БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2020 році


(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього

9481 9497

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9675 9545

Промисловість

12063 11978

   Добувна
   промисловість і
   розроблення
   кар'єрів

10437 10521

   Переробна
   промисловість

11924 11741

   Постачання
   електроенергії,
   газу,
   пари та
   кондиційованого
   повітря

13733 14000

   Водопостачання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

9304 9321

Будівництво

12000 12177

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7996 8164

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10193 9988

Тимчасове розміщування й організація харчування

6519 6487

Інформація та телекомунікації

9683 9783

Фінансова та страхова діяльність

13981 14680

Операції з нерухомим майном

7549 7412

Професійна, наукова та технічна діяльність

10988 10884

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6754 6729

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

11684 11828

Освіта

7840 7859

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

6771 7013

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5802 5881

Надання інших видів послуг

6293 6330

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області