Друк

Статистична інформація

Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
у 2016 році


 

 

Обсяги викидів стаціонарними
джерелами

У % до 2015 року

Усього,  т

119820,2

88,9

   у тому числі

 

 

   метали та їх сполуки

27,7

82,0

   з них

 

 

   свинець

2,3

101,1

   мідь

1,6

41,5

   нікель

1,9

76,1

   хром

1,3

75,1

   цинк

6,8

75,3

   арсен

2,6

75,3

метан

40481,5

99,9

неметанові леткі органічні сполуки

4027,0

298,5

оксид вуглецю

4849,7

86,8

діоксид та інші сполуки сірки

51265,7

78,8

   з них

 

 

   діоксид сірки

51103,9

78,7

сполуки азоту

9966,0

84,9

   з них

 

 

   оксиди азоту1

8109,1

80,0

   оксид азоту

96,5

84,6

   аміак

1755,2

117,8

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

9190,1

88,3

стійкі органічні забруднювачі

0,0

   з них

 

 

   поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

0,0

інші

12,5

89,6

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

5,1

78,8

1 У перерахунку на NO2

 

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 лютого 2018, 12:04