БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–вересень 2016 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

1918496,0 

30790640,7

6,2

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

155018,0

557319,0

27,8

  Переробна промисловість

1462214,0

26005742,7

5,6

   виробництво харчових продуктів, напоїв і
   тютюнових виробів

870999,0

20854520,0

4,2

   текстильне виробництво, виробництво одягу,
   шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

23904,0

177571,0

13,5

   виготовлення виробів з деревини, паперу та
   поліграфічна діяльність

192576,0

1274438,0

15,1

   виробництво коксу та продуктів
   нафтоперероблення

   виробництво хімічних речовин і хімічної
   продукції

126727,6

1159579,9

10,9

   виробництво основних фармацевтичних
   продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

   виробництво ґумових і пластмасових виробів,
   іншої неметалевої мінеральної продукції

48886,8

784401,4

6,2

   металургійне виробництво, виробництво
   готових металевих виробів, крім машин і
   устатковання

66214,0

714849,0

9,3

   машинобудування

102636,0

665817,0

15,4

     виробництво комп'ютерів, електронної та
     оптичної продукції

48916,0

145701,0

33,6

     виробництво електричного устатковання

23442,0

137532,0

17,0

     виробництво машин і устатковання, не
     віднесених до інших угруповань

24018,0

339193,0

7,1

     виробництво автотранспортних засобів,
     причепів і напівпричепів та інших
     транспортних засобів

6260,0

43391,0

14,4

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
     монтаж машин і устатковання

10386,6

125036,4

8,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

340452,0

3977316,0

8,6

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

–39188,0

250263,0

–15,7

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 • за січень–червень 2016 року
  • (тис.грн)

    

   Результат від  операційної діяльності

   Витрати операційної діяльності

   Рівень рентабельності (збитковості), %

   Промисловість

   1449124,0

   19819926,6

   7,3

      Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   97910,0

   345587,0

   28,3

      Переробна промисловість

   1058798,0

   16344455,6

   6,5

        виробництво харчових продуктів, напоїв і  
        тютюнових виробів

   704578,0

   13140261,0

   5,4

        текстильне виробництво, виробництво одягу,
        шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   12643,0

   110423,0

   11,4

        виготовлення виробів з деревини, паперу та
        поліграфічна діяльність

   137670,0

   849161,0

   16,2

        виробництво коксу та продуктів
        нафтоперероблення

        виробництво хімічних речовин і хімічної
        продукції

   74037,2

   746046,7

   9,9

        виробництво основних фармацевтичних
        продуктів і фармацевтичних препаратів

   1

   1

   1

        виробництво ґумових і пластмасових виробів,
        іншої неметалевої мінеральної продукції

   30628,7

   474858,4

   6,5

        металургійне виробництво, виробництво
        готових металевих виробів, крім машин і
        устатковання

   39491,0

   439437,0

   9,0

        машинобудування

   50755,0

   364457,0

   13,9

          виробництво комп'ютерів, електронної та
         оптичної продукції

   29203,0

   87665,0

   33,3

          виробництво електричного устатковання

   2780,0

   53034,0

   5,2

          виробництво машин і устатковання, не
          віднесених до інших угруповань

   13650,0

   199970,0

   6,8

          виробництво автотранспортних засобів,
          причепів і напівпричепів та інших
          транспортних засобів

   5122,0

   23788,0

   21,5

        виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
        монтаж машин і устатковання

   4777,1

   72950,5

   6,5

      Постачання електроенергії, газу, пари та
      кондиційованого повітря

   314788,0

   2972163,0

   10,6

      Водопостачання; каналізація, поводження з
      відходами

   –22372,0

   157721,0

   –14,2

   1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 • за січень–березень 2016 року
  • (тис.грн)

    

   Результат від   операційної

   діяльності

   Витрати

   операційної

   діяльності

   Рівень

   рентабельності

   (збитковості), %

   Промисловість

   694248,8

   10128106,8

   6,9

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

   1127,0

   178248,0

   0,6

   Переробна промисловість

   477172,8

   7889536,8

   6,0

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

   350782,8

   6396366,3

   5,5

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

   5392,0

   55045,0

   9,8

   виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

   45483,0

   430157,0

   10,6

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

   32198,5

   367702,2

   8,8

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

   1

   1

   1

   виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

   4001,3

   200438,6

   2,0

   металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

   20958,0

   166025,0

   12,6

   машинобудування

   18873,0

   158470,0

   11,9

   виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

   12522,0

   35712,0

   35,1

   виробництво електричного устатковання

   1301,0

   23719,0

   5,5

   виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

   4719,0

   90373,0

   5,2

   виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

   331,0

   8666,0

   3,8

   виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

   2497,2

   34619,7

   7,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

   227240,0

   1981556,0

   11,5

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

   –11291,0

   78766,0

   –14,3

   1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Останнє оновлення на П'ятниця, 23 грудня 2016, 15:25
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області