БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Середня заробітна плата штаних працівників за видами економічної діяльності
у 2020 році


Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

9481 9514

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9675 9414

Промисловість

12063 11893

   Добувна
   промисловість
   і розроблення кар'єрів

10437 10604

   Переробна
   промисловість

11924 11557

   Постачання
   електроенергії, газу,
   пари та  
   кондиційованого
   повітря

13733 14266

   Водопостачання;
   каналізація, 
   поводження з
   відходами

9304 9337

Будівництво

12000 12350

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7996 8339

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10193 9782

Тимчасове розміщування й організація харчування

6519 6456

Інформація та телекомунікації

9683 9882

Фінансова та страхова діяльність

13981 15380

Операції з нерухомим майном

7549 7274

Професійна, наукова та технічна діяльність

10988 10775

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6754 6702

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

11684 11967

Освіта

7840 7878

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

6771 7256

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5802 5960

Надання інших видів послуг

6293 6366

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області