Друк

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

176019 

25482 

14,5 

96421 

54,8 

54116

30,7

25388

14,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

38174

4311

11,3

18583

48,7

15280

40,0

6824

17,9

Промисловість

B+C+D+E

61089

18539

30,4

33919

55,5

8631

14,1

2412

3,9

Будівництво

F

7556

к

к

к

к

4559

60,3

2261

29,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

17216

к

к

к

к

10489

60,9

5662

32,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9477

6463

68,2

3014

31,8

1559

16,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

832

к

к

к

к

291

35,0

Інформація та телекомунікації

J

1787

306

17,1

1481

82,9

987

55,2

Фінансова та страхова діяльність

K

345

к

к

к

к

161

46,7

Операції з нерухомим майном

L

3545

336

9,5

3209

90,5

2029

57,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2792

733

26,3

2059

73,7

1011

36,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3406

1484

43,6

1922

56,4

872

25,6

Освіта

P

488

к

к

к

к

149

30,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

28665

26998

94,2

1667

5,8

864

3,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

190

190

100,0

72

37,9

Надання інших видів послуг

S

457

к

к

к

к

234

51,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані попередні.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.