БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2019 році


Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

Усього

141

139

141

141

146

121

134

129

142

151

147

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

133

141

149

152

154

133

169

156

160

165

155

Промисловість

141

142

145

144

149

127

152

139

146

155

149

     Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

123

126

137

137

148

125

155

139

137

153

145

     Переробна промисловість

136

140

143

142

148

127

152

139

147

154

147

     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
     повітря

157

150

152

149

153

128

152

137

143

160

155

     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

155

147

150

148

152

130

154

143

146

159

154

Будівництво

133

141

147

149

152

134

166

147

150

160

157

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152

146

146

149

153

131

156

146

150

158

153

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

142

138

141

138

141

123

145

135

139

143

143

Тимчасове розміщування й організація харчування

133

136

124

133

142

120

127

112

144

141

142

Інформація та телекомунікації

155

150

148

150

149

126

145

139

145

156

153

Фінансова та страхова діяльність

153

149

149

148

157

130

156

142

150

159

154

Операції з нерухомим майном

156

149

147

147

156

129

157

145

144

160

150

Професійна, наукова та технічна діяльність

145

143

147

146

156

122

140

131

146

156

152

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

153

147

150

153

159

134

158

146

148

163

154

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

154

147

147

143

152

123

146

128

137

153

151

Освіта

130

128

127

127

132

96

57

83

129

135

133

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

150

145

145

146

148

125

147

135

139

151

150

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

141

133

134

132

139

114

118

114

127

142

138

Надання інших видів послуг

153

140

141

144

148

120

148

133

137

154

146

 Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області