ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у 2017 році


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

67033104,1 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

54496374,2 

81,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1314759,3

2,0

   Переробна промисловість

С

53181614,9

79,3

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

43124687,8

64,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

308895,7

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2374084,6

3,5

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1874068,3

2,8

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

628048,0

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1452585,8

2,2

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1419401

2,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1587243,1

2,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12185548,4 

18,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

351181,5

0,5

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до
всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

60603895,5 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

49264135,9 

81,3

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1215382,5

2,0

   Переробна промисловість

С

48048753,4

79,3

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

38995059,6

64,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

272765,5

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

2203941,0

3,6

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1707158,3

2,8

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

555333,9

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

1301744,2

2,1

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1253020,4

2,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1406518,9

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11021774,8 

18,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

317984,8

0,5 


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

53853785,3 

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу,
  пари та кондиційованого повітря

B+C+D

53569076,2

99,5

   Добувна та переробна промисловість

B+C

43739409,7 

81,2

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1094410,1

2,0

     Переробна промисловість

С

42644999,6

79,2

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

34528976,9

64,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
     інших матеріалів

13-15

250081,0

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

2018206,7

3,7

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1565354,5

2,9

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
     препаратів

21

495909,7

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22,23

1117351,8

2,1

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
     машин і устатковання

24,25

1094065,2

2,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1259502,6

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9829666,5 

18,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

284709,1

0,5 

 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

47111743,9 

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу,
  пари та кондиційованого повітря

B+C+D

46860260,7

99,5

   Добувна та переробна промисловість

B+C

38141103,7 

81,0

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

970667,0

2,1

     Переробна промисловість

С

37170436,7

78,9

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

30088715,8

63,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
     інших матеріалів

13-15

231857,1

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1756812,5

3,7

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1371819,4

2,9

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
     препаратів

21

428149,6

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22,23

965014,4

2,0

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
     машин і устатковання

24,25

947000,1

2,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1100358,3

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8719157,0

18,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

251483,2

0,5 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

40820660,2 100,0

  Добувна та переробна промисловість;  постачання електроенергії, газу, 
  пари та кондиційованого повітря

B+C+D

40599960,1

99,5

   Добувна та переробна промисловість

B+C

33019856,0

80,9

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

845597,6

2,1

     Переробна промисловість

С

32174258,4

78,8

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

26075768,0

63,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
     інших матеріалів

13-15

203189,1

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1539100,6

3,8

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1225566,3

3,0

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
     препаратів

21

355253,6

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22,23

804945,1

2,0

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
     машин і устатковання

24,25

802069,0

2,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

923573,2

2,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7580104,1 

18,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

220700,1

0,5 


Код
за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

35364880,9

100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу,
   пари та кондиційованого повітря

B+C+D

35175151,7

99,5

   Добувна та переробна промисловість

B+C

28772071,3

81,4

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

725742,4

2,1

     Переробна промисловість

С

28046328,9

79,3

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

22852399,3

64,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
     інших матеріалів

13-15

174992,7

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1320778,0

3,7

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1082221,1

3,1

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
     препаратів

21

308848,3

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22,23

664855,9

1,9

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
     крім машин і устатковання

24,25

681092,5

1,9

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

758857,6

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6403080,4

18,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

189729,2

0,5 

Код
за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

30258488,3

100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу,
   пари та кондиційованого повітря

B+C+D

30099273,3

99,5

   Добувна та переробна промисловість

B+C

24700076,4

81,7

     Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

602878,8

2,0

     Переробна промисловість

С

24097197,6

79,7

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

19718219,1

65,2

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
     інших матеріалів

13-15

143911,5

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1110070,9

3,7

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

955005,1

3,2

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
     препаратів

21

279781,5

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22,23

548614,1

1,8

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
     крім машин і устатковання

24,25

544116,8

1,8

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

630858,1

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5399196,9

17,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

159215,0

0,5 

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25186303,0

100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії,
   газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

25055723,8

99,5

   Добувна та переробна промисловість

B+C

20516328,4

81,5

     Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

437110,2

1,8

     Переробна промисловість

С

20079218,2

79,7

     у тому числі

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

16596944,9

65,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри
     та інших матеріалів

13-15

110825,9

0,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

899593,2

3,6

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

771475,5

3,1

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
     препаратів

21

229930,7

0,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22,23

408238,2

1,6

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
     крім машин і устатковання

24,25

401460,5

1,6

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

525294,8

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4539395,4

18,0

Водопостачання; каналізація,  поводження з відходами

Е

130579,2

0,5

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

 19432357,0

 100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

 19330279,2

 99,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

 15705326,5

 80,8

   Добувна промисловість і  розроблення кар’єрів

B

 297350,4

 1,5

   Переробна промисловість

С

 15407976,1

79,3

   у тому числі


 

 

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

 12839654,6

66,1

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

 86318,1

0,4

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво
   паперу та поліграфічна діяльність

16-18

 633780,8

 3,3

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

 571248,7

 2,9

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

 166158,7

0,9

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

 295588,0

1,5

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

 296121,3

1,5

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

 408731,6

2,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

 3624952,7

18,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

 102077,8

0,5

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

17340553,3

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

17263693,7

99,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

14352961,0

82,8

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

208758,9

1,2

   Переробна промисловість

С

14144202,1

81,6

   у тому числі
   Виробництво харчових продуктів, напоїв та
   тютюнових виробів

10-12

12271068,8

 70,8

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

 67670,4

0,4

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво
   паперу та поліграфічна діяльність

16-18

479006,7

2,8

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

 390815,0

2,3

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

 126705,5

0,7

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

191208,1

1,1

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

 219807,3

1,3

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

  314035,8

1,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2910732,7

16,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

76859,6

0,4

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

11218669,4

100,0

  Добувна та переробна промисловість; постачання
  електроенергії, газу, пари  та кондиційованого
  повітря

B+C+D

11167368,7

99,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

9016455,1

80,4

   Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

129181,7

1,2

   Переробна промисловість

С

8887273,4

79,2

   у тому числі

 

 

   Виробництво харчових продуктів, напоїв та
   тютюнових виробів

10-12

7795113,8

69,5

   Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

40088,0

0,4

   Виготовлення виробів з деревини, виробництво
   паперу та поліграфічна діяльність

16-18

294138,7

2,6

   Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

245487,6

2,2

   Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
   фармацевтичних препаратів

21

68462,8

0,6

   Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22,23

96061,7

0,9

   Металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

132527,7

1,2

   Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
   устатковання

26-30

174213,3

1,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2150913,6

19,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

51300,7

0,4

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

5850148,6

100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання 
   електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

5824253,4

99,6

   Добувна та переробна промисловість

B+C

4672154,5

79,9

     Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

54004,3

0,9

     Переробна промисловість

С

4618150,2

79,0

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
     виробів

10-12

4128292,5

70,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

15045,8

0,3

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
     та поліграфічна діяльність

16-18

145828,7

2,5

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101635,2

1,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

37446,4

0,6

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22,23

41043,7

0,7

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

55039,3

0,9

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
    устатковання

26-30

75846,4

1,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1152098,9

19,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

25895,2

0,4 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ

 та акцизу 

тис.грн 

у % до всієї  реалізованої продукції 

Промисловість 

B+C+D+Е 

17340553,3

100,0

Добувна та переробна промисловість;         постачання електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

17263693,7

99,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

14352961 

82,8

Добувна промисловість і   розроблення  

кар’єрів

B

208758,9

1,2

Переробна промисловість  

С

14144202,1

81,6

у тому числі

 

 

 

Виробництво харчових продуктів,

напоїв та тютюнових виробів

10-12

12271068,8

70,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

67670,4 

0,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

479006,7

2,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

390815

2,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

126705,5

0,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

191208,1

1,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

219807,3 

1,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

314035,8

1,8

     Постачання електроенергії, газу, пари та     кондиційованого повітря

D

2910732,7 

16,8

    Водопостачання; каналізація,  поводження з відходами

Е

76859,6

0,4

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області