БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за  січень–травень 2020 року

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

32072987,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

27175085,1

84,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

590281,5

1,8

Переробна промисловість

С

26584803,6

82,9

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

21361754,7

66,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

112721,5

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1251878,2

3,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

890892,4

2,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

348052,3

1,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

518699,1

1,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

710874,1

2,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

996056,1

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4653140,4

14,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

244762,0

0,8

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

25799167,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

21591261,8

83,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

474948,9

1,8

Переробна промисловість

С

21116312,9

81,9

   з неї

 

 

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
   виробів

10-12

16909590,9

65,5

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

88479,8

0,3

   виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
   та поліграфічна діяльність

16-18

1014744,8

3,9

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

738889,2

2,9

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

301075,7

1,2

   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22, 23

416494,6

1,6

   металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

513094,1

2,0

   машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

816840,5

3,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4011660,0

15,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

196245,3

0,8

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

19708121,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

16328050,2

82,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

342033,0

1,7

Переробна промисловість

С

15986017,2

81,1

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

12645497,1

64,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

62123,8

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

809101,4

4,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

593564,5

3,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

263432,2

1,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

316733,5

1,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

400263,6

2,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

661041,7

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3231795,2

16,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

148276,4

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

12430825,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10057730,8

80,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

207409,2

1,7

Переробна промисловість

С

9850321,6

79,2

з неї

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7785532,1

62,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

40973,8

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

552770,9

4,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

318448,7

2,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

172733,1

1,4

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

203143,7

1,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

234203,6

1,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

387565,8

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2275148,7

18,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

97946,1

0,8

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

5965774,6 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4659221,0

78,1

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101586,3

1,7

   Переробна промисловість

С

4557634,7

76,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

3676909,8

61,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

22025,8

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

245503,0

4,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

126756,7

2,1

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

63394,8

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

85492,6

1,4

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

102145,7

1,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

163345,2

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1256747,0

21,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

49806,6

0,8

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області