БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
 у 2010-2019 роках


 

2010

2011

2012

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість1

18108216,8

100,0

21004263,6

100,0 

22535115,9

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

269568,6

1,5

365697,2

1,7

443952,0

2,0

Переробна промисловість

14149959,3

78,1

15883823,3

75,6

16161786,3

71,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10574910,2

58,4

11674810,9

55,6

11754476,0

52,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

124868,1

0,7

138289,8

0,6

118793,4

0,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

696269,3

3,8

729049,6

3,5

690786,7

3,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

477119,7

2,6

665308,0

3,2

841302,7

3,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

к

к

к

к

194260,2

0,9

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

629017,7

3,5

802702,5

3,8

795947,4

3,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

512658,6

2,8

684701,9

3,3

707609,3

3,1

машинобудування

663119,3

3,7

717832,7

3,4

820835,5

3,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

84215,1

0,5

99046,6

0,5

103106,4

0,4

виробництво електричного устатковання

62640,7

0,4

222008,2

1,0

301740,8

1,3

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

496772,3

2,7

360477,6

1,7

379011,6

1,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

19491,2

0,1

36300,3

0,2

36976,7

0,2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

303220,0

1,7

299642,9

1,4

237775,1

1,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3426972,3

18,9

4487938,4

21,4

5651445,8

25,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

261716,6

1,5

266804,7

1,3

277931,8

1,2

Продовження

 

2013

2014

2015

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість1

25503416,0

100,0

25011934,1

100,0

42503990,0 

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

364103,6

1,4

616575,1

2,5

870727,4

2,0

Переробна промисловість

18146528,8

71,1

21137845,8

84,5

37400838,4

88,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

13371700,9

52,4

15771512,4

63,1

29832367,2

70,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111316,8

0,4

146689,4

0,6

237448,0

0,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

713670,1

2,8

1040276,8

4,2

1713403,5

4,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1217200,4

4,8

1305641,7

5,2

1691126,0

4,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

237888,1

0,9

160474,7

0,6

233828,2

0,5

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

661779,9

2,6

821768,3

3,3

1092165,3

2,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

826498,1

3,2

928946,3

3,7

1223916,5

2,9

машинобудування

785169,0

3,1

755307,6

3,0

1056276,3

2,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

123983,9

0,5

140989,3

0,5

186797,1

0,4

виробництво електричного устатковання

233423,1

0,9

244773,5

1,0

289095,9

0,7

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

388801,6

1,5

315941,1

1,3

536133,9

1,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

38960,4

0,2

53603,7

0,2

44249,4

0,1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

221305,5

0,9

207228,6

0,8

320307,4

0,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6746158,9

26,5

3004749,4

12,0

3906464,6

9,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

246624,7

1,0

252763,8

1,0

325959,6

0,8

Продовження

 

2016

2017

2018

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість1

52901792,7

100,0

63092560,0 

100,0

73648626,6

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1094360,7

2,1

1325884,2

2,1

1765900,1

2,4

Переробна промисловість

46710234,4

88,3

54871203,6

87,0

63211998,8

85,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

37561835,3

71,0

43564055,7

69,1

49049325,9

66,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

280228,3

0,5

359375,2

0,6

363291,5

0,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

2148524,5

4,1

2542094,0

4,0

3285236,2

4,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1891416,4

3,6

2156647,3

3,4

1580332,4

2,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

329199,2

0,6

411350,7

0,7

к

к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

1393568,2

2,6

1570266,5

2,5

1870646,4

2,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

1213215,5

2,3

1858683,1

2,9

2870526,9

3,9

машинобудування

1499476,8

2,9

1798796,4

2,8

2790219,9

3,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

306564,6

0,6

392218,2

0,6

345309,6

0,5

виробництво електричного устатковання

398470,5

0,8

462353,6

0,7

956673,6

1,3

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

604554,3

1,1

882410,1

1,4

1051077,4

1,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

189887,4

0,4

61814,5

0,1

437159,3

0,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

392770,2

0,7

609934,7

1,0

881227,9

1,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4721702,1

8,9

6370854,7

10,1

8107612,4

11,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

375495,5

0,7

524617,5

0,8

563115,3

0,8

 

Продовження

 

20193

тис.грн

у % до

підсумку

Промисловість1

81162036,2

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1819468,9

2,2

Переробна промисловість

68703811,2

84,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

52000984,3

64,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

341096,0

0,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

3493722,4

4,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1928808,9

2,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

к

к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

1982401,9

2,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

3965959,1

4,9

машинобудування

3418487,9

4,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

355338,4

0,4

виробництво електричного устатковання

1314976,0

1,6

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1209502,9

1,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

538670,6

0,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

876261,5

1,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9869816,7

12,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

768939,4

0,9

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області