БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього2

10294 

15

0,1

606

5,9

9673

94,0

8189

79,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2866

3

0,1

150

5,2

2713

94,7

2352

82,1

Промисловість

B+C+D+E

1449

9

0,6

170

11,7

1270

87,7

965

66,6

Будівництво

F

718

1

0,1

22

3,1

695

96,8

564

78,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2271

2

0,1

58

2,5

2211

97,4

1925

84,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

372

45

12,1

327

87,9

248

66,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

122

2

1,6

120

98,4

104

85,2

Інформація та телекомунікації

J

324

5

1,5

319

98,5

289

89,2

Фінансова та страхова діяльність

K

43

1

2,3

42

97,7

35

81,4

Операції з нерухомим майном

L

837

5

0,6

832

99,4

773

92,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

512

8

1,6

504

98,4

450

87,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

348

20

5,7

328

94,3

270

77,6

Освіта

P

57

2

3,5

55

96,5

43

75,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

248

117

47,2

131

52,8

60

24,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

32

32

100,0

26

81,3

Надання інших видів послуг

S

95

1

1,1

94

98,9

85

89,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області