БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2018 року


 

Код за
КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у %  до
загального обсягу

Усього

16525365

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9368359

56,7

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

9302476

56,3

   Лісове господарство та лісозаготівлі

02

64105

0,4

   Рибне господарство

03

1778

0,0

Промисловість

 

2526571

15,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

122170

0,7

   Переробна промисловість

C

2070689

12,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

208088

1,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

125624

0,8

Будівництво

F

1560593

9,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

299822

1,8

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

61307

0,4

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

172824

1,0

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

65691

0,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

422463

2,6

   Наземний і трубопровідний транспорт

49

191260

1,2

   Водний транспорт

50

   Авіаційний транспорт

51

1

1

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

230767

1,4

   Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

8095

0,1

   Тимчасове розміщування

55

5440

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

2655

0,0

Інформація та телекомунікації

J

85725

0,5

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання
   звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

JA

9857

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

JB

4582

0,0

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

JC

71286

0,4

Фінансова та страхова діяльність

K

15580

0,1

Операції з нерухомим майном

L

87266

0,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

216882

1,3

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
   випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

MA

194194

1,2

   Наукові дослідження та розробки

MB

497

0,0

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та
   технічна діяльність, ветеринарна діяльність

MC

22191

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

24374

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1307225

7,9

Освіта

P

139114

0,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

444037

2,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

17474

0,1

Надання інших видів послуг

S

1785

0,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 • за січень–вересень 2018 року
  •  

   Освоєно (використано) капітальних інвестицій

   тис.грн

   у % до
   загального обсягу

   Усього

   10486289

   100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

   5949866

   56,7

      Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

   5897502

   56,2

      Лісове господарство та лісозаготівлі

   50630

   0,5

      Рибне господарство

   1734

   0,0

   Промисловість

   1704987

   16,3

   Будівництво

   1040631

   9,9

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

   213712

   2,0

      Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

   32149

   0,3

      Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   128213

   1,2

      Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   53350

   0,5

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

   329100

   3,2

      Наземний і трубопровідний транспорт

   141444

   1,3

      Водний транспорт

      Авіаційний транспорт

   1

   1

      Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

   187616

   1,8

      Поштова та кур'єрська діяльність

   Тимчасове розміщування й організація харчування

   7192

   0,1

      Тимчасове розміщування

   4996

   0,0

      Діяльність із забезпечення стравами та напоями

   2196

   0,0

   Інформація та телекомунікації

   65175

   0,6

      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання
      звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

   7491

   0,1

      Телекомунікації (електрозв'язок)

   3558

   0,0

      Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

   54126

   0,5

   Фінансова та страхова діяльність

   8536

   0,1

   Операції з нерухомим майном

   64738

   0,6

   Професійна, наукова та технічна діяльність

   162255

   1,6

      Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
      випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

   142456

   1,4

      Наукові дослідження та розробки

   1

   1

      Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
      діяльність, ветеринарна діяльність

   19310

   0,2

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

   14163

   0,1

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

   646484

   6,2

   Освіта

   65959

   0,6

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

   203503

   1,9

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   9102

   0,1

   Надання інших видів послуг

   886

   0,0

   1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 • за січень–червень 2018 року
  •  

   Освоєно (використано) капітальних інвестицій

   тис.грн

   у % до
   загального обсягу

   Усього

   5209028

   100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

   2394929

   46,0

      Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

   2355397

   45,2

      Лісове господарство та лісозаготівлі

   39343

   0,8

      Рибне господарство

   189

   0,0

   Промисловість

   1203323

   23,1

   Будівництво

   648279

   12,4

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

   141705

   2,7

      Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

   14488

   0,3

      Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   85614

   1,6

      Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   41603

   0,8

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

   202227

   3,9

      Наземний і трубопровідний транспорт

   80365

   1,5

      Водний транспорт

      Авіаційний транспорт

   1

   1

      Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

   121857

   2,3

      Поштова та кур'єрська діяльність

   Тимчасове розміщування й організація харчування

   5449

   0,1

      Тимчасове розміщування

   3639

   0,1

      Діяльність із забезпечення стравами та напоями

   1810

   0,0

   Інформація та телекомунікації

   34994

   0,7

      Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів,
      діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

   1493

   0,0

      Телекомунікації (електрозв'язок)

   2844

   0,1

      Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

   30657

   0,6

   Фінансова та страхова діяльність

   4939

   0,1

   Операції з нерухомим майном

   30370

   0,6

   Професійна, наукова та технічна діяльність

   90652

   1,7

      Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
      випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

   72354

   1,4

      Наукові дослідження та розробки

   1

   1

      Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
      діяльність, ветеринарна діяльність

   17829

   0,3

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

   10668

   0,2

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

   276085

   5,3

   Освіта

   20226

   0,4

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

   139522

   2,7

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   5070

   0,1

   Надання інших видів послуг

   590

   0,0

   1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 • за січень–березень 2018 року
  •  

   Освоєно (використано) капітальних інвестицій

   тис.грн

   у % до
   загального обсягу

   Усього

   2123592

   100,0

   Сільське, лісове та рибне господарство

   708590

   33,4

        Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

   702818

   33,1

        Лісове господарство та лісозаготівлі

   5590

   0,3

        Рибне господарство

   1

   1

   Промисловість

   771288

   36,3

   Будівництво

   313064

   14,7

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

   74862

   3,5

        Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

   8899

   0,4

        Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   43444

   2,0

        Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

   22519

   1,1

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

   45575

   2,2

        Наземний і трубопровідний транспорт

   26069

   1,2

        Водний транспорт

        Авіаційний транспорт

        Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

   19506

   0,9

        Поштова та кур'єрська діяльність

   Тимчасове розміщування й організація харчування

   2032

   0,1

        Тимчасове розміщування

   1865

   0,1

        Діяльність із забезпечення стравами та напоями

   167

   0,0

   Інформація та телекомунікації

   21060

   1,0

        Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання
        звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

   671

   0,0

        Телекомунікації (електрозв'язок)

   675

   0,0

        Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

   19714

   0,9

   Фінансова та страхова діяльність

   2152

   0,1

   Операції з нерухомим майном

   10657

   0,5

   Професійна, наукова та технічна діяльність

   28459

   1,3

        Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
        випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

   27463

   1,3

        Наукові дослідження та розробки

   1

   1

        Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
        діяльність, ветеринарна діяльність

   718

   0,0

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

   2724

   0,1

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

   63923

   3,0

   Освіта

   7286

   0,3

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

   70097

   3,3

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   1744

   0,1

   Надання інших видів послуг

   79

   0,0

   1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Останнє оновлення на Вівторок, 28 травня 2019, 13:51
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області