БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році


(відсотків до відповідного періоду попереднього року)


Код за    КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Промисловість

B+C+D

87,9

99,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

93,4

104,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

128,4

123,3

   Переробна промисловість

С

92,9

103,9

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

89,7

103,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
     інших матеріалів

13-15

91,6

75,0

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

152,7

172,9

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,6

90,3

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
     препаратів

21

48,9

141,7

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

149,8

123,8

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
     машин і устатковання

24, 25

60,7

54,9

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

146,8

119,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

61,5

76,2

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області