БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності
у червні 2020 року

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на червень, тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до

4723,00

грн

від 4723,01

до

6000,00

грн

від 6000,01

до

6500,00

грн

від 6500,01

до

7000,00

грн

від 7000,01

до

8000,00

грн

від 8000,01

до

10000,00

грн

від 10000,01 до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

233,0 

9,6

20,0

6,0 

5,8

7,6

12,3 

10,3

10,4

9,4

4,3 

4,3

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

29,4

7,2

26,0

5,8

6,0

7,8

11,2

9,4

8,8

8,1

4,6

5,1

Промисловість

52,2

5,7

15,7

4,3

4,1

6,1

13,3

11,5

14,8

12,9

5,5

6,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1,8

10,0

9,4

7,4

7,3

7,3

10,5

14,4

13,5

12,2

3,2

4,8

Переробна промисловість

38,1

7,0

17,9

4,3

4,3

6,1

14,1

11,2

13,9

11,0

4,4

5,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9,5

0,6

8,5

3,1

2,0

4,6

8,9

10,6

19,4

21,9

11,4

9,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2,9

3,5

17,2

5,9

5,5

9,8

19,6

16,0

11,6

7,5

2,5

0,9

Будівництво

4,2

2,5

17,5

3,5

1,7

9,2

10,1

6,8

10,6

14,9

7,2

16,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12,9

8,5

35,9

9,0

4,6

6,8

12,2

8,6

6,4

4,6

1,7

1,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

22,1

11,9

12,8

4,3

6,2

9,2

17,9

15,1

11,1

6,8

2,9

1,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

0,5

3,2

35,6

17,8

0,7

9,2

9,4

6,5

8,2

7,1

1,9

0,4

Інформація та телекомунікації

1,7

7,6

15,3

10,0

8,1

10,7

12,0

6,4

7,9

15,1

3,4

3,5

Фінансова та страхова діяльність

2,8

3,9

9,1

1,5

2,2

4,4

13,2

10,9

17,0

19,1

9,4

9,3

Операції з нерухомим майном

1,3

9,2

40,9

4,3

4,8

7,9

10,2

9,9

6,5

3,1

1,2

2,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

3,5

7,8

29,1

4,1

5,0

6,6

10,5

8,5

7,5

8,8

3,9

8,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1,9

17,2

42,8

4,6

4,0

8,3

9,1

5,2

4,9

2,9

0,5

0,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

15,0

4,9

10,1

3,7

5,1

8,8

16,8

14,3

12,7

9,9

7,2

6,5

Освіта

49,6

11,9

19,2

6,3

5,6

7,6

9,7

9,9

10,6

11,1

4,6

3,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

31,2

14,4

23,0

10,4

9,4

9,1

11,2

7,4

5,6

5,1

2,3

2,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4,3

26,9

27,9

6,7

5,0

6,7

9,3

5,6

5,0

4,2

1,6

1,1

Надання інших видів послуг

0,5

30,0

20,5

15,1

8,7

6,1

4,1

3,7

4,9

5,1

0,8

1,0

 

Кількість

праців-ників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встанов-леного на березень, тис. осіб

 

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до

4723,00

грн

від 4723,01

до

6000,00

грн

від 6000,01

до

6500,00

грн

від 6500,01

до

7000,00

грн

від 7000,01

до

8000,00

грн

від 8000,01

до

10000,00

грн

від 10000,01 до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

238,2

11,0

20,7

6,5

6,4

8,0

11,9

10,4

10,3

8,1

3,3

3,4

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

26,7

6,4

24,5

5,8

7,9

8,9

11,3

9,8

8,4

8,1

4,7

4,2

Промисловість

54,4

6,6

13,8

4,7

4,8

5,9

12,8

12,2

14,4

12,8

5,3

6,7

   Добувна
   промисловість і
   розроблення
   кар'єрів

1,7

5,0

5,4

9,3

8,0

7,5

14,0

16,0

16,4

11,2

4,0

3,2

   Переробна
   промисловість

40,0

8,5

16,8

4,0

4,8

6,1

13,2

12,0

12,9

10,8

4,3

6,6

   Постачання
   електроенергії,
   газу, пари та
   кондиційова-
   ного повітря

9,9

0,4

2,5

6,4

4,5

3,7

8,7

11,3

20,1

22,4

10,4

9,6

   Водопоста-
   чання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

2,8

3,0

15,7

5,5

3,5

10,0

20,4

16,7

14,0

7,6

2,6

1,0

Будівництво

4,1

9,2

17,9

5,3

2,8

9,0

9,8

9,0

9,9

12,4

4,5

10,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13,4

14,8

31,5

6,7

5,2

7,7

11,2

8,0

6,7

4,2

2,2

1,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

20,5

16,3

12,1

4,0

4,1

7,8

15,2

14,6

13,2

7,9

3,1

1,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

0,7

12,6

44,4

13,5

12,9

3,9

1,2

2,5

2,2

3,0

2,4

1,4

Інформація та телекомунікації

1,8

4,6

21,9

9,8

6,8

10,2

11,3

7,0

9,1

13,4

3,3

2,6

Фінансова та страхова діяльність

2,7

1,2

8,6

1,7

2,2

4,6

11,0

12,1

20,9

18,6

7,0

12,1

Операції з нерухомим майном

1,5

16,2

39,4

3,1

8,5

7,8

8,5

5,1

6,6

2,2

1,8

0,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

3,5

7,5

28,7

4,4

6,6

7,4

11,1

8,7

7,4

7,5

3,2

7,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1,9

17,4

42,1

6,0

5,0

7,0

10,2

4,6

4,0

2,1

0,6

1,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

15,2

5,0

10,2

5,1

5,8

8,0

13,7

16,4

14,2

10,1

4,8

6,7

Освіта

53,4

13,4

25,2

7,6

6,7

8,6

11,2

9,8

9,7

6,1

1,3

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

33,4

14,1

24,0

10,9

10,4

10,4

11,0

6,4

5,4

4,3

1,9

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4,4

28,3

32,4

7,1

6,6

6,1

7,4

5,4

3,3

2,4

0,9

0,1

Надання інших видів послуг

0,6

36,3

34,7

3,7

1,7

2,7

7,4

3,6

2,5

4,7

1,8

0,9

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області