Друк

 

Статистична інформація

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2021 році


Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

Усього

10751

10927

11696

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

10107

10009

10936

Промисловість

12309

12556

13469

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8780

11552

13354

   Переробна промисловість

11877

12068

12607

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

15264

15428

17740

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10222

10242

11025

Будівництво

10745

11054

14018

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

8576

8810

9733

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10115

9179

9829

Тимчасове розміщування й організація харчування

5870

7316

5623

Інформація та телекомунікації

10721

10439

17027

Фінансова та страхова діяльність

18251

15307

16013

Операції з нерухомим майном

7222

7691

8425

Професійна, наукова та технічна діяльність

12150

12553

16141

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8307

8346

8738

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13353

14514

14157

Освіта

10222

10538

10541

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

9483

10007

10905

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7892

8824

9199

Надання інших видів послуг

7766

8161

9435

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.