Друк

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2018 році


 

Використано1

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %

сільське, лісове
та  рибне   господарство

промисловість

будівництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність

підприємства
та організації
інших видів діяльності

Усього, тис.т умовного палива

3240,2

10,4

77,6

1,0

2,4

8,6

   у тому числі
   за окремими видами палива

 

 

 

 

 

 

Вугілля кам’яне, тис.т

2104,6

2,9

95,7

к

0,1

1,3

Газ природний, млн.м3

835,0

4,8

90,4

0,0

1,6

3,2

Бензин моторний, тис.т

63,8

15,1

6,7

1,9

2,7

73,6

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

244,4

51,6

12,6

3,5

11,3

21,0

Мазути паливні важкі, тис.т

5,8

к

46,8

к

31,3

Дистиляти нафтові середні, фракції середні інші, тис.т

1,5

к

к

22,8

Пропан і бутан скраплені, тис.т

44,0

8,5

9,9

0,3

2,4

78,9

Оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т

3,1

41,7

36,1

2,6

16,9

2,7

Дрова для опалення,
тис.м3 щільних

195,9

36,5

20,6

0,2

2,1

40,6

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної
сировини, тис.т

19,9

10,3

48,5

к

0,8

40,1

Стружка і тріска деревні, тис.т

36,5

5,6

89,5

4,9

Інше тверде біопаливо рослинного походження, тис.т

132,1

40,4

57,9

1,3

0,4

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.
Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»  щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2018 році

(відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення
в інші види палива
та енергію

для
неенергетичних
цілей

кінцеве
використання1

втрати при розподілі, транспортуванні
та зберіганні

Усього

100,0

61,2

1,2

35,9

к

Вугілля кам’яне

100,0

98,8

1,2

Газ природний

100,0

32,5

61,8

к

Бензин моторний

100,0

к

99,9

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

к

99,0

Мазути паливні важкі

100,0

41,4

58,6

Дистиляти нафтові середні, фракції середні інші

100,0

к

23,8

Пропан і бутан скраплені

100,0

100,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

Дрова для опалення

100,0

50,2

к

42,8

Паливні брикети та гранули
з деревини та іншої природної сировини

100,0

88,3

11,7

Стружка і тріска деревні

100,0

97,3

2,6

Інше тверде біопаливо рослинного походження

100,0

97,6

2,4

1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби  підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.
Символ (к) дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»  щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Запаси палива

(станом на 01.01.2019)

Обсяг запасів  палива

Приріст, зниження (–) запасів
до 01.01.2018, %

Вугілля кам’яне, тис.т

96,5

–41,7

Бензин моторний, тис.т

5,7

–3,5

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

16,1

–6,8

Мазути паливні важкі, тис.т

4,1

105,2

Дистиляти нафтові середні, фракції середні інші, тис.т

0,3

146,7

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,9

3,6

Оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т

0,4

–41,7

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

38,1

–2,3

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

4,3

81,5

Стружка і тріска деревні, тис.т

4,1

46,0

Інше тверде біопаливо рослинного походження, тис.т

4,7

95,3

Останнє оновлення на Понеділок, 24 червня 2019, 13:59