ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році

 

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього2

142162 

22153 

15,6

70918 

49,9

49091 

34,5

16578 

11,7

   у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

   сільське, лісове та рибне господарство

43797

9896

22,6

20875

47,7

13026

29,7

4028

9,2

   промисловість

51560

12257

23,8

29786

57,8

9517

18,4

2145

4,2

   будівництво

6196

2428

39,2

3768

60,8

1298

20,9

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

15197

5444

35,8

9753

64,2

4096

27,0

   транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
   діяльність

9471

6742

71,2

2729

28,8

526

5,6

   тимчасове розміщування й організація харчування

977

260

26,6

717

73,4

334

34,2

   інформація та телекомунікації

1435

264

18,4

1171

81,6

575

40,1

   фінансова та страхова діяльність

234

3

3

3

3

83

35,5

   операції з нерухомим майном

3177

468

14,7

2709

85,3

1551

48,8

   професійна, наукова та технічна діяльність

2351

689

29,3

1662

70,7

904

38,5

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

3564

1674

47,0

1890

53,0

502

14,1

   освіта

392

3

3

3

3

90

23,0

   охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3042

2035

66,9

1007

33,1

170

5,6

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

213

3

3

3

3

68

31,9

   надання інших видів послуг

556

3

3

3

3

208

37,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 16.02.2018 11:29
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області