Печать

Публікації

Сільське, лісове та рибне господарство

тел. 52 57 61

Статистичний збірник
"Сільське господарство Вінниччини за 2019 рік"

У збірнику містяться основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в області та в розрізі районів за 1995–2018 роки.

Кількість сторінок:  220

Термін видання:  листопад

Ціна:  250 грн

Статистичний бюлетень
Внесення  добрив та застосування пестецидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року у підприємствах

В бюлетені вміщені дані про обсяги внесених добрив та застосування пестицидів в розрізі культур по районах та в цілому по області в підприємствах, що мають 200 га та більше сільськогосподарських угідь.

Кількість сторінок: 50

Термін видання:  травень

Ціна:  64 грн

 

Статистичний збірник
"Фермерські господарства Вінниччини у 2020 році"

Збірник містить інформацію про посівні площі, урожайність, валовий збір сільськогосподарських культур, кількість сільськогосподарських тварин, виробництво основних продуктів тваринництва, продаж сільськогосподарської  продукції фермерськими господарствами. В збірнику відображені показники фінансово-господарської діяльності фермерських господарств. Також відображені показники міжрегіональних порівнянь діяльності фермерських господарств.

Кількість сторінок: 80

Термін видання:  липень

Ціна: 90  грн

Статистичний бюлетень
Виробництво  основних  продуктів  тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в господарствах  Вінницької області у 2021 році

В бюлетені висвітлені основні показники виробництва основних видів продукції тваринництва  та кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах, господарствах населення в цілому по області, а також по сільськогосподарських підприємствах в розрізі районів. Крім того, в бюлетені наведено інформацію про стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах, що складають оперативну звітність.

Кількість сторінок:  20

Термін видання:  щомісячно

Ціна: 35  грн

Статистичний бюлетень
"Виробництво  основних  продуктів  тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в господарствах Вінницької області" за 2020 рік

В бюлетені висвітлені основні показники виробництва основних видів продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств, в тому числі в підприємствах, господарствах населення в цілому по області, а також по  підприємствах в розрізі районів. Річний бюлетень містить більш розширену інформацію про стан тваринництва в підприємствах всіх форм господарювання.

Кількість сторінок: 60

Термін видання:  березень

Ціна: 70 грн

 

Статистичний бюлетень
"Реалізація продукції сільського господарства підприємствами області" у 2021 році

В бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані про продукцію (власну та прийняту на зберігання), яка зберігається безпосередньо на підриємстві на кінець звітного періоду. У загальний обсяг ураховується реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці,  орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларки, палатки тощо.

Кількість сторінок:  26

Термін видання:  щомісячно

Ціна:  48 грн

 

Статистичний бюлетень
"Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами області" за 2020 рік

В бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані про продукцію (власну та прийняту на зберігання), яка зберігається безпосередньо на підриємстві на кінець звітного періоду. У загальний обсяг ураховується реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці,  орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларки, палатки тощо.

Кількість сторінок:  50

Термін видання:  березень 

Ціна:  80  грн

 

Статистичний бюлетень
"Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів та ягід у Вінницькій області за 2020 рік"

В бюлетені містяться дані про розміри уточнених посівних площ, площ збирання, валовий збір, урожайність на всіх землях в розрізі сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств та господарствах населення в цілому по області. По підприємствах інформація подається в розрізі районів.

Кількість сторінок:  95

Термін видання:  березень

Ціна:  95 грн

 

 

Статистичний бюлетень
"Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств" у 2021 році

В бюлетені наведено інформацію про площу збирання, валовий збір, урожайність сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств, з них в сільськогосподарських підприємствах всіх форм господарювання та господарствах населення в цілому по області. По сільгосппідприємствах, що мають 100 га та більше сільськогосподарських угідь, інформація подається в розрізі районів.

Кількість сторінок:  38

Термін видання:  щомісячно

Ціна:  53  грн

 

Статистичний бюлетень
"Зведені підсумки заключного обліку посівних площ під урожай 2021 року"

У бюлетені приведено дані про розміри посівних площ сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств по районах, в цілому по області та по підприємствах в розрізі районів.

Кількість сторінок:  50

Термін видання:  серпень

Ціна: 75 грн

Статистичний бюлетень
"Посів озимих культур та проведення агротехнічних робіт під урожай наступного року станом на 1 січня 2021 року"

В бюлетені містяться дані про посів озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) в розрізі культур, оранка зябу та чорних парів в усіх категоріях господарств в цілому по області та по підприємствах в розрізі районів.

Кількість сторінок:  16

Термін видання:  лютий

Ціна:  20 грн

Обновлено 20.09.2021 14:34