Печать

Публікації

Регіональні рахунки

тел. 52-57-73

Статистичний збірник
"Валовий регіональний продукт Вінницької області" у 2020 році 

У збірнику наведені дані щодо обсягів валового регіонального продукту та валової доданої вартості по області в цілому та за видами економічної діяльності. Зроблено порівняння цих показників з показниками інших регіонів України. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості економіки області.

 

Кількість сторінок:  56

Термін видання:  липень

Ціна: 76 грн