БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього2

193383010,6 

50872236,7 

26,3 

91757106,4

47,5

50753667,5

26,2

15360156,3

7,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

38358190,2

7904238,6

20,6

16103808,6

42,0

14350143,0

37,4

4666502,0

12,2

Промисловість

B+C+D+E

82393752,4

34333573,8

41,7

41938734,5

50,9

6121444,1

7,4

1047699,1

1,3

Будівництво

F

14308603,2

к

к

к

к

3991411,9

27,9

1213298,8

8,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

44458108,7

к

к

к

к

18989331,2

42,7

5289073,6

11,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5438519,5

3133594,7

57,6

2304924,8

42,4

893042,3

16,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

197371,3

к

к

к

к

58930,3

29,9

Інформація та телекомунікації

J

2942497,7

1603337,8

54,5

1339159,9

45,5

570074,7

19,4

Фінансова та страхова діяльність

K

194440,8

к

к

к

к

92570,1

47,6

Операції з нерухомим майном

L

1216072,2

75189,2

6,2

1140883,0

93,8

681101,3

56,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1489681,5

258471,2

17,4

1231210,3

82,6

430026,2

28,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

885311,5

275496,8

31,1

609814,7

68,9

261293,3

29,5

Освіта

P

49161,3

к

к

к

к

22970,4

46,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1350669,3

1144684,3

84,7

205985,0

15,3

79972,3

5,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

27342,6

27342,6

100,0

16087,5

58,8

Надання інших видів послуг

S

73288,4

к

к

к

к

37514,4

51,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області