Печать

Публікації

Діяльність підприємств

тел. 52 57 62

Статистичний збірник
"Діяльність суб'єктів господарювання Вінниччини"

Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан розвитку суб'єктів господарювання області - підприємств та фізичних осіб-підприємців. У збірнику представлена інформація щодо основних економічних показників діяльності суб'єктів господарювання – кількість суб'єктів, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), витрати на персонал та показники  фінансового стану  підприємств. Статистичну інформацію щодо діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної діяльності, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння показників діяльності  суб'єктів господарювання.

Кількість сторінок: 125

Термін видання: листопад

Ціна: 120 грн

Статистичний збірник
"Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Вінниччини"

У збірнику представлена інформація  щодо  основних економічних показників діяльності  в розрізі  суб'єктів  великого, середнього, малого та мікропідприємництва області  - кількості  суб'ктів підприємництва, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг),  витрат на персонал та  показників фінансового стану. Статистичну інформацію щодо розвитку підприємництва  за розмірами наведено за видами економічної діяльності,  по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння показників стану  розвитку  великого, середнього, малого та мікропідприємництва.

Кількість сторінок: 220

Термін видання: грудень

Ціна: 200 грн

 

Статистичний бюлетень
Діяльність малих та
мікропідприємств Вінницької області у 2020 році

У бюлетені наведено дані про діяльність малого бізнесу, кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяг реалізованої продукції(товарів, послуг), фінансові результати діяльності у 2020 році. Інформацію наведено за видами економічної діяльності та по містах і районах області. Наведено міжобласні порівняння показників діяльності малих та мікропідприємств.

Кількість сторінок: 35

Термін видання: липень

Ціна: 50 грн

Статистичний бюлетень
Фінансові показники діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області у 2020 році

Бюлетень містить показники річної фінансової звітності сільсько-господарських підприємств області (з урахуванням фермерських господарств). Наводиться інформація показників балансу підприємств (стану основних засобів та нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, наявності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків), наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться за видами економічної діяльності в сільському господарстві, а також по містах та районах області.

Кількість сторінок: 80

Термін видання: липень

Ціна: 90 грн

 

 

Статистичний бюлетень
Діяльність промислових підприємств Вінницької області у 2020 році

У бюлетені наводяться основні економічні показники фінансово-господарської діяльності промислових підприємств області з деталізацією видів економічної діяльності. Висвітлено інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників фінансово-майнового стану за даними балансу підприємств, формування чистого прибутку (збитку), фінансових результатів та рівня рентабельності діяльності підприємств.

Кількість сторінок: 45

Термін видання: липень

Ціна: 50 грн

 

Статистичний бюлетень
Діяльність підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв Вінницької області у 2020 році

У бюлетені наводяться основні економічні показники фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості області з деталізацією видів економічної діяльності підприємств з виробництва харчових продуктів. Висвітлено інформацію щодо кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників фінансово-майнового стану за даними балансу підприємств, формування чистого прибутку (збитку), фінансових результатів та рівня рентабельності діяльності підприємств.

Кількість сторінок: 40

Термін видання: липень

Ціна: 50 грн

Обновлено 19.07.2021 15:35