Запрошуємо Вас до подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. ***** З 2013 року у статистичну діяльність впроваджено нову редакцію національного класифікатору України  ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (перекодування на КВЕД-2010 обов'язкове для всіх суб'єктів господарювання, детально див. розділ "До уваги респондентів") ***** У рубриці "До уваги респондентів"розміщено посилання на арифметичний та логічний контроль по формах ДДС які можуть надаватись в електронному вигляді.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні 2017 року


 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції   (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

5850148,6

100,0

   Добувна та переробна промисловість; постачання 
   електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря

B+C+D

5824253,4

99,6

   Добувна та переробна промисловість

B+C

4672154,5 

79,9

     Добувна промисловість і   розроблення кар’єрів

B

54004,3

0,9

     Переробна промисловість

С

4618150,2

79,0

     у тому числі

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
     виробів

10-12

4128292,5

70,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

15045,8

0,3

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
     та поліграфічна діяльність

16-18

145828,7

2,5

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101635,2

1,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

37446,4

0,6

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22,23

41043,7

0,7

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

55039,3

0,9

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
    устатковання

26-30

75846,4

1,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1152098,9 

19,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

25895,2

0,4 

Останнє оновлення на Вівторок, 07 березня 2017, 12:37
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області