Друк

Статистична інформація

Кількість, штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2021 році


Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

Усього

225404

223290

223933

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

24509

23951

24815

Промисловість

55999

56382

55850

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1604

1598

1561

   Переробна промисловість

41372

41778

41167

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10056

10041

10091

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2967

2965

3031

Будівництво

6183

6038

6467

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

15024

15088

15211

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

22217

21356

21996

Тимчасове розміщування й організація харчування

800

807

828

Інформація та телекомунікації

1951

1899

1878

Фінансова та страхова діяльність

2900

2900

2876

Операції з нерухомим майном

1516

1429

1508

Професійна, наукова та технічна діяльність

3068

3319

3331

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3062

3119

3056

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

14692

13779

13477

Освіта

36024

36201

35749

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

34007

33810

33759

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2936

2684

2607

Надання інших видів послуг

516

528

525

 Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.