БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2018 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

Код за
КВЕД-2010

Капітальні інвестиції

Поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

80949,8

268798,3

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

110,9

14890,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

1730,1

   Переробна промисловість

С

12503,2

34635,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

20,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

33716,3

204898,6

   Будівництво

F

3383,7

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10,7

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

255,8

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

   Інформація та телекомунікації

J

   Фінансова та страхова діяльність

K

   Операції з нерухомим майном

L

55,3

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

5080,2

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

34619,4

35,7

   Освіта

P

1,2

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

3345,1

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

   Надання інших видів послуг

S

455,5

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області