Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–березень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень
рентабельності(збитковості), %

Промисловість

627494,6 

12239240,3

5,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

24875,0

182485,0

13,6

Переробна промисловість

369387,6

9010932,3

4,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

253061,8

7444910,0

3,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2627,0

68415,0

3,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

41462,0

445689,0

9,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

19850,0

277929,0

7,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

895,0

190284,0

0,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–2541,0

185719,0

–1,4

машинобудування

37224,4

233931,2

15,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

20310,0

50244,0

40,4

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

15146,4

155427,2

9,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

6677,4

72572,1

9,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

247557,0

2950469,0

8,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–14325,0

95354,0

–15,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 • за січень–вересень 2016 року
  • (тис.грн)

    

   Результат від операційної діяльності

   Витрати операційної діяльності

   Рівень рентабельності (збитковості), %

   Промисловість

   1918496,0 

   30790640,7

   6,2

     Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   155018,0

   557319,0

   27,8

     Переробна промисловість

   1462214,0

   26005742,7

   5,6

      виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

   870999,0

   20854520,0

   4,2

      текстильне виробництво, виробництво одягу,
      шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   23904,0

   177571,0

   13,5

      виготовлення виробів з деревини, паперу та
      поліграфічна діяльність

   192576,0

   1274438,0

   15,1

      виробництво коксу та продуктів
      нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної
      продукції

   126727,6

   1159579,9

   10,9

      виробництво основних фармацевтичних
      продуктів і фармацевтичних препаратів

   1

   1

   1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів,
      іншої неметалевої мінеральної продукції

   48886,8

   784401,4

   6,2

      металургійне виробництво, виробництво
      готових металевих виробів, крім машин і
      устатковання

   66214,0

   714849,0

   9,3

      машинобудування

   102636,0

   665817,0

   15,4

        виробництво комп'ютерів, електронної та
        оптичної продукції

   48916,0

   145701,0

   33,6

        виробництво електричного устатковання

   23442,0

   137532,0

   17,0

        виробництво машин і устатковання, не
        віднесених до інших угруповань

   24018,0

   339193,0

   7,1

        виробництво автотранспортних засобів,
        причепів і напівпричепів та інших
        транспортних засобів

   6260,0

   43391,0

   14,4

        виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
        монтаж машин і устатковання

   10386,6

   125036,4

   8,3

     Постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

   340452,0

   3977316,0

   8,6

     Водопостачання; каналізація, поводження з
     відходами

   –39188,0

   250263,0

   –15,7

   1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 • за січень–червень 2016 року
  • (тис.грн)

    

   Результат від  операційної діяльності

   Витрати операційної діяльності

   Рівень рентабельності (збитковості), %

   Промисловість

   1449124,0

   19819926,6

   7,3

      Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   97910,0

   345587,0

   28,3

      Переробна промисловість

   1058798,0

   16344455,6

   6,5

        виробництво харчових продуктів, напоїв і  
        тютюнових виробів

   704578,0

   13140261,0

   5,4

        текстильне виробництво, виробництво одягу,
        шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   12643,0

   110423,0

   11,4

        виготовлення виробів з деревини, паперу та
        поліграфічна діяльність

   137670,0

   849161,0

   16,2

        виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

        виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції

   74037,2

   746046,7

   9,9

        виробництво основних фармацевтичних
        продуктів і фармацевтичних препаратів

   1

   1

   1

        виробництво ґумових і пластмасових виробів,
        іншої неметалевої мінеральної продукції

   30628,7

   474858,4

   6,5

        металургійне виробництво, виробництво
        готових металевих виробів, крім машин і
        устатковання

   39491,0

   439437,0

   9,0

        машинобудування

   50755,0

   364457,0

   13,9

          виробництво комп'ютерів, електронної та
         оптичної продукції

   29203,0

   87665,0

   33,3

          виробництво електричного устатковання

   2780,0

   53034,0

   5,2

          виробництво машин і устатковання, не
          віднесених до інших угруповань

   13650,0

   199970,0

   6,8

          виробництво автотранспортних засобів,
          причепів і напівпричепів та інших
          транспортних засобів

   5122,0

   23788,0

   21,5

        виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
        монтаж машин і устатковання

   4777,1

   72950,5

   6,5

      Постачання електроенергії, газу, пари та
      кондиційованого повітря

   314788,0

   2972163,0

   10,6

      Водопостачання; каналізація, поводження з
      відходами

   –22372,0

   157721,0

   –14,2

   1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 • за січень–березень 2016 року
  • (тис.грн)

    

   Результат від   операційної

   діяльності

   Витрати

   операційної

   діяльності

   Рівень

   рентабельності

   (збитковості), %

   Промисловість

   694248,8

   10128106,8

   6,9

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   1127,0

   178248,0

   0,6

   Переробна промисловість

   477172,8

   7889536,8

   6,0

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   350782,8

   6396366,3

   5,5

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   5392,0

   55045,0

   9,8

   виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

   45483,0

   430157,0

   10,6

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   32198,5

   367702,2

   8,8

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

   1

   1

   1

   виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

   4001,3

   200438,6

   2,0

   металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

   20958,0

   166025,0

   12,6

   машинобудування

   18873,0

   158470,0

   11,9

   виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

   12522,0

   35712,0

   35,1

   виробництво електричного устатковання

   1301,0

   23719,0

   5,5

   виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

   4719,0

   90373,0

   5,2

   виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

   331,0

   8666,0

   3,8

   виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

   2497,2

   34619,7

   7,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   227240,0

   1981556,0

   11,5

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   –11291,0

   78766,0

   –14,3

   1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Останнє оновлення на Понеділок, 26 червня 2017, 13:47
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області