Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

139989 

19076 

13,6 

72935 

52,1 

47978 

34,3

16724

11,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

41445

3

3

3

3

13205

31,9

4011

9,7

Промисловість

B+C+D+E

52063

3

3

3

3

8794

16,9

1973

3,8

Будівництво

F

6016

2616

43,5

3400

56,5

1242

20,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15243

5872

38,5

9371

61,5

4330

28,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9255

6545

70,7

2710

29,3

534

5,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

865

3

3

3

3

353

40,8

Інформація та телекомунікації

J

1751

3

3

3

3

804

45,9

Фінансова та страхова діяльність

K

272

272

100,0

133

48,9

Операції з нерухомим майном

L

2893

336

11,6

2557

88,4

1368

47,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2282

705

30,9

1577

69,1

823

36,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3271

1448

44,3

1823

55,7

475

14,5

Освіта

P

351

3

3

3

3

99

28,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

3548

2279

64,2

1269

35,8

245

6,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

144

144

100,0

44

30,6

Надання інших видів послуг

S

590

3

3

3

3

290

49,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані попередні.
3
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної інформації.

Останнє оновлення на Вівторок, 26 червня 2018, 14:36
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області