Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього2

144739946,2 

35610692,0 

24,6 

67969832,2 

47,0 

41159422,0 

28,4

11580604,4

8,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

40917780,0

3

3

3

3

11960206,3

29,2

3455371,1

8,4

Промисловість

B+C+D+E

56775968,8

3

3

3

3

4847771,3

8,5

931349,7

1,6

Будівництво

F

4971450,6

2758151,7

55,5

2213298,9

44,5

813656,3

16,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

32769737,1

15088164,0

46,0

17681573,1

54,0

4820513,2

14,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4754201,0

3366036,1

70,8

1388164,9

29,2

282590,2

5,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

140012,0

3

3

3

3

61442,9

43,9

Інформація та телекомунікації

J

1793527,2

3

3

3

3

252921,6

14,1

Фінансова та страхова діяльність

K

99067,2

99067,2

100,0

52762,5

53,3

Операції з нерухомим майном

L

771103,3

57804,0

7,5

713299,3

92,5

387891,5

50,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

707881,2

110977,2

15,7

596904,0

84,3

270763,7

38,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

544268,1

206135,8

37,9

338132,3

62,1

184872,8

34,0

Освіта

P

30953,2

3

3

3

3

11724,9

37,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

388062,7

250018,2

64,4

138044,5

35,6

14582,6

3,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

12637,9

12637,9

100,0

4778,5

37,8

Надання інших видів послуг

S

63295,9

3

3

3

3

35382,9

55,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
3
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Останнє оновлення на Вівторок, 26 червня 2018, 14:37
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області