БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році


(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень– квітень

Січень–травень

Січень– червень

Промисловість

B+C+D

87,9

99,9

98,5

93,2

91,5

90,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

93,4

104,2

101,9

95,6

93,7

93,9

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

128,4

123,3

117,3

109,9

106,8

106,8

   Переробна промисловість

С

92,9

103,9

101,7

95,4

93,5

93,7

     з неї

 

 

 

 

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

89,7

103,6

103,4

99,5

98,0

98,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

91,6

75,0

69,8

58,7

59,2

54,5

     виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

152,7

172,9

129,1

108,9

98,4

99,9

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

91,6

90,3

86,2

81,3

80,7

78,6

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

48,9

141,7

184,4

215,7

234,6

220,9

     виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22, 23

149,8

123,8

101,3

86,9

81,7

82,4

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

60,7

54,9

53,2

48,7

49,6

50,2

     машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

146,8

119,3

106,6

75,5

71,3

73,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

61,5

76,2

78,0

78,6

77,8

73,7


 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області