Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря Печать
Статистична інформація 2011

у 2010 році

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до
2009 року

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

Викиди забруднюючих речовин - усього,  т

185167,6

103048,9

82118,7

95,1

у тому числі

 

 

 

 

метали та їх сполуки

35,9

35,9

104,1

метан

17742,1

17480,5

261,6

144,1

неметанові леткі органічні сполуки

10088,5

845,5

9243,0

100,4

оксид вуглецю

64514,5

4003,3

60511,2

101,7

діоксид та інші сполуки сірки

65119,7

64100,7

1019,0

80,3

сполуки азоту

18318,8

8357,6

9961,2

103,2

з них оксид азоту

17727,0

7833,3

9893,7

101,8

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

9337,0

8220,1

1116,9

92,7

інші

11,1

5,3

5,8

113,3

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т

6,0

4,9

1,1

98,9

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.

Обновлено 20.05.2011 11:09