Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році1


 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього2

141903 

22153 

15,6

70308 

49,6

49442 

34,8

17351 

12,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

43903

9896

22,5

20981

47,8

13026

29,7

4028

9,2

промисловість

51381

12257

23,9

29660

57,7

9464

18,4

2167

4,2

будівництво

6376

2573

40,4

3803

59,6

1312

20,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

15763

5532

35,1

10231

64,9

4907

31,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8867

6179

69,7

2688

30,3

527

5,9

тимчасове розміщування й організація харчування

975

260

26,7

715

73,3

332

34,1

інформація та телекомунікації

1415

213

15,1

1202

84,9

583

41,2

фінансова та страхова діяльність

234

3

3

3

3

83

35,5

операції з нерухомим майном

3084

408

13,2

2676

86,8

1538

49,9

професійна, наукова та технічна діяльність

2331

689

29,6

1642

70,4

884

37,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3431

1579

46,0

1852

54,0

460

13,4

освіта

392

3

3

3

3

90

23,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2988

1981

66,3

1007

33,7

170

5,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

207

3

3

3

3

62

30,0

надання інших видів послуг

556

3

3

3

3

208

37,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

Останнє оновлення на Понеділок, 26 червня 2017, 13:03
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області