БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

 

Статистична інформація

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
у 2018 році

 

Обсяги викидів1

У % до 2017р.

Усього, т 

97327,3

62,5

   у тому числі

 

 

   метали та їх сполуки

24,8

82,5

     з них

 

 

     свинець

2,1

75,0

     мідь

1,5

76,9

     нікель

1,9

77,0

     хром

1,3

79,4

     цинк

8,6

100,5

     арсен

2,5

77,1

   метан

9171,6

20,1

   неметанові леткі органічні сполуки

2469,8

95,7

   оксид вуглецю

6516,3

105,9

   діоксид та інші сполуки сірки

54491,7

75,6

     з них

 

 

     діоксид сірки

54354,1

75,6

   сполуки азоту

10340,2

84,2

     з них

 

 

     діоксид азоту

8890,6

83,7

     оксид азоту

113,4

84,3

     аміак

1335,7

97,6

   речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

14218,7

83,9

   стійкі органічні забруднювачі

     з них

 

 

     поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

   інші

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

5,3

83,5

1Від стаціонарних джерел забруднення.

 

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області