БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

171574 

25482 

14,8 

96367

56,2

49725

29,0

21240

12,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

36382

4311

11,9

18558

51,0

13513

37,1

5150

14,2

Промисловість

B+C+D+E

60519

18539

30,6

33901

56,0

8079

13,4

1901

3,1

Будівництво

F

7327

к

к

к

к

4331

59,1

2048

28,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

16439

к

к

к

к

9714

59,1

4928

30,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9352

6459

69,1

2893

30,9

1450

15,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

789

к

к

к

к

251

31,8

Інформація та телекомунікації

J

1665

302

18,1

1363

81,9

870

52,3

Фінансова та страхова діяльність

K

336

к

к

к

к

152

45,2

Операції з нерухомим майном

L

3166

336

10,6

2830

89,4

1661

52,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2648

733

27,7

1915

72,3

873

33,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3241

1484

45,8

1757

54,2

715

22,1

Освіта

P

468

к

к

к

к

134

28,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

28643

26998

94,3

1645

5,7

848

3,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

177

177

100,0

60

33,9

Надання інших видів послуг

S

422

к

к

к

к

199

47,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані попередні.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області