БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємствау 2019 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього2

17804515,8 

4132575,0 

23,2 

10032605,5 

56,4 

3639335,3 

20,4

1253959,8

7,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

3660134,9

708308,4

19,4

1965580,1

53,7

986246,4

26,9

284829,7

7,8

Промисловість

B+C+D+E

7776343,1

3051162,9

39,2

4087698,4

52,6

637481,8

8,2

116255,7

1,5

Будівництво

F

879522,9

к

к

к

к

342492,7

39,0

130926,2

14,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1228752,1

к

к

к

к

629689,2

51,2

290947,6

23,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

949071,0

738249,2

77,8

210821,8

22,2

77308,0

8,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

45437,3

к

к

к

к

12805,0

28,2

Інформація та телекомунікації

J

223706,1

84868,8

37,9

138837,3

62,1

69253,4

31,0

Фінансова та страхова діяльність

K

38829,7

к

к

к

к

16321,4

42,0

Операції з нерухомим майном

L

207509,7

22325,9

10,8

185183,8

89,2

96477,3

46,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

336569,1

147572,1

43,8

188997,0

56,2

53796,7

16,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

256672,3

141224,0

55,0

115448,3

45,0

41689,8

16,2

Освіта

P

25471,3

к

к

к

к

7266,9

28,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2132873,4

2044779,2

95,9

88094,2

4,1

39842,3

1,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

13678,4

13678,4

100,0

4313,6

31,5

Надання інших видів послуг

S

29944,5

к

к

к

к

11926,2

39,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані попередні.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області