Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємствау 2017 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього2

9904135,6 

1978130,5 

20,0 

5493101,9 

55,4 

2432903,2 

24,6

701326,4

7,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

3098140,3

3

3

3

3

721356,3

23,3

157139,8

5,1

Промисловість

B+C+D+E

4097965,1

3

3

3

3

426703,1

10,4

86922,6

2,1

Будівництво

F

396736,8

231305,3

58,3

165431,5

41,7

48339,3

12,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

830320,2

402147,8

48,4

428172,4

51,6

183974,3

22,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

569179,8

434121,2

76,3

135058,6

23,7

21454,8

3,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

36827,2

3

3

3

3

14485,8

39,3

Інформація та телекомунікації

J

186940,1

3

3

3

3

36998,0

19,8

Фінансова та страхова діяльність

K

22511,5

22511,5

100,0

11414,1

50,7

Операції з нерухомим майном

L

142001,3

20493,1

14,4

121508,2

85,6

58360,4

41,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

149499,4

59114,7

39,5

90384,7

60,5

36460,8

24,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

162877,1

79009,7

48,5

83867,4

51,5

22870,3

14,0

Освіта

P

11808,6

3

3

3

3

3628,8

30,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

168917,0

124014,5

73,4

44902,5

26,6

6832,5

4,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7453,5

7453,5

100,0

2209,7

29,6

Надання інших видів послуг

S

22957,7

3

3

3

3

10235,2

44,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані попередні.
3
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Останнє оновлення на Вівторок, 26 червня 2018, 14:37
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області