БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році


(відсотків до відповідного періоду попереднього року)  

 

Код за    КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень– квітень

Січень– травень

Січень– червень

Січень– липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

113,8

109,3

112,0

115,8

118,2

120,0

120,3 

  Добувна та переробна промисловість

B+C

116,7

113,2

118,9

122,2

124,4

124,1

124,3

   Добувна промисловість і
   розроблення кар’єрів

B

71,5

71,9

85,1

96,6

96,3

93,1

99,4

   Переробна промисловість

С

117,6

114,1

119,6

122,7

125,1

125,0

125,0

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     виробництво харчових продуктів,
     напоїв і тютюнових виробів

10-12

116,8

112,3

114,5

117,8

120,1

120,9

120,7

 

 

 

 

 

     текстильне виробництво,
     виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

114,0

114,0

106,6

104,7

102,9

102,8

103,8

 

 

 

 

 

     виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

141,0

119,2

163,4

177,7

179,4

166,6

172,3

 

 

 

 

 

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

 

 

 

 

 

     виробництво хімічних речовин і
     хімічної продукції

20

84,2

76,7

66,7

73,4

78,4

89,0

88,5

 

 

 

 

 

     виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

249,8

130,8

108,5

102,7

97,1

102,9

97,5

 

 

 

 

 

     виробництво гумових і
     пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,5

110,4

135,3

136,2

128,5

122,8

120,7

 

 

 

 

 

     металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

135,4

174,0

181,6

188,0

190,9

189,6

185,7

 

 

 

 

 

     машинобудування, крім ремонту і
     монтажу машин і устатковання

26-30

84,8

87,9

88,0

130,1

86,5

84,9

86,5

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,8

95,9

88,7

92,9

95,2

103,8

104,4

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області