Друк

Методологічні пояснення


Індекс споживчих цін (ІСЦ) – показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

Розрахунок ІСЦ проводиться шляхом об’єднання двох інформаційних потоків:

- даних про зміни цін, одержаних шляхом реєстрації цін і тарифів на споживчому ринку;

- даних про структуру фактичних споживчих грошових витрат домогосподарств.

Реєстрація цін – метод збору інформації про ціни на товари (послуги), що включені до споживчого набору на відібраній сукупності підприємств торгівлі, сфери послуг, ринків і сезонних ярмарок з продажу продовольчих товарів.

Споживчий набір товарів (послуг) - представників – репрезентативно відібраний перелік товарів та послуг, що найчастіше споживаються населенням. Визначається централізовано і є єдиним для всіх регіонів країни.

Товар (послуга) - представник – сукупність видів товарів (послуг), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.