Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–червень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від  операційної
діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень
рентабельності(збитковості), %

Промисловість

1251705,2 

23601550,3

5,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

86458,0

399815,0

21,6

Переробна промисловість

834176,2

18703211,3

4,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

568732,3

15276153,0

3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

10818,0

141157,0

7,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

77130,0

942069,0

8,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

17110,0

468671,0

3,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

21252,0

447294,0

4,8

машинобудування

61905,2

494132,3

12,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

37904,0

103883,0

36,5

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

22102,2

327051,3

6,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

8548,7

133207,0

6,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

347732,0

4305883,0

8,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–16661,0

192641,0

–8,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 • за січень–березень 2017 року
  • (тис.грн)

    

   Результат від операційної

   діяльності

   Витрати операційної
   діяльності

   Рівень
   рентабельності(збитковості), %

   Промисловість

   627494,6 

   12239240,3

   5,1

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   24875,0

   182485,0

   13,6

   Переробна промисловість

   369387,6

   9010932,3

   4,1

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   253061,8

   7444910,0

   3,4

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   2627,0

   68415,0

   3,8

   виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

   41462,0

   445689,0

   9,3

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   19850,0

   277929,0

   7,1

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

   1

   1

   1

   виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

   895,0

   190284,0

   0,5

   металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

   –2541,0

   185719,0

   –1,4

   машинобудування

   37224,4

   233931,2

   15,9

   виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

   20310,0

   50244,0

   40,4

   виробництво електричного устатковання

   1

   1

   1

   виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

   15146,4

   155427,2

   9,7

   виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

   1

   1

   1

   виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

   6677,4

   72572,1

   9,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   247557,0

   2950469,0

   8,4

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   –14325,0

   95354,0

   –15,0

   1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Останнє оновлення на Середа, 27 вересня 2017, 10:27
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області