Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
за січень–березень 2018 року

(тис.грн)

Результат від операційної
діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

499494,2 

14297917,7

3,5

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

30788,0

253653,0

12,1

   Переробна промисловість

400907,2

10461074,2

3,8

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

317343,8

8358578,7

3,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

1907,3

77346,3

2,5

     виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна
     діяльність

11941,2

699307,3

1,7

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

–1167,5

186781,8

–0,6

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

16725,1

301611,2

5,5

     машинобудування

21714,0

340399,5

6,4

       виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
       продукції

13912,0

51167,0

27,2

       виробництво електричного устатковання

1

1

1

       виробництво машин і устатковання, не віднесених до
       інших угруповань

6145,0

247445,5

2,5

       виробництво автотранспортних засобів, причепів і
       напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

       виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж
       машин і устатковання

848,3

87745,8

1,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

78428,0

3464586,5

2,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–10629,0

118604,0

–9,0

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Останнє оновлення на Вівторок, 17 липня 2018, 12:20
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області