Друк

Статистична інформація

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2021 році

 

(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

Усього

10751

10839

11124

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

10107

10058

10356

Промисловість

12309

12433

12777

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8780

10164

11209

   Переробна промисловість

11877

11973

12183

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

15264

15346

16146

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10222

10232

10500

Будівництво

10745

10898

11978

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

8576

8693

9042

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10115

9656

9714

Тимчасове розміщування й організація харчування

5870

6596

6265

Інформація та телекомунікації

10721

10582

12695

Фінансова та страхова діяльність

18251

16779

16525

Операції з нерухомим майном

7222

7449

7780

Професійна, наукова та технічна діяльність

12150

12359

13656

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8307

8327

8463

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13353

13915

13992

Освіта

10222

10381

10434

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

9483

9744

10130

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7892

8337

8610

Надання інших видів послуг

7766

7966

8457

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.