БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2018 році


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

77033886,1 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

63077027,9 

81,9 

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1721023,0

2,2

   Переробна промисловість

С

61356004,9 

79,7 

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

49348327,1

64,1

    Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

340886,6

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

3081474,4

4,0

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1828066,7

2,4

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

776399,0

1,0

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1746300,4

2,3

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1855490,6

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1937186,0

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13540828,7

17,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

416029,5 

0,5

 • у січні–листопаді 2018 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої
   продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   69878899,4 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   57541556,8 

   82,4 

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1589746,6 

   2,3

      Переробна промисловість

   С

   55951810,2 

   80,1 

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   44883601,5

   64,2

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   309171,1

   0,4

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2860296,7

   4,1

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1744466,8

   2,5

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   706523,4

   1,0

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   1548810,2

   2,2

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1727162,1

   2,5

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1771274,4

   2,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   11962997,1

   17,1 

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   374345,5 

   0,5

 • у січні–жовтні 2018 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   62574217,5 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   51672021,2 

   82,6 

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1441842,7 

   2,3

      Переробна промисловість

   С

   50230178,5 

   80,3

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   40224816,4

   64,3

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   280388,4

   0,4

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2625725,7

   4,2

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1574223,3

   2,5

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   644984,1

   1,0

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   1370997,4

   2,2

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1568567,7

   2,5

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1576702,3

   2,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   10568164,9

   16,9 

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   334031,4 

   0,5

 • у січні–вересні 2018 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   55464520,5 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   45636090,1 

   82,3 

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1252838,5 

   2,3

      Переробна промисловість

   С

   44383251,6 

   80,0

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   35549953,1

   64,1

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   263796,7

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2349515,5

   4,2

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1409758,1

   2,5

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   550041,5

   1,0

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   1156509,2

   2,1

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1404127,3

   2,5

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1379868,5

   2,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   9532658,4

   17,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   295772,0

   0,5

 • у січні–серпні 2018 року
  •  

   Код за
   КВЕД-2010

    

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   48668704,4 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   39742792,0

   81,7

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   1073305,0

   2,2

      Переробна промисловість

   С

   38669487,0

   79,5

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   30967698,8

   63,6

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   230696,2

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   2056446,1

   4,2

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1272899,4

   2,6

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   477230,1

   1,0

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   968367,3

   2,0

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1224892,7

   2,5

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1191217,3

   2,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   8662581,8

   17,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   263330,6

   0,5

 • у січні–липні 2018 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   42886584,8

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   34882917,0

   81,4

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   892934,1

   2,1

      Переробна промисловість

   С

   33989982,9

   79,3

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   27504646,4

   64,1

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   197273,3

   0,5

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   1730143,5

   4,0

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   1093544,6

   2,5

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   402423,7

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   808793,9

   1,9

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   1019056,4

   2,4

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   1000153,5

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   7771169,9

   18,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   232497,9

   0,5

 • у січні–червні 2018 року
  • Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до
   всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   36967628,5

   100,0

   Добувна та переробна промисловість

   B+C

   30008520,4

   81,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   723817,0

   2,0

   Переробна промисловість

   С

   29284703,4

   79,2

   з неї

    

    

   Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   23868716,2

   64,6

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
   зі шкіри та інших матеріалів

   13-15

   164362,0

   0,4

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
   та поліграфічна діяльність

   16-18

   1466993,0

   4,0

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   914410,4

   2,5

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів
   і фармацевтичних препаратів

   21

   345292,6

   0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

   22, 23

   658902,4

   1,8

   Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   836105,3

   2,3

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   834587,9

   2,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   6757570,3

   18,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   201537,8

   0,5

 • у січні–травні 2018 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до
   всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   31087961,3 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   25124199,3 

   80,8

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   549731,4

   1,8

      Переробна промисловість

   С

   24574467,9

   79,0 

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   20213035,6

   65,0

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   131649,7

   0,4

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   1219672,2

   3,9

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   745994,3

   2,4

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   274391,7

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   492400,0

   1,6

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   668882,7

   2,2

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   666343,3

   2,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   5795741,4 

   18,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   168020,6

   0,5

 • у січні–квітні 2018 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   24763512,7 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   19859782,0

   80,2

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   419869,6

   1,7

      Переробна промисловість

   С

   19439912,4

   78,5 

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   16149332,5

   65,2

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   104172,8

   0,4

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   956032,5

   3,9

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   549663,5

   2,2

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   215819,3

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   307992,6

   1,2

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   510512,3

   2,1

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   515145,7

   2,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   4769090,0

   19,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   134640,7

   0,5

 • у січні–березні 2018 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї
   реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   17260069,3 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   13331597,6 

   77,2

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   300873,3

   1,7

      Переробна промисловість

   С

   13030724,3

   75,5

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   10647201,9

   61,7

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   77604,5

   0,4

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   725197,6

   4,2

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   342194,2

   2,0

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   163692,4

   0,9

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   194726,4

   1,1

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   399565,7

   2,3

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
        устатковання

   26-30

   380434,1

   2,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   3828403,3 

   22,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   100068,4

   0,6 

 • у січні–лютому 2018 року
  •  

   Код за КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
   без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   11300436,7

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   8760586,6

   77,5

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   195261,9

   1,7

      Переробна промисловість

   С

   8565324,7

   75,8

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   7060638,7

   62,5

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   48822,9

   0,4

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   445286,8

   3,9

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   209498,0

   1,9

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   118686,6

   1,1

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   125661,9

   1,1

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   267728,9

   2,4

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   216508,6

   1,9

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   2473878,9

   21,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   65971,2

   0,6 

 • за січень 2018 року
  • Код за
   КВЕД-2010

   Обсяг реалізованої промислової продукції
   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

   тис.грн

   у % до всієї реалізованої продукції

   Промисловість 

   B+C+D+Е 

   5677580,1 

   100,0

     Добувна та переробна промисловість

   B+C

   4355885,5 

   76,7

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

   B

   91619,4

   1,6

      Переробна промисловість

   С

   4264266,1

   75,1

        з неї

    

    

        Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   10-12

   3532596,8

   62,2

        Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
        шкіри та інших матеріалів

   13-15

   23764,1

   0,4

        Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
        поліграфічна діяльність

   16-18

   225133,1

   4,0

        Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   19

        Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   20

   105553,1

   1,9

        Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
        фармацевтичних препаратів

   21

   47297,3

   0,8

        Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
        мінеральної продукції

   22, 23

   51639,9

   0,9

        Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
        виробів, крім машин і устатковання

   24, 25

   142376,5

   2,5

        Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

   26-30

   96601,8

   1,7

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   D

   1289067,9 

   22,7

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   Е

   32626,7

   0,6

Останнє оновлення на Четвер, 07 березня 2019, 13:12
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області