Анкета користувачів. Архів 2016р. Печать

Багатогалузева статистична інформація

1. Проведення опитування користувачів щодо повноти та своєчасності оприлюднення статистичної інформації на WEB сайті ГУС

квітень
2016р.

 

Повідомлення

2. Проведення опитування користувачів щодо вивчення  рівня задоволення їх потреб у статистичної інформації, яку надає ГУС у Вінницькій області

травень
2016р.

 

Повідомлення

3. Проведення опитування користувачів щодо висвітлення статистичних даних в розрізі міст та районів Вінницької області

червень
2016р.

 

Повідомлення

Сільське господарство та навколишнє середовище

Ринок праці

5. АОКСІ щодо інформації за підсумками вибіркового обстеження населення з питань економічної активності (участь в анкетному опитуванні ДССУ)

серпень
2016р.

 

Повідомлення

Доходи та умови життя

6. АОКСІ щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги (участь в анкетному опитуванні ДССУ)

серпень
2016р.

 

Повідомлення

Багатогалузева статистична інформація

7. Проведення опитування представників засобів масової інформації Вінниччини щодо якості і доступності статистичної інформації

жовтень
2016р.

 

Повідомлення

8. Проведення опитування користувачів щодо розуміння статистичної методології та поліпшення співпраці з органами державної статистики

листопад
2016р.

 

Повідомлення

Обновлено 29.01.2018 12:05