Печать

Публікації

Оплата праці та соціально-трудові відносини

тел. 52 57 67

Статистичний збірник
"Праця Вінниччини" у 2019 році

До збірника  увійшли  матеріали,  що  відображають  кількісні  та  якісні  характеристики  найманих  працівників  та  основні тенденції, які  відбулися  у  сфері  соціально-трудових  відносин - питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної  плати, стану  її  виплати,  неповної  зайнятості, ефективності використання робочого часу, стану укладення колективних договорів. Наведена у збірнику інформація базується на  системі  показників державних статистичних  спостережень підприємств,  установ,  організацій  з питань статистики праці. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості населення та результати вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Кількість сторінок: 208

Термін видання: листопад

Ціна:  210 грн

 

Статистичний бюлетень
"Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників області" у 2021 році 

Наведено показники, які характеризують кількість працівників, відпрацьований час, фонд оплати праці, середньомісячну заробітну плату за видами економічної і промислової діяльності та за регіонами України, а також індекси реальної заробітної плати.

Кількість сторінок: 28

Термін видання: щомісячно

Ціна:  30 грн

Статистичний бюлетень
"Стан виплати заробітної плати" у 2021 році

Вміщені дані, які характеризують стан заборгованості із виплати заробітної плати працівникам області за  категоріями підприємств-боржників: економічно активні, підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства. Інформацію наведено за видами економічної і промислової діяльності, у розрізі міст та районів області, а також за регіонами України.

Кількість сторінок:  28

Термін видання: щомісячно

Ціна:  30 грн

Статистичний бюлетень
"Праця у Вінницькій області" у 2021 році

У бюлетені представлена щоквартальна інформація про кількість найманих працівників, рівень їх заробітної плати, структуру фонду оплати праці, використання робочого часу, вимушену неповну зайнятість працівників, рух робочої сили, розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за видами економічної і промислової діяльності, а також наведено окремі основні показники зі статистики праці у розрізі міст та районів області.

Кількість сторінок:  34

Термін видання: щоквартально

Ціна:  48 грн

 

 

 


Обновлено 05.10.2021 13:14