БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2020 році


Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

142Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

135Промисловість

142


   Добувна
   промисловість і
   розроблення
   кар'єрів

123


   Переробна
   промисловість

139


   Постачання
   електроенергії,
   газу, пари та
   кондиційованого
   повітря

155


   Водопостачання;
   каналізація,
   поводження з
   відходами

155


Будівництво

134


Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

154


Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

142


Тимчасове розміщування й організація харчування

133


Інформація та телекомунікації

154


Фінансова та страхова діяльність

153


Операції з нерухомим майном

151


Професійна, наукова та технічна діяльність

150


Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

156


Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

154


Освіта

131


Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

152


Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

147


Надання інших видів послуг

137


 Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області