Печать

Статистична інформація

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
за категоріями стаціонарних джерел забруднення
у 2021 році

 

Найменування категорій

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т

сірки діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки Тч2,5

тверді частинки Тч10

аміак

Усього по підприємству

40306,0

7223,5

7189,4

2172,1

0,0

471,3

9641,4

1423,1

   у тому числі

   Енергетика  

40075,1

6699,8

4825,4

1541,2

126,7

8924,4

20,7

   Виробництво 

199,9

444,5

1913, 6

489,6

0,0

195,6

402,1

58,0

   Сільське
   господарство  

23,4

37,8

132,7

138,9

185,1

213,9

1206,7

   Відходи  

7,2

10,1

179,6

0,0

0,0

0,3

81,3

   Інші стаціонарні
   джерела викидів

0,1

0,1

5,7

2,1

150,9