БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень 2020 року


Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

5965774,6 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4659221,0

78,1

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101586,3

1,7

   Переробна промисловість

С

4557634,7

76,4

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

3676909,8

61,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

22025,8

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

245503,0

4,1

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

126756,7

2,1

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

63394,8

1,1

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

85492,6

1,4

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

102145,7

1,7

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

163345,2

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1256747,0

21,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

49806,6

0,8

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області