Печать

Публікації

Регіональна статистика

тел. 52 57 73

Статистичний збірник
"Регіони Вінницької області" за 2020 рік

Збірник містить інформацію про соціально-економічний стан районів та міст Вінницької області у 2020 році та в порівнянні з попередніми роками. Інформація подається, як в цілому по області, так і вичерпно охарактеризовано кожен окремий її район та міста обласного підпорядкування, визначено їх місце в загальноекономічній картині області.

Кількість сторінок:  200

Термін видання:  вересень

Ціна:  132  грн

Статистичний збірник
"Валовий регіональний продукт, випуск та валова додана вартість по Вінницькій області" за 2019 рік

У збірнику наведені дані щодо обсягів валового регіонального продукту та валової доданої вартості по області в цілому та за видами економічної діяльності. Зроблено порівняння цих показників з показниками інших регіонів України. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості економіки області.

Кількість сторінок:  56

Термін видання:  липень

Ціна:  76 грн

Статистичний збірник
"Доходи та витрати населення Вінницької області" за 2020 рік

Збірник містить дані щодо доходів та витрат населення Вінницької області, їх структури, зміни обсягів, наявних та реальних наявних доходів, а також наведено обсяги та структуру основних показників доходів та витрат населення по регіонах України. Ця інформація може бути корисною для аналізу соціальних перетворень та рівня життя населення області.

Кількість сторінок:  116

Термін видання:  травень

Ціна:  99 грн

Обновлено 30.09.2021 14:50