ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2018 році1


Код за КВЕД-
2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного
виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

158541 

24312 

15,3 

82454 

52,0 

51775 

32,7

20428

12,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

39107

к

к

к

к

15197

38,9

6253

16,0

Промисловість

B+C+D+E

61144

18232

29,8

33797

55,3

9115

14,9

2376

3,9

Будівництво

F

8159

к

к

к

к

4420

54,2

1571

19,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15977

6402

40,1

9575

59,9

4687

29,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9100

6322

69,5

2778

30,5

578

6,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

856

к

к

к

к

338

39,5

Інформація та телекомунікації

J

1633

298

18,2

1335

81,8

852

52,2

Фінансова та страхова діяльність

K

305

к

к

к

к

130

42,6

Операції з нерухомим майном

L

3205

310

9,7

2895

90,3

1643

51,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2795

955

34,2

1840

65,8

974

34,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3023

1409

46,6

1614

53,4

522

17,3

Освіта

P

398

к

к

к

к

93

23,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

12161

10939

90,0

1222

10,0

93

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

162

162

100,0

57

35,2

Надання інших видів послуг

S

516

к

к

к

к

261

50,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 04.11.2019 15:47
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області