програми населенню у січні–вересні 2010р. було надано кредитів на суму 216 тис.грн. для будівництва 72 житлових будинків загальною площею 6,7 тис.м2.


Перший заступник начальника                   Валентина Погорельська22.11.2010

1грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США у 1983 році. За добу у світі чотириста тисяч осіб заражується цією хворобою. Смертність від ВІЛ-інфекції та СНІДу знаходиться на 4 місці серед причин смерті.
В Україні перші 6 випадків ВІЛ-інфікування серед громадян країни були виявлені в 1987 році, а вже через рік у 1988 році – першу смерть від СНІДу. В 1995 році поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу набуло епідемічного характеру, було зареєстровано 1490 випадків інфікування за рік.
Нестабільна економічна ситуація, безробіття, зниження моральних устоїв населення та тенденція збільшення захворюваності населення на наркоманію є результатом того, що протягом останніх років в Україні спостерігається вибухове поширення ВІЛ-інфекції. На початок 2010 року в медичних закладах України перебувало на обліку 101,3 тис. осіб ВІЛ-інфікованих та 11,8 тис. хворих на СНІД. Аналіз офіційних даних щодо поширення ВІЛ-інфекції свідчить, що епідемія триває з тенденцією до дальшого зростання нерівномірно. Найбільше ВІЛ-інфікованих в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернігівській та Київській областях, містах Києві і Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
Стрімко розповсюджується ВІЛ-інфекція і серед жителів нашої області. Так, якщо на початок 1996 року на обліку в медичних закладах області не знаходилось жодної такої особи, то вже на початок цього року в області зареєстровано 1440 носіїв ВІЛ-інфекції та 316 хворих на СНІД.

Якщо у 2000 році на кожні 100 тис. населення області приходилось трохи більше 14 ВІЛ-інфікованих, у 2005 році – 40, то у минулому році уже майже 88, тобто на 36% більше в порівнянні з минулим роком та в 6 разів ­– ніж у 2000 році. Залишається гострою проблема з хворими на СНІД, їх кількість зросла в порівнянні з минулим роком на 28%, а з 2000 роком – майже в 40 разів. На кожні 100 тис. жителів нашої області в минулому році приходилось 19 хворих на СНІД. Викликає тривогу той факт, що серед хворих, що знаходились на обліку на початок року 39% складали жінки, більше 9% - діти та підлітки. Менше половини ВІЛ-інфікованих (42%) були інфіковані під час вживання наркотиків за допомогою ін’єкцій, 48% – статевим шляхом.
Тільки за минулий рік в області зареєстровано 323 ВІЛ-інфікованих та 157 хворих на СНІД, з них 63 ВІЛ-інфікованих та 2 хворих на СНІД серед дітей та підлітків. За 9 місяців 2010 року взято під нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом 244 носія ВІЛ-інфекції та 141 хворий на СНІД.
Основними напрямками по попередженню розповсюдження ВІЛ-інфекції повинна стати широка санітарно-освітня робота серед учнівської, студентської молоді та жителів області по профілактиці та боротьбі зі СНІДом. За 9 місяців 2010 року на виявлення ВІЛ-інфікованих обстежено майже 71 тис. осіб, з яких було підтверджено ВІЛ у 323 випадках.


Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В.Рибалко22.11.2010
Стан житлового будівництва на Вінниччині
за січень–вересень 2010 року

Задоволення потреби населення у житлі вирішується шляхом будівництва власних індивідуальних помешкань, придбання житла у новозбудованих багатоквартирних житлових будинках, купівлі помешкань на вторинному ринку, отримання соціального житла на пільгових умовах.
За 9 місяців 2010р. забудовниками області введено в експлуатацію 205,1 тис.м2 загальної пл­ощі житла, що у 1,9 раза більше, ніж за відповідний період попереднього року. На зростання обсягів житлового будівництва
вплинуло збільшення (у 2,5 раза) обсягів житла введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками, частка якого у загальних обсягах становила 77,3%.
Обсяги введеного житла у міських поселеннях порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли у 1,8 раза, у сільській місцевості – у 2,2 раза. Питома вага, введеного у сільській місцевості житла, збільшилась до 32,8% проти 28,3% у січні–вересні 2009р. Частка Вінницької області у загальнодержавному введенні житла становить 3,9%. За цим показником Вінниччина посіла 8 місце серед регіонів України.
За 9 місяців 2010р. зросли обсяги введеного в експлуатацію житла у містах Козятині, Жмеринці, Хмільнику, Вінниці та 17 районах області. Більше половини (69,4%) загального обсягу житла збудовано у містах Вінниці, Козятині та Вінницькому, Калинівському районах.
У розрахунку на 10000 осіб постійного населення обсяги введеного в експлуатацію житла в середньому по області становили 1244,4 м2 загальної площі.

Перший заступник начальника                   Валентина Погорельська22.11.2010
Будівельна діяльність підприємств областіза січень–жовтень 2010 року

У січні–жовтні 2010р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 658,2 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 99,1% до обсягів будівництва у січні–жовтні попереднього року.
Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–жовтні 2010р. становила 2,1%. За цим показником Вінниччина посіла чотирнадцяте місце серед регіонів України.
За видами будівельної діяльності переважна (90,1%) частка обсягів будівництва припадає на підприємства, що займаються будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт таких підприємств проти січня–жовтня попереднього року збільшились на 0,2%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 60,3% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (35,7% та 4,0% відповідно).
Будівельні підприємства м.Вінниці, якими виконано 84,9% загальнообласного обсягу робіт, наростили їх проти січня–жовтня попереднього року на 5,3%.
Зросли обсяги будівництва у Жмеринському, Хмільницькому, Тиврівському, Піщанському, Томашпільському, Тростянецькому, Крижопільсь-кому, Погребищенському, Іллінецькому, Гайсинському районах.

Перший заступник начальника                        В.І.Погорельська18.11.2010
Діяльність малих підприємств Вінницької області у 2009 році

В сучасних умовах мале підприємництво здатне вирішувати такі соціальні завдання, як проблеми зайнятості, створення джерел доходів для населення, виробництво товарів та послуг за доступними цінами та економічні задачі – створення конкурентного середовища, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджетів різних рівнів.
Кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення Вінницької області у 2009р. становила 46 одиниць, що більше ніж у попередньому році на 2 одиниці, або на 4,5%.
На малих підприємствах Вінниччини у 2009 році було зайнято 53 тис.осіб. з яких 52 тис. осіб – наймані працівники, що становить майже третину (29,3%) найманих працівників усіх підприємств-суб'єктів господарювання області, та перевищує показник в середньому по Україні на 3,3 в.п. На одному малому підприємстві в середньому, як і в минулому році працювало 7 осіб.
Якщо в попередні роки спостерігалось зростання рівня зайнятості на малих підприємствах Вінниччини у 2007р – 5,7%, 2008р. – 5,8%, то у 2009 році даний показник скоротився і становив 5,5% (до кількості населення у працездатному віці).
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника в 2009р. у порівнянні з попереднім роком збільшилась на 8,8% і склала 890,43 грн. (проти 818,21 грн.), але залишається на 20,3% нижчою, ніж в середньому по Україні на малих підприємствах.
Малими підприємствами у 2009 році реалізовано продукції (робіт, послуг) на 7469,4 млн. грн., що становить майже чверть від загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств області.
Зменшення обсягу реалізованої продукції малими підприємствами у 2009 році на 5,6% у порівнянні з 2008 роком, та збільшення операційних витрат з реалізованої продукції на 0,3% призвело до зростання рівня операційних витрат на одиницю реалізованої продукції, робіт, послуг. Так, у 2008р. на одну гривню реалізованої продукції (робіт, послуг) витрачалось 95,0 коп., а у 2009р. – 100,9 коп.
Однією з умов успішного господарювання підприємств малого бізнесу є постійне оновлення їх матеріально-технічної бази. Так, для покращення свого потенціалу у 2009р. малими підприємствами було освоєно валових капітальних інвестицій на суму 563,1 млн.грн., з них 49,2% спрямовано на будівництво, 39,5% – на придбання нових, 10,8% – на придбання раніше існуючих основних засобів.

Заступник начальника                            В.Б. Моісеєв16.11.2010
Про стан розрахунків знерезидентами підприємств області

Станом на 30 вересня 2010 року поточна дебіторська та кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання області (без банків, бюджетних установ та малих підприємств) за товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість, забезпечену векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки) становила 508 млн.грн. та 808 млн.грн., відповідно. В порівнянні з початком року обсяги дебіторської заборгованості зросли на 3%, а кредиторської зменшилися на 33 %.
Найбільші обсяги заборгованості по розрахунках з нерезидентами утворились в промисловості (426 млн. грн. в дебіторській та 407 млн. грн. в кредиторській) та в торгівлі (50 млн. грн. та 379 млн. грн., відповідно).
Обсяги простроченої заборгованості у розрахунках з нерезидентами є незначними і становлять менше 1% як у дебіторській так і у кредиторській заборгованості.
Серед районів та міст області найбільші суми поточної дебіторської заборгованості утворилися у Немирівському районі (199 млн. грн.) та м. Вінниця (233 млн. грн.), поточної кредиторської у м. Вінниця. (538 мільйонів гривень.)

Заступник начальника                                 В.Б. Моісеєв15.11.2010
17 листопада – Міжнародний день студентів

17 листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це – Міжнародний день студентів. Рішення про його відзначення було прийнято Всесвітнім конгресом студентів (Прага) у 1946 році в пам’ять чеських студентів-патріотів, що загинули під час Другої світової війни. День студента – символічне об’єднання студентів всіх навчальних закладів та факультетів.
Національна традиція відвела юній інтелектуальній еліті одне з найвідповідальніших місць у процесі творення і розбудови власної держави. Для того, щоб здійснилися сміливі плани й справдилися заповітні мрії наших юних громадян, в Україні створюються всі необхідні умови для отримання якісної освіти й професійного становлення молоді.
Приємно сьогодні констатувати зростання попиту на вищу освіту.
На початок 2010/11 навчального року в області функціонує 22 вищих навчальних заклади. Із них 17 ВНЗ – І-ІІ рівнів акредитації та 5 ВНЗ – ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких здобувають вищу освіту відповідно 17,3 тис. та 33,5 тис. студентів.
Одночасно з державними, в області працюють 3 приватних вузи (2 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 1 – ІІІ-ІV рівня акредитації), у яких навчається 4,7 тис. студентів, що становить 9% від загальної кількості студентів.
У порівнянні з попереднім навчальним роком збільшилася чисельність студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (вона становить 17,3 тис. осіб, а це кожний третій студент). Решта 33,5 тис. студентів навчаються в університетах.
Денній формі навчання віддали перевагу 36,3 тис. студентів, при цьому у ВНЗ I-II рівнів акредитації цей показник становить 84%, а у закладах III-IV рівнів – 65%. Поєднують роботу із навчанням 29% студентів.
Серед студентів вузів I-II рівнів акредитації 241 – інвалід, 146 – сиріт і тих, хто залишились без піклування батьків (віком до 18 років); серед студентів вузів III-IV рівнів акредитації відповідно 321 та 135. У ВНЗ різних рівнів акредитації навчається 1458 студентів-іноземних громадян.
У системі доступу громадян для здобуття вищої освіти все відчутніший вплив ринкової економіки. З кожним роком збільшується питома вага студентів, зарахованих до вищих навчальних закладів для навчання на платній основі. Так, якщо у 1995/1996 навчальному році для навчання за рахунок фізичних осіб було прийнято майже кожного п’ятого студента, то у 2010/2011 – вже кожного другого.
У 2010 році студентами вищих навчальних закладів стали 12,2 тис. осіб, з них за рахунок державного бюджету навчається 35%, фізичних осіб – 53%, місцевих бюджетів – 12%. Із загальної чисельності прийнятих 399 студентів (3%) – постраждалі від Чорнобильської катастрофи.
Цього року до вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації подали заяви 10,6 тис. абітурієнтів (загальний конкурс – 180 заяв на 100 зарахованих), 21,8 тис. абітурієнтів подали заяви до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (342 заяви на 100 зарахованих).
У ВНЗ I-II рівнів акредитації 89% складають студенти віком 14–20 років, 8% – 21–29 років і тільки 3% – у віці 30 років і більше. Серед студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 58% становлять студенти віком 14–20 років, 40% – це особи 21–29 років і лише 2% здобувають освіту у віці 30 років і більше.
Протягом року вищими навчальними закладами випущено 13,7 тис. молодих спеціалістів, з них кваліфікаційний рівень магістра отримали 1,0 тис. осіб (7%), спеціаліста – 5,0 тис. осіб (36%), бакалавра – 1,8 тис. осіб (13%), молодшого спеціаліста 6,0 тис. осіб (44%).
Направлення на роботу отримали 5,3 тис. випускників (39% до загальної кількості), 2,6 тис. молодих спеціалістів одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем отримали робітничу професію.
На початок 2010/11 навчального року у ВНЗ різних рівнів акредитації працювали 4,6 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них 265 докторів та 1480 кандидатів наук, 221 професор та 935 доцентів.

Заступник начальника                         С.В. Рибалко15.11.2010
Промисловість області у загальнодержавному виробництві

Наслідки економічної кризи в Україні, що розпочалась у 2008 році негативно позначились на результатах роботи промисловості Вінниччини і у 2009 році. Щомісячне скорочення обсягів випуску промислової продукції в середньому на 1–2 відсоткових пункти призвело до падіння темпів виробництва на кінець 2009 року до показника 83,6% (по Україні – 78,1%). Серед інших регіонів України за темпами зростання промислової продукції Вінницька область посіла 5 місце, що на 12 позицій вище, ніж у 2008 році та на 5 відсоткових пункти перевищено загальнодержавний показник.
У 2009 році підприємствами області, включаючи малі підприємства та структурні підрозділи підприємств, було реалізовано промислової продукції на 15611,8млн.грн., а її питома вага у загальнодержавному обсязі реалізації склала 1,8%. Більше половини обсягів (56,2%) у структурі реалізованої продукції припадало на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 22,4% – на виробництво та розподілення електроенергії, газу і води.
Найвагомішою складовою обласної реалізації були промислові комплекси міст Вінниці та Ладижина (25,5% та 11,4%, відповідно) та Немирівського району (13,0%).
Пріоритетним напрямком розвитку промисловості Вінниччини, що формує загальний індекс промислового виробництва області, є харчова промисловість, яка традиційно займає провідні позиції на державному рівні по виробництву окремих видів продукції харчування.
Як і раніше, Вінниччина залишається одним із основних українських виробників цукру, незважаючи на те, що її частка в загальнодержавному виробництві проти 2008 року скоротилась з 18 до 16 %.
В області виробляється близько 30 відсотків загального обсягу випуску молока обробленого рідкого та спредів і сумішей жирових, 20–25% кондитерських виробів з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао та яловичини і телятини мороженої, 18% – горілки, інших міцних спиртових напоїв, 10–14% яловичини і телятини свіжої, парної чи охолодженої, масла вершкового, маргарину та продуктів аналогічних, 6–8% сирів жирних, соків фруктових та овочевих, печива солодкого і вафель. Особливо значною є питома вага області у виробництві джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових, що досягла 42,4% всеукраїнського випуску.
У січені–вересні 2010 року серед регіонів України за темпами промислового виробництва Вінницька область посіла 19 місце, забезпечивши приріст промислового виробництва на 4,9% (по Україні – на 10,8%). Позитивна динаміка спостерігається в основному за рахунок зростання обсягів: у виробництві харчових продуктів та напоїв – на 3,0%, у машинобудуванні – на 34,5%, у хімічній та нафтохімічній промисловості – на 20,6%, у целюлозно-паперовому виробництві – на 11,3%.

Перший заступник начальника                    В.І. Погорельська


12.11.2010

До дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

Галузь зв’язок являє собою один з найрозвинутіших секторів економіки. Діяльність підприємств зв’язку, які функціонують на місцевому ринку послуг, направлена на максимальне задоволення попиту споживачів як на традиційні телекомунікаційні послуги, так і на сучасні види зв’язку.
Протягом 2010р. 44 підприємства області надавали послуги зв’язку, загальний обсяг яких становив 1258 млн. гривень. Як і раніше, левова частка в загальних обсягах послуг належить мобільному телефонному зв’язку (80%). Доходи від надання послуг телефонного зв’язку становлять майже десяту частину, поштового зв’язку – 5% загального обсягу.
Населенню області надано послуг зв’язку майже на 200 млн.грн.
Подальшого розвитку в області набувають сучасні види зв’язку, до яких слід віднести комп’ютерний та мобільний зв’язок.
Порівняно з січнем–вереснем 2009р. доходи від послуг комп’ютерного зв’язку зросли в 2 рази. На 1 жовтня 2010р. мережа “ Інтернет ” нараховувала 80 тис. абонентів – це на половину більше, ніж на 1 жовтня 2009 року.
Послуги кабельного телебачення надають 14 підприємств області – ТРК «Вік Інтер» (м.Хмільник), ТРК “Тодор” (м.Ладижин), ТРК “Децебал” (м.Жмеринка), ПП ТРК “Світоч” (м.Ямпіль), ДП ТР “ОВІС-2”, ДП “Краяни” (м.Могилів-Подільський), ТОВ ТРК “Смарт”, ТОВ “Кабельне телебачення”, ТОВ ТРК “Еверест” (м.Вінниця) та інші.
На 1 жовтня 2010р. кількість абонентів кабельного телебачення становила близько 50 тис. і зменшилась на 14% у порівнянні з станом на 1 жовтня 2009р.
Від надання послуг мобільного зв’язку за січень–вересень 2010р. одержано майже 1 млрд.грн. доходів, що відповідає рівню відповідного періоду минулого року. Кількість абонентів, які користуються цим видом зв`язку, на 1 жовтня 2010р. становила близько 1,5 млн.
Телефонна мережа області на 1 жовтня 2010р. нараховувала 343076 основних телефонних апаратів. Три чверті з них (74%) – у міській місцевості. Кількість основних домашніх телефонних апаратів становила 294605 одиниць. З початку року приріст основних домашніх телефонних апаратів по міській телефонній мережі становив 313 одиниць. По сільській місцевості відбулось зменшення на 131 одиницю. Станом на 01.10.2010р. в середньому на 100 сімей області припадало 46 телефонних апаратів.
Приведені дані свідчать, що в області відбувається подальший розвиток телекомунікацій, впроваджуються нові послуги зв’язку, розширюється їх спектр. Однак, для того щоб і подалі забезпечити зростання сучасних видів зв’язку, підвищити їх якість та доступність, необхідні як зростання залучення інвестиційних ресурсів, так і покращення добробуту населення, ріст плато-спроможності підприємств, установ, організацій.

Направлено для публікації. При оприлюднені посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко


12.11.2010
КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За повідомленням органів внутрішніх справ протягом січня–жовтня 2010р. в області зареєстровано 11,0 тис. злочинів, що на 21% більше, ніж у січні–жовтні 2009р.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 35% – тяжкі та особливо тяжкі.
У загальній кількості злочинів 52% склали злочини проти власності, 14% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 6% – злочини у сфері службової діяльності, 5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3% – злочини у сфері господарської діяльності, 2% – злочини проти громадської безпеки та 2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Протягом десяти місяців 2010р. скоєно 49 умисних вбивств та замахів на вбивство (що на 9% більше проти відповідного періоду минулого року), 55 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 20 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (відповідно на 35% та 20% менше, ніж у січні–жовтні 2009р.).
Кількість крадіжок (4459 випадків) порівняно із січнем–жовтнем 2009р. збільшилась майже вдвічі, проте кількість грабежів (345) та розбоїв (52) зменшилась відповідно на 18% та 21%. Кількість випадків шахрайства (561) порівняно із відповідним періодом минулого року збільшилась у 1,4 раза, хабарництва (105 злочинів) – в 1,2 раза.
Органами внутрішніх справ за січень–жовтень 2010р. виявлено 11 організованих груп та злочинних організацій, що скоїли 57 злочинів, з яких 93% – тяжкі та особливо тяжкі. По одній злочинній групі діяло у Вінницькому, Крижопільському, Літинському, Липовецькому, Могилів-Подільському, Піщанському, Теплицькому, Хмільницькому районах та 3 – у м.Вінниці.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–жовтень 2010р. становила 6980 осіб (на 35% більше, ніж у січні–серпні 2009р.), з числа яких 2367 осіб – це жінки, 875 – пенсіонерів, 291 особа – неповнолітні та 95 осіб – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 4141 особа (60%) та шахрайств – 480 осіб (7%). Кожна третя особа серед потерпілих від даних видів злочинів – жінка (1702 особи). У дорожньо-транспортних пригодах на території області постраждало 213 осіб, з яких 27% – загинуло. Всього в результаті злочинних діянь загинуло 137 осіб, з числа яких 10% – внаслідок нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 29% було вбито.
Із загального числа причетних до злочинів осіб (6,8 тис.), встановлених органами внутрішніх справ, 30% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких кожний третій має незняту або непогашену судимість, 17% вчинили злочин у групі, 14% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 17% – жінки, 6% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 53%.

Заступник начальника С.В. Рибалко


12.11.2010

Про стан іноземного інвестування економіки області у січні–вересні 2010 року

Привабливість економіки області та її розвиток визначаються вкладами іноземних інвестицій. Одержання іноземних інвестицій, умови їх залучення – це фактори, що характеризують інвестиційну діяльність і сприяють подальшому розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.
У січні–вересні 2010р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 26,8 млн.дол. США прямих інвестицій. Основною формою залучення капіталу були грошові внески, які становили 25,4 млн.дол. (94,6% вкладеного обсягу). Крім того, капітал нерезидентів в області зріс за рахунок внесків у вигляді акцій, внесків за рахунок скасування боргу та внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна.
Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці області, з урахуванням його переоцінки, утрат та курсової різниці, за січень­­–вересень 2010р. склав 22,4 млн.дол.
За цей час найбільше зріс капітал нерезидентів із Польщі – на 14,2 млн.дол. та Кіпру – на 7,4 млн.дол. Продовжували нарощувати свій капітал інвестори із Румунії, Туреччини та інших країн.
Значний приріст іноземного капіталу у січні­­–вересні 2010р. спостерігався на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям – на 17,7 млн.дол.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в економіку області, на 1 жовтня 2010р. становив 204,4 млн.дол., що складає (0,5%) від обсягу інвестицій в Україну. За обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 19 місце серед регіонів України. В розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних інвестицій складає 124,0 дол.
Інвестиції надійшли із 43 країн світу. Переважна більшість інвестицій (75,4% загального обсягу) надійшла з країн ЄС – 154,0 млн.дол., з країн СНД – 12,6 млн.дол. (6,1%), з інших країн світу – 37,8 млн.дол. (18,5%).
Найбільш активні на обласному ринку інвестори з Німеччини, інтереси яких поширюються переважно на підприємства добувної та хімічної промисловості, та Польщі – на підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям. Також вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Франції, Кіпру, Ліхтенштейну, Австрії, Російської Федерації, Румунії та Віргінських Островів (Британських).
Інвестиційно привабливими залишаються організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надають послуги підприємцям. Їх обсяги в сукупному капіталі нерезидентів становлять 51,0 млн.дол., що складає 25,0% від загального обсягу.
Також сталою є зацікавленість у закордонних інвесторів до таких видів економічної діяльності, як: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де вкладено – 46,6 млн.дол. (22,8%), хімічна та нафтохімічна – 27,4 млн.дол. (13,4%), добувна промисловість – 22,2 млн.дол. (10,9%), сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги – 18,9 млн.дол. (9,3%).
Майже половина (49,6%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 101,3 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджені у Козятинському районі – 22,7 млн.дол. (11,1%) та Немирівському районі – 18,8 млн.дол. (9,2%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують м.Ладижин та райони: Барський, Вінницький,Тиврівський, Липовецький.
Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами області від прямих інвесторів, на 1.10.2010р. становила 101,0 млн.дол. Найбільше їх надійшло з Польщі та Російської Федерації. Включаючи позичковий капітал, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 жовтня 2010р. склав 305,4 млн.дол.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

В.о. начальника В.І. Погорельська


10.11.2010

Хід збирання урожаю сільськогосподарських культур

Станом на 1 листопада 2010 року всіма категоріями господарств області намолочено 2945,5 тис.т зерна (у початково-оприбуткованій вазі), що менше на 0,4% проти відповідної дати минулого року, в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 2514,3 тис.т (на 0,2% менше), господарствах населення – 431,2 тис.т (на 2,0% менше).
Зменшення валових зборів пояснюється зниженням урожайності зернових та зернобобових культур. Так, у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 36,8 ц з га (на 0,5 ц менше минулорічної), у т.ч. у сільгосппідприємствах – 37,5 ц з га (на 0,4 ц менше), у господарствах населення – 33,2 ц з га (на 0,9 ц менше).
Перевищення обсягів виробництва зернових і зернобобових культур проти 2 листопада 2009р. зафіксовано у сільгосппідприємствах 17 районів, найбільші намолоти одержано в Хмільницькому, Гайсинському, Немирівському та Бершадському (134,6–174,1 тис.т) районах.
За звітний період п.р. господарствами всіх форм господарювання зібрано 962,8 тис.т кукурудзи на зерно при середній урожайності 65,3 ц з га проти 572,0 тис.т та 58,8 ц з га у відповідному періоді минулого року; насіння соняшнику – 276,3 тис.т при урожайності 17,7 ц з га (проти 233,9 тис.т та 22,3 ц з га); цукрових буряків – 2058,7 тис.т при урожайності 321 ц з га (проти 1149,0 тис.т та 277 ц з га торік), ріпаку – 81,8 тис.т при середній урожай-ності 18,6 ц з 1 га (проти 269,7 тис.т та 21,9 ц з 1 га).
Господарствами усіх категорій накопано 1509,1 тис.т картоплі (по 148 ц з 1 ц з га) та зібрано овочів відкритого ґрунту 297,2 тис.т (по 189 ц з 1 га), що менше на 3,2% та 2,5% відповідно, ніж торік.
Загальне виробництво плодоягідної продукції зменшилось проти відповідної дати 2009р. на 8,1% (внаслідок зменшення урожайності на 15,4 ц з га) і становило 146,5 тис.т.

В. о начальника В. І. Погорельська05.11.2010

До дня української писемності та мови

Мова – одна із найважливіших ознак держави. Здобуття Україною незалежності, зростання її міжнародного авторитету і зміцнення внутрішніх державотворчих процесів зобов’язують органи влади та місцевого самоврядування області конкретніше й на належному рівні займатися державною мовною політикою, всіляко розширюючи сферу використання української мови.
На Вінниччині, переважна частина населення якої сільські мешканці українська мова завжди була і є головною мовою спілкування. Як свідчить проведений аналіз, впродовж останніх років й в містах значно розширилась сфера використання української мови.
Працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, державних установ, організацій, підприємств, закладів освіти і культури вже давно користуються лише українською мовою.
На початок 2010/2011 навчального року з 955 загальноосвітніх шкіл 949 – україномовні, 6 – двомовні (українсько-російські). В порівнянні з 2000/2001 навчальним роком питома вага школярів, які навчаються українською мовою, зросла з 97% до 99,5%, студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – з 98,4% до 99,5%. Російською мовою навчаються 0,5% школярів та 0,5% студентів вузів III-IV рівнів акредитації. У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського російською мовою навчається 161 студент або 2,1%. Повністю на україномовний режим перейшли всі дошкільні заклади, а також вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації.
Діяльність бібліотек області проводилась в рамках реалізації державної програми «Розвиток і функціонування української мови на 2004–2010 роки». Управлінням культури і туризму облдержадміністрації в 2009 році передано бібліотекам області 24,3 тис. примірників книг, в тому числі до сільських бібліотек надійшло біля 15 тис. книг.
В рамках культурологічного проекту до Дня слов’янської писемності та культури в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва відбулися V Подільські науково-освітні Кирило-Мефодіївські читання за участю представників Вінницької єпархії, інтелігенції міста та області.
До Року молоді в Україні в обласній бібліотеці для юнацтва проведено обласний конкурс «Я – патріот», однією з номінацій якого була номінація «Мово – душа моя».
Щорічно у рамках культурологічного проекту до Дня української писемності та мови в книгозбірнях області проводяться книжкові виставки «Одна мова, один Бог, одне обличчя народу», «Звучать Шевченкові слова…».
Місцеві органи влади активно включились в реалізацію державної мовної політики. З метою забезпечення системного підходу в реалізації державної мовної політики ще в 1991 році була схвалена Програма розвитку української та інших мов на Вінниччині.
Значну роботу з відродження української мови проводять громадські організації Вінниччини. Насамперед, це обласні організації Конгрес української інтелегенції та Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім.Т.Г.Шевченка, Асоціація творчих спілок області. Члени цих товариств часто відвідують школи, вузи, підприємства й установи, де проводять різноманітні заходи, пропагуючи рідну мову, розкриваючи її значення для духовності народу. Названі громадські організації здійснюють громадський контроль за дотриманням мовного законодавства.
З часу проголошення незалежності України значного поширення державна мова набуває і в сфері релігійного життя. Відправлення богослужінь, проповіді, євангелізаційні та катехітичні заходи дедалі частіше проводяться українською мовою. Для віруючих Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Української греко-католицької церкви користування українською мовою стало одним із основних засобів пошуку та утвердження своєї національної ідентичності та релігійної самобутності.
Майже повністю перейшли на українську мову спілкування й громади Римсько-католицької церкви та протестанських віросповідань.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко

Довідки за телефоном: 52 57 65


02.11.2010

7 листопада – День працівника соціальної сфери

Традиційно в першу неділю листопада держава і суспільство поздоровляють працівників, які стоять на захисті прав і свобод соціально незахищених верств населення, щодня турбуються про пенсіонерів, ветеранів і інвалідів, дітей і молодь, вирішують питання зайнятості, оплати праці, призначення пенсій, державних компенсацій і інших соціальних виплат.
З року в рік все більшого значення набуває таке важливе питання як посилення ефективності та підвищення рівня державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, в першу чергу багатодітним сім’ям та сім’ям, які виховують неповнолітніх дітей. Державна підтримка малозабезпечених верств населення в Україні здійснюється шляхом надання сім’ям з обмеженим достатком державної соціальної допомоги, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та грошових субсидій на придбання палива, інших соціальних виплат та компенсацій.
Органами соціального захисту у 2009 році було виявлено більше 58 тис. малозабезпечених пенсіонерів, непрацездатних громадян та інвалідів, з числа яких 3 тис. осіб отримали грошову, а 27 тис. – натуральну допомогу. Загальна сума такої допомоги становить, відповідно, 428 та 1427 тис.грн. Протягом минулого року державну соціальну допомогу отримали 68 тис. малозабезпечених сімей на загальну суму 29,5 млн.грн., середній розмір якої становив 433,39 грн. Малозабезпечені громадяни одержували натуральну допомогу продуктами харчування, гарячими обідами, промисловими товарами, медикаментами. Крім того, їм частково оплачувалася вартість санаторно-курортних та оздоровчих путівок, комунальних послуг, палива.
Одноразову допомогу при народженні дитини у 2009 році призначено 18063 жінкам. Щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку отримують більш ніж на 46 тис. дітей (середній розмір якої становив 156,76 грн.).
У січні–вересні 2010р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулася 31 тис. сімей, призначено субсидій – 22 тис. сімей на суму 896,7 тис.грн. (середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у вересні становила 19,3 грн.). За допомогою на придбання твердого палива і скрапленого газу готівкою звернулося майже 35 тис. сімей. Призначено субсидій готівкою 28 тис. сімей на суму 11,8 млн.грн., середній розмір якої на одну сім’ю становив 604,5 грн.
Враховуючи демографічну ситуацію та те, що смертність людей працездатного віку перевищує смертність людей похилого віку, в даний час збільшується кількість одиноких непрацездатих громадян, які потребують соціально-побутового обслуговування вдома. Міграція молодих людей на роботу за кордон сприяє збільшенню числа залишених без нагляду їх пристарілих батьків. Саме тому виникає потреба у розвитку відділень соціальної допомоги вдома. У 2009 році надомними обслуговуванням було охоплено більше 24 тис. одиноких громадян та інвалідів. Середнє навантаження на 1 соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома становить 13 чоловік.
Також, в області діють 36 територіальних центрів (28 у сільській місцевості, 8 – у містах). Всього на Вінниччині виявлено 64 тис. пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, що потребують соціального обслуговування та соціальних послуг, з яких 48 тис. осіб проживають в сільській місцевості. Станом на 01.01.2010 року відділеннями терцентрів обслуговується 42 тис. чоловік.
У минулому році Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з управлінням охорони здоров’я продовжило роботу з відкриття соціальних центрів в приміщеннях лікувальних чи амбулаторних установ. На початок 2010 року на Вінниччині створені та працюють 22 відділення постійного перебування на 643 місця (20 таких відділень на 595 місць створено у сільській місцевості). Протягом 2009 року у цих відділеннях проживало 513 підопічних. При всіх територіальних центрах області діють відділення по наданню соціально-побутових послуг дітям-інвалідам, в яких більше 9 тис. таких дітей минулого року отримали консультативну, медичну та гуманітарну допомогу.
Крім того, у Вінницькій області функціонують 2 будинки-інтернати геріатричного профілю та 5 психоневрологічних інтернатів, а також 3 дитячі будинки-інтернати, де на початок цього року на повному державному утриманні перебувало майже 2 тис. чоловік (1458 дорослих та 381 дитина).
День працівника соціальної сфери – це професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки за службовими обов’язками, а й за велінням совісті та покликом душі. Шановні працівники соціальної сфери! Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого професійного свята.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко02.11.20100
Послуги у сфері освіти на зовнішньому ринку

Створення сприятливого режиму на ринку послуг, розширення обсягу їх пропозицій та експорту сприяє додатковому поштовху загального розвитку економіки області в цілому.
В зовнішній торгівлі послугами в найбільшій мірі задіяні такі сфери економічної діяльності, як державне управління, інформатизація, обробна промисловість, архітектура та будівництво, реклама, освіта, транспорт, охорона здоров’я, фінансова діяльність та готелі і ресторани.
Послуги у сфері освіти за обсягами займають 4 місце. Їх зовнішньоторговельний оборот за січень–вересень 2010р. склав 3502 тис.дол., що більше, проти відповідного періоду минулого року, на 0,4%. Обсяги експорту становлять 3496 тис.дол., а імпорту – 6 тис.дол.
У Вінницьких вузах продовжують навчатись студенти із 62 країн світу проти 66 країн у відповідному періоді минулого року.
Аналізуючи експорт послуг у сфері освіти, потрібно зазначити, що найбільші обсяги належать Йорданії (774 тис.дол.), Іраку (360 тис.дол.), Нігерії (227 тис.дол.), Азербайджану (205 тис.дол.), Російській Федерації (179 тис.дол.), Індії (167 тис.дол.), Палестинській території (152 тис.дол.), Сирійській Арабській Республіці (142 тис.дол.), Єгипту (127 тис.дол.), Камеруну (124 тис.дол.) та Анґолі (106 тис.дол.). Крім того, зазначені послуги в суттєвих обсягах були надані таким країнам, як Польща, Еквадор, Сомалі, Китай, Ізраїль, Ємен, Болгарія, Ліван та Туреччина.
Порівняно з відповідним періодом минулого року значно збільшились обсяги наданих послуг резидентам таких країн, як Анґола (у 2 рази), Польща (на 73%), Азербайджан (на 59%), Ніґерія (на 40%), Еквадор (на 31%) та Ірак (на 23%). Проте, значно скоротились обсяги наданих послуг громадянам таких країн, як Болгарія, Сирійська Арабська Республіка, Китай, Єгипет, Камерун та Сомалі.
Що стосується імпорту, то лише резиденти Німеччини надавали послуги з навчання Вінницьких спеціалістів.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко

Обновлено 06.01.2012 10:52
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області