ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
у 2010-2016 роках
 

 

 

2010

2011

2012

2013

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість2 

18108216,8

100,0

21004263,6

100,0 

22535115,9

100,0

25503416,0

100,0

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

269568,6

1,5

365697,2

1,7

443952,0

2,0

364103,6

1,4

  Переробна промисловість

14149959,3

78,1

15883823,3

75,6

16161786,3

71,7

18146528,8

71,1

   виробництво харчових продуктів, напоїв і
   тютюнових виробів

10574910,2

58,4

11674810,9

55,6

11754476,0

52,2

13371700,9

52,4

   текстильне виробництво, виробництво одягу,
   шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

124868,1

0,7

138289,8

0,6

118793,4

0,5

111316,8

0,4

   виготовлення виробів з деревини, паперу та
   поліграфічна діяльність

696269,3

3,8

729049,6

3,5

690786,7

3,1

713670,1

2,8

   виробництво коксу та продуктів
   нафтоперероблення

3

3

3

3

   виробництво хімічних речовин і хімічної
   продукції

477119,7

2,6

665308,0

3,2

841302,7

3,7

1217200,4

4,8

   виробництво основних фармацевтичних
   продуктів і фармацевтичних препаратів

3

3

3

3

194260,2

0,9

237888,1

0,9

   виробництво ґумових і пластмасових виробів,
   іншої неметалевої мінеральної продукції

629017,7

3,5

802702,5

3,8

795947,4

3,5

661779,9

2,6

   металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім виробництва машин та
   устатковання

512658,6

2,8

684701,9

3,3

707609,3

3,1

826498,1

3,2

   машинобудування

663119,3

3,7

717832,7

3,4

820835,5

3,6

785169,0

3,1

     виробництво комп'ютерів, електронної та
     оптичної продукції

84215,1

0,5

99046,6

0,5

103106,4

0,4

123983,9

0,5

     виробництво електричного устатковання

62640,7

0,4

222008,2

1,0

301740,8

1,3

233423,1

0,9

     виробництво машин і устатковання, не
     віднесених до інших угруповань

496772,3

2,7

360477,6

1,7

379011,6

1,7

388801,6

1,5

     виробництво автотранспортних засобів,
     причепів і напівпричепів та інших транспортних
     засобів

19491,2

0,1

36300,3

0,2

36976,7

0,2

38960,4

0,2

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
     монтаж машин і устатковання

303220,0

1,7

299642,9

1,4

237775,1

1,1

221305,5

0,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3426972,3

18,9

4487938,4

21,4

5651445,8

25,1

6746158,9

26,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

261716,6

1,5

266804,7

1,3

277931,8

1,2

246624,7

1,0

 

 

2014

2015

20161

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість2 

25011934,1

100,0

42503990,0 

100,0

52901792,7

100,0

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

616575,1

2,5

870727,4

2,0

1094360,7

2,1

  Переробна промисловість

21137845,8

84,5

37400838,4

88,0

46710234,4

88,3

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

15771512,4

63,1

29832367,2

70,2

37561835,3

71,0

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри
   та інших матеріалів

146689,4

0,6

237448,0

0,6

280228,3

0,5

   виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

1040276,8

4,2

1713403,5

4,0

2148524,5

4,1

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1305641,7

5,2

1691126,0

4,0

1891416,4

3,6

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
   препаратів

160474,7

0,6

233828,2

0,5

329199,2

0,6

   виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
   мінеральної продукції

821768,3

3,3

1092165,3

2,6

1393568,2

2,6

   металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
   крім виробництва машин та устатковання

928946,3

3,7

1223916,5

2,9

1213215,5

2,3

   машинобудування

755307,6

3,0

1056276,3

2,5

1499476,8

2,9

     виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

140989,3

0,5

186797,1

0,4

306564,6

0,6

     виробництво електричного устатковання

244773,5

1,0

289095,9

0,7

398470,5

0,8

     виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших
     угруповань

315941,1

1,3

536133,9

1,3

604554,3

1,1

     виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та
     інших транспортних засобів

53603,7

0,2

44249,4

0,1

189887,4

0,4

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і
     устатковання

207228,6

0,8

320307,4

0,7

392770,2

0,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3004749,4

12,0

3906464,6

9,2

4721702,1

8,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

252763,8

1,0

325959,6

0,8

375495,5

0,7

1 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
2Дані сформовано за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності  підприємств формуються за однорідними видами діяльності).
3
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області