Друк

Статистична інформація

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2021 році


Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

Усього

125

136

148

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

115

133

153

Промисловість

126

137

148

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

94

124

135

   Переробна промисловість

121

133

143

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
   повітря

147

151

162

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

143

146

164

Будівництво

92

123

140

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

127

139

153

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

128

131

143

Тимчасове розміщування й організація харчування

91

115

99

Інформація та телекомунікації

130

138

153

Фінансова та страхова діяльність

133

141

152

Операції з нерухомим майном

122

137

164

Професійна, наукова та технічна діяльність

124

139

153

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

135

148

152

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

140

142

157

Освіта

120

130

139

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

135

142

152

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

114

139

142

Надання інших видів послуг

127

136

148

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.