Друк

Статистична інформація

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2018 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати
на капітальний
ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

349748,1 

80949,8

38638,7

268798,3

   у тому числі на

 

 

 

 

   охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

13069,3

7543,7

260,1

5525,6

   очищення зворотних вод

174396,9

34521,5

34113,4

139875,4

   поводження з відходами

113990,0

2991,5

2991,5

110998,5

   захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

7119,6

4,0

4,0

7115,6

   зниження шумового і вібраційного впливу

35897,1

35889,1

1269,7

8,0

   збереження біорізноманіття і середовища існування

3465,4

3465,4

   радіаційну безпеку

25,2

25,2

   науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

   інші напрями природоохоронної діяльності

1784,6

1784,6