Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році1


 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього2

145051 

22153 

15,3

70365 

48,5

52533

36,2

20198

13,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

45608

9896

21,7

21001

46,0

14711

32,3

5604

12,3

промисловість

51662

12257

23,7

29689

57,5

9716

18,8

2380

4,6

будівництво

6487

2578

39,7

3909

60,3

1406

21,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

16234

5534

34,1

10700

65,9

5353

33,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

8932

6180

69,2

2752

30,8

569

6,4

тимчасове розміщування й організація харчування

1029

260

25,3

769

74,7

381

37,0

інформація та телекомунікації

1458

213

14,6

1245

85,4

619

42,5

фінансова та страхова діяльність

247

3

3

3

3

96

38,9

операції з нерухомим майном

3324

408

12,3

2916

87,7

1773

53,3

професійна, наукова та технічна діяльність

2428

689

28,4

1739

71,6

970

40,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3474

1579

45,5

1895

54,5

495

14,2

освіта

398

3

3

3

3

95

23,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2994

1981

66,2

1013

33,8

174

5,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

210

3

3

3

3

65

31,0

надання інших видів послуг

566

3

3

3

3

218

38,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

Останнє оновлення на Понеділок, 26 червня 2017, 12:59
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області